تفاوت میان نسخه‌های «JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت»

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱۴۰: سطر ۱۴۰:
 
| style="direction:ltr;" |function() {return this.firstName + " " + this.lastName;}
 
| style="direction:ltr;" |function() {return this.firstName + " " + this.lastName;}
 
|}
 
|}
{{نکته|type=|image=|text=یک متد یک تابع است که به صورت یک ویژگی ذخیره شده‌ است.}}
+
{{نکته|type=|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text=یک متد یک تابع است که به صورت یک ویژگی ذخیره شده‌ است.}}
  
 
===Example===
 
===Example===

نسخهٔ ‏۹ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۱۵

اشیاء دنیای واقعی، ویژگی‌ها و متدها

در زندگی واقعی، اتومبیل یک شیء است.

یک اتومبیل ویژگی‌هایی مانند: وزن و رنگ دارد و متدها یا رفتارهایی مانند روشن شدن و خاموش شدن دارد:

شیء ویژگی متد یا رفتار
ObjectExplained.gif car.name=fiat car.start()
car.model=500 car.drive()
car.weight=850kg car.brake()
car.color=white car.stop()

اتومبیل‌ها ویژگی‌های یکسانی دارند، اما مقادیر ویژگی‌ها در هر اتومبیل متفاوت از سایر اتومبیل‌ها است.

تمامی اتومبیل‌ها رفتارها یا متد‌های یکسانی دارند، اما متدها در هر اتومبیل در زمان‌های متفاوتی اجرا می‌شوند.

اشیاء در جاوااسکریپت

شما تا الان یادگرفتید که متغیرها در جاوااسکریپت محل‌هایی برای ذخیره انواع داده هستند.

کد زیر، یک متغیر با نام car را با مقدار ساده (fiat) مقدار دهی می‌کند:

var car = "Fiat";

Objects are variables too. But objects can contain many values.

اشیاء هم متغیر هستند، اما اشیاء می‌توانند چندین مقدار داشته باشند.

کد زیر یک متغیر با نام car را با چندین مقدار (fiat، ۵۰۰، سفید (به انگلیسی: White) مقداردهی می‌کند.

var car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};

این مقادیر به صورت نام:مقدار (به انگلیسی: name:value)، نوشته می‌شوند (نام و مقدار به وسیلهٔ یک : از یکدیگر جدا می‌شوند).

اشیاء در جاوااسکریپت محلی برای ذخیرهٔ مقادیر نام دار که ویژگی (به انگلیسی: properties) یا متد یا رفتار نامیده می‌شوند، استفاده می‌شود.

تعریف شیء در جاوااسکریپت

شما می‌توانید یک شیء را همانند مثال زیر تعریف کنید. (یا بسازید)

مثال

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};

Spaces and line breaks are not important. An object definition can span multiple lines:

فاصله‌های خالی و فاصلهٔ بین خطوط در هنگام تعریف شیء در جاوااسکریپت اهمیتی ندارند. تعریف شیء می‌تواند در چندین خط صورت بپذیرد:

مثال

var person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 50,
  eyeColor: "blue"
};

ویژگی‌های اشیاء

در جاوااسکریپت به ترکیب مقادیر به صورت نام:مقدار (به انگلیسی: name:valueویژگی گفته می‌شود:

ویژگی مقدار ویژگی
Firstname یا نام John
Lastname یا نام خانوادگی Doe
Age یا سن ۵۰
Eyecolor یا رنگ چشم آبی

دسترسی به ویژگی‌های یک شیء

شما می‌توانید به ویژگی‌های یک شیء به دو روش دسترسی پیدا کنید:

objectName.propertyName

مثال

person.lastName;

یا

objectName["propertyName"]

مثال

person["lastName"];

متدهای شیء

اشیا نیز متدهایی دارند.

متدها اعمالی هستند که می‌توان روی اشیاء انجام داد.

تعریف متدها به صورت ویژگی در اشیاء ذخیره می‌شوند.

ویژگی مقدار ویژگی
Firstname یا نام John
Lastname یا نام خانوادگی Doe
Age یا سن ۵۰
Eyecolor یا رنگ چشم آبی
نام کامل function() {return this.firstName + " " + this.lastName;}


Example

var person = {

firstName: "John",
lastName: "Doe",
id: 5566,
fullName: function() {
return this.firstName + " " + this.lastName;

}

};

دسترسی به ویژگی‌های یک شیء

یک متد یک تابع است که به صورت یک ویژگی ذخیره شده‌ است.

میانبر:
الگو:اتب


مثال

objectName.propertyName

یا

objectName["propertyName"]

کلمه کلیدی this

در یک تابع، کلمهٔ کلیدیthisبه «صاحب» تابع اشاره می‌کند.

In the example above, this is the person object that "owns" the fullName function.

در مثال بالا، thisبه شیء person اشاره دارد که صاحب تابعfullnameاست.

In other words, this.firstName means the firstName property of this object.

به معنای دیگر، this.firstname به این معنی است که firstname ویژگی ای از این شیء است.

Read more about the this keyword at JS this Keyword.

شما می‌توانید مطالب بیشتری را در مورد کلمه کلیدی this در فصل کلمه کلیدی this بخوانید.

Accessing Object Methods

دسترسی به متدها یا رفتارهای یک شیء

You access an object method with the following syntax:

شما می‌توانید به متد یک شیء به شیوه یا Syntax زیر دسترسی پیدا کنید:

objectName.methodName()

Example

name = person.fullName();

If you access a method without the () parentheses, it will return the function definition:

اگرشما از یک متد بدون پرانتز () استفاده کنید، این امرموجب خواهد شد تا کدهای تابع به عنوان خروجی به شما بازگردانده شود.

Example

name = person.fullName;

Do Not Declare Strings, Numbers, and Booleans as Objects!

رشته‌های متنی، اعداد یا بولین‌ها را به صورت شیء تعریف نکنید. !

When a JavaScript variable is declared with the keyword "new", the variable is created as an object:

زمانی که شما یک متغیر در جاوااسکریپت را با کلمه کلیدی "new" تعریف می‌کنید، این متغیر به صورت یک شیء یا object تعریف می‌شود:

var x = new String(); // Declares x as a String object

var y = new Number(); // Declares y as a Number object

var z = new Boolean(); // Declares z as a Boolean object

Avoid String, Number, and Boolean objects. They complicate your code and slow down execution speed.

بهتر است که از تعریف اشیای از نوع رشته‌ای یا متنی، از نوع عددی یا بولین جلوگیری کنید. این امر موجب پیچیده‌تر شدن کد شما می‌شود و سرعت اجرای کد شما را نیز کم می‌کند.

You will learn more about objects later in this tutorial.

شما در فصول آینده مطالب بیشتری را در مورد اشیاء در این آموزش خواهید آموخت.