تفاوت میان نسخه‌های «JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت»

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(۱۶ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 +
{{منو عمودی جاوااسکریپت}}
 
==اشیاء دنیای واقعی، ویژگی‌ها و متدها==
 
==اشیاء دنیای واقعی، ویژگی‌ها و متدها==
در زندگی واقعی، اتومبیل یک '''شیء''' است.
+
در زندگی واقعی، اتومبیل یک '''شیء''' است. <ref>[https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp w3schools.com: JavaScript Objects]</ref>
  
 
یک اتومبیل '''ویژگی'''‌هایی مانند: وزن و رنگ دارد و '''متدها''' یا رفتارهایی مانند روشن شدن و خاموش شدن دارد:
 
یک اتومبیل '''ویژگی'''‌هایی مانند: وزن و رنگ دارد و '''متدها''' یا رفتارهایی مانند روشن شدن و خاموش شدن دارد:
  
{| class="wikitable" style="width: 80%;"
+
{| class="wikitable" style="width: auto;"
 
! style="background:#D0ECE7;" width="20%" |شیء
 
! style="background:#D0ECE7;" width="20%" |شیء
 
! style="background:#D0ECE7;" width="5%" |ویژگی
 
! style="background:#D0ECE7;" width="5%" |ویژگی
سطر ۲۷: سطر ۲۸:
 
تمامی اتومبیل‌ها '''رفتارها یا متد‌های''' یکسانی دارند، اما متدها در هر اتومبیل در '''زمان‌های متفاوتی''' اجرا می‌شوند.
 
تمامی اتومبیل‌ها '''رفتارها یا متد‌های''' یکسانی دارند، اما متدها در هر اتومبیل در '''زمان‌های متفاوتی''' اجرا می‌شوند.
  
=='''اشیاء در جاوااسکریپت'''==
+
==اشیاء در جاوااسکریپت==
 
شما تا الان یادگرفتید که متغیرها در جاوااسکریپت محل‌هایی برای ذخیره انواع داده هستند.
 
شما تا الان یادگرفتید که متغیرها در جاوااسکریپت محل‌هایی برای ذخیره انواع داده هستند.
  
سطر ۳۵: سطر ۳۶:
 
var car = "Fiat";
 
var car = "Fiat";
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 
Objects are variables too. But objects can contain many values.
 
  
 
اشیاء هم متغیر هستند، اما اشیاء می‌توانند چندین مقدار داشته باشند.
 
اشیاء هم متغیر هستند، اما اشیاء می‌توانند چندین مقدار داشته باشند.
سطر ۴۶: سطر ۴۵:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
این مقادیر به صورت '''name:value یا''' '''(نام:مقدار)''' نوشته می‌شوند (نام و مقدار به وسیلهٔ یک{{قلم رنگ|سبز| |<nowiki>:</nowiki>}} از یکدیگر جدا می‌شوند).
+
این مقادیر به صورت '''نام:مقدار''' {{به انگلیسی|name:value}}، نوشته می‌شوند (نام و مقدار به وسیلهٔ یک{{قلم رنگ|سبز| |<nowiki>:</nowiki>}} از یکدیگر جدا می‌شوند).
  
 
{{note|اشیاء در جاوااسکریپت محلی برای ذخیرهٔ '''مقادیر نام دار''' که ویژگی {{به انگلیسی|properties}} یا متد یا رفتار نامیده می‌شوند، استفاده می‌شود.
 
{{note|اشیاء در جاوااسکریپت محلی برای ذخیرهٔ '''مقادیر نام دار''' که ویژگی {{به انگلیسی|properties}} یا متد یا رفتار نامیده می‌شوند، استفاده می‌شود.
سطر ۵۸: سطر ۵۷:
 
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
 
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
  
</syntaxhighlight>Spaces and line breaks are not important. An object definition can span multiple lines:
+
</syntaxhighlight>
  
فاصله‌های خالی و فاصلهٔ بین خطوط در هنگام تعریف شیء در جاوااسکریپت اهمیتی ندارند. تعریف شی می‌تواند در چندین خط صورت بپذیرد:
+
فاصله‌های خالی و فاصلهٔ بین خطوط در هنگام تعریف شیء در جاوااسکریپت اهمیتی ندارند. تعریف شیء می‌تواند در چندین خط صورت بپذیرد:
  
 
===مثال===
 
===مثال===
سطر ۷۳: سطر ۷۲:
  
 
==ویژگی‌های اشیاء==
 
==ویژگی‌های اشیاء==
 
+
در جاوااسکریپت به ترکیب مقادیر به صورت '''نام:مقدار''' {{به انگلیسی|name:value}}، '''ویژگی''' گفته می‌شود:
 
+
{| class="wikitable" style="width: 60%;"
The '''name:values''' pairs in JavaScript objects are called '''properties''':
+
! style="background:#D0ECE7;" width="15%" |ویژگی
 
+
! style="background:#D0ECE7;" width="30%" |مقدار ویژگی
در جاوااسکریپت به ترکیب مقادیر به صورت'''name:value یا''' '''(نام:مقدار)'''، '''ویژگی''' گفته می‌شود:
 
{| class="wikitable" style="width: 70%;"
 
! style="background:#D0ECE7;" width="15%" |ویژگی
 
! style="background:#D0ECE7;" width="50%" |مقدار ویژگی
 
 
|-
 
|-
 
  |Firstname یا نام
 
  |Firstname یا نام
سطر ۹۴: سطر ۸۹:
 
|آبی
 
|آبی
 
|}
 
|}
{| class="wikitable"
+
==دسترسی به ویژگی‌های یک شیء==
|ویژگی
+
شما می‌توانید به ویژگی‌های یک شیء به دو روش دسترسی پیدا کنید:
|مقدار ویژگی
+
 
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 +
objectName.propertyName
 +
</syntaxhighlight>
 +
 
 +
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 +
person.lastName;
 +
</syntaxhighlight>
 +
 
 +
یا
 +
 
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 +
objectName["propertyName"]
 +
</syntaxhighlight>
 +
 
 +
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 +
person["lastName"];
 +
</syntaxhighlight>
 +
 
 +
==متدهای شیء==
 +
اشیا نیز '''متدهایی''' دارند.
 +
 
 +
متدها '''اعمالی''' هستند که می‌توان روی اشیاء انجام داد.
 +
 
 +
تعریف متدها به صورت ویژگی در اشیاء ذخیره می‌شوند.
 +
{| class="wikitable" style="width: 70%;"
 +
! style="background:#D0ECE7;" width="15%" |ویژگی
 +
! style="background:#D0ECE7;" width="50%" |مقدار ویژگی
 
|-
 
|-
|Firstname یا نام
+
|Firstname یا نام
|John
+
| style="direction:ltr;" |John
 
|-
 
|-
 
|Lastname یا نام خانوادگی
 
|Lastname یا نام خانوادگی
|Doe
+
| style="direction:ltr;" |Doe
 
|-
 
|-
 
|Age یا سن
 
|Age یا سن
 
|۵۰
 
|۵۰
 
|-
 
|-
|Eyecolor یا رنگ چشم
+
|Eyecolor یا رنگ چشم
 
|آبی
 
|آبی
 +
|-
 +
|نام کامل
 +
| style="direction:ltr;" |function() {return this.firstName + " " + this.lastName;}
 
|}
 
|}
 +
{{نکته|type=|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text=یک متد یک تابع است که به صورت یک ویژگی ذخیره شده‌ است.}}
  
==Accessing Object Properties==
+
===مثال===
دسترسی به ویژگی‌های یک شیء
+
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
 
A method is a function stored as a property.
 
 
 
یک متد یک تابع است که به صورت یک ویژگی ذخیره شده‌است.
 
 
 
===Example===
 
 
var person = {
 
var person = {
 
+
  firstName: "John",
firstName: "John",
+
  lastName : "Doe",
 
+
  id       : 5566,
lastName: "Doe",
+
  fullName : function() {
 
+
    return this.firstName + " " + this.lastName;
id: 5566,
+
  }
 
 
fullName: function() {
 
 
 
return this.firstName + " " + this.lastName;
 
 
 
}
 
 
 
 
};
 
};
 +
</syntaxhighlight>
  
==The this Keyword==
+
==کلمه کلیدی this==
کلمه کلیدی this
+
در یک تابع، کلمهٔ کلیدی{{Code|code=this|lang=css}}به «صاحب» تابع اشاره می‌کند.
  
In a function definition, <code>this</code> refers to the "owner" of the function.
+
در مثال بالا، {{Code|code=this|lang=css}}به '''شیء person''' اشاره دارد که صاحب تابع{{Code|code=fullname|lang=css}}است.
  
در یک تابع، کلمه کلیدی this به «صاحب» تابع اشاره دارد.
+
به معنای دیگر، {{Code|code=this.firstName|lang=css}}به این معنی است که{{Code|code=firstname|lang=css}}ویژگی‌ای از '''این شیء''' است.
  
In the example above, <code>this</code> is the '''person object''' that "owns" the <code>fullName</code> function.
+
شما می‌توانید مطالب بیشتری را در مورد کلمه کلیدی{{Code|code=this|lang=css}}در فصل [[کلمه کلیدی this در جاوااسکریپت]] بخوانید.
  
در مثال بالا، this به '''شیء person''' اشاره دارد که صاحب تابع fullname است.
+
==دسترسی به متدها یا رفتارهای یک شیء==
  
In other words, <code>this.firstName</code> means the <code>firstName</code> property of '''this object'''.
 
  
به معنای دیگر، this.firstname به این معنی است که firstname ویژگی ای از '''این شیء''' است.
+
You access an object method with the following :
  
Read more about the <code>this</code> keyword at JS this Keyword.
+
شما می‌توانید به متد یک شیء به شیوهٔ {{به انگلیسی|syntax}} زیر دسترسی پیدا کنید:<syntaxhighlight lang="javascript">
 +
objectName.methodName()
 +
</syntaxhighlight>
  
شما می‌توانید مطالب بیشتری را در مورد کلمه کلیدی this در فصل کلمه کلیدی this بخوانید.
+
===مثال===
 
+
<syntaxhighlight lang="javascript">
==Accessing Object Methods==
 
دسترسی به متدها یا رفتارهای یک شیء
 
 
 
You access an object method with the following syntax:
 
 
 
شما می‌توانید به متد یک شیء به شیوه یا Syntax زیر دسترسی پیدا کنید:
 
 
 
''objectName.methodName()''
 
 
 
===Example===
 
 
name = person.fullName();
 
name = person.fullName();
 +
</syntaxhighlight>اگرشما از یک متد '''بدون''' پرانتز () استفاده کنید، این امر موجب خواهد شد تا '''کدهای تابع''' به عنوان خروجی به شما بازگردانده شود:
  
If you access a method '''without''' the () parentheses, it will return the '''function definition''':
+
===مثال===
 
+
<syntaxhighlight lang="javascript">
اگرشما از یک متد '''بدون''' پرانتز () استفاده کنید، این امرموجب خواهد شد تا '''کدهای تابع''' به عنوان خروجی به شما بازگردانده شود.
 
 
 
===Example===
 
 
name = person.fullName;
 
name = person.fullName;
 +
</syntaxhighlight>
  
==Do Not Declare Strings, Numbers, and Booleans as Objects!==
+
==رشته‌های متنی، اعداد و بولین‌ها را به صورت شیء تعریف نکنید.!==
رشته‌های متنی، اعداد یا بولین‌ها را به صورت شیء تعریف نکنید. !
 
 
 
When a JavaScript variable is declared with the keyword "<code>new</code>", the variable is created as an object:
 
 
 
زمانی که شما یک متغیر در جاوااسکریپت را با کلمه کلیدی "new" تعریف می‌کنید، این متغیر به صورت یک شیء یا object تعریف می‌شود:
 
  
 +
زمانی که شما یک متغیر در جاوااسکریپت را با کلمهٔ کلیدی "{{Code|code=new|lang=css}}" تعریف می‌کنید، این متغیر به صورت یک شیء {{به انگلیسی|object}} تعریف می‌شود:<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var x = new String();        // Declares x as a String object
 
var x = new String();        // Declares x as a String object
 
 
var y = new Number();        // Declares y as a Number object
 
var y = new Number();        // Declares y as a Number object
 
 
var z = new Boolean();      // Declares z as a Boolean object
 
var z = new Boolean();      // Declares z as a Boolean object
 +
</syntaxhighlight>
 +
بهتر است که از تعریف اشیای از نوع رشته‌ای یا متنی{{Code|code=String|lang=css}}، از نوع عددی{{Code|code=Number|lang=css}}و بولین{{Code|code=Boolean|lang=css}} جلوگیری کنید. این امر موجب پیچیده‌تر شدن کدها می‌شود و سرعت اجرای کد شما را نیز کم می‌کند.
  
Avoid <code>String</code>, <code>Number</code>, and <code>Boolean</code> objects. They complicate your code and slow down execution speed.
+
{{نکته|type=|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text=شما در فصول آینده مطالب بیشتری را در مورد اشیاء در این آموزش خواهید آموخت.}}
 
 
بهتر است که از تعریف اشیای از نوع رشته‌ای یا متنی، از نوع عددی یا بولین جلوگیری کنید. این امر موجب پیچیده‌تر شدن کد شما می‌شود و سرعت اجرای کد شما را نیز کم می‌کند.
 
 
 
You will learn more about objects later in this tutorial.
 
  
شما در فصول آینده مطالب بیشتری را در مورد اشیاء در این آموزش خواهید آموخت.
+
==منابع آموزشی==
 +
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
 +
{{منو افقی جاوااسکریپت}}
 +
<references />

نسخهٔ ‏۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۱

دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳JavaScript:قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴JavaScript:خروجی جاوااسکریپت
۵JavaScript:عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شیوهٔ نوشتن (Syntax) عبارات یا دستورات در جاوااسکریپت
۷JavaScript:نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸JavaScript:متغیرها در جاوااسکریپت
۹JavaScript:عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:توابع در جاوااسکریپت
۱۴JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵JavaScript:رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶JavaScript:رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷JavaScript:متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸JavaScript:اعداد در جاوااسکریپت
۱۹JavaScript:متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰JavaScript:آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱JavaScript:متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲JavaScript:مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳JavaScript:متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴JavaScript:اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵JavaScript:فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶JavaScript:متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷JavaScript:متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸JavaScript:شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹JavaScript:ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰JavaScript:مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱JavaScript:عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲JavaScript:ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳JavaScript:تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴JavaScript:حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵JavaScript:حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶JavaScript:کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷JavaScript:تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸JavaScript:عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹JavaScript:عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰JavaScript:خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱JavaScript:Scope در جاوااسکریپت
۴۲JavaScript:Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳JavaScript:استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴JavaScript:کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵JavaScript:کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶JavaScript:ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷JavaScript:تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸JavaScript:کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹JavaScript:اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰JavaScript:راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱JavaScript:بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲JavaScript:اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳JavaScript:کارایی در جاوااسکریپت
۵۴JavaScript:کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵JavaScript:ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶JavaScript:ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷JavaScript:ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸JavaScript:جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱JavaScript:فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲JavaScript:API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱JavaScript:اشیاء در جاوااسکریپت
۲JavaScript:ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳JavaScript:متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴JavaScript:روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵JavaScript:سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷JavaScript:متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱JavaScript:تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲JavaScript:پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳JavaScript:فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴JavaScript:صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵JavaScript:تابع Apply در جاوااسکریپت
۶JavaScript:بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت
۲JavaScript:متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳JavaScript:HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴JavaScript:عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت - تغییر محتوای HTML
۶JavaScript:DOM در جاوااسکریپت - تغییر CSS
۷JavaScript:انیمیشن در HTML DOM جاوااسکریپت
۸JavaScript:رویدادها در HTML DOM جاوااسکریپت
۹JavaScript:شنونده رویداد در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:پیمایش در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عناصر (گره‌ها) HTML DOM در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:مجموعه‌های HTML DOM جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:لیست گره‌ها در HTML DOM جاوااسکریپت
Browser BOM
۱JavaScript:پنجره جاوااسکریپت - مدل شیء مرورگر
۲JavaScript:پنجره صفحه نمایش در جاوااسکریپت
۳JavaScript:موقعیت پنجره در جاوااسکریپت
۴JavaScript:تاریخچه پنجره در جاوااسکریپت
۵JavaScript:ناوبری پنجره در جاوااسکریپت
۶JavaScript:جعبه پیغام جاوااسکریپت
۷JavaScript:رویدادهای زمان‌بندی شده در جاوااسکریپت
۸JavaScript:کوکی‌های جاوااسکریپت
AJAX
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر AJAX
۲JavaScript:AJAX - شیء XMLHttpRequest
۳JavaScript:AJAX - ارسال یک درخواست به سرور
۴AJAX - پاسخ سرور
۵JavaScript:مثال‌های XML در AJAX
۶JavaScript:مثال‌های PHP در AJAX
۷JavaScript:مثال‌های ASP در AJAX
۸JavaScript:مثال پایگاه داده در AJAX
۹JavaScript:نرم‌افزارهای XML
۱۰JavaScript:مثال‌های AJAX
JSON
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر JSON
۲JavaScript:شیوهٔ نوشتار JSON
۳JavaScript:JSON در برابر XML
۴JavaScript:انواع داده‌های مجاز در JSON
۵متد JSON.parse()
۶متد JSON.stringify()
۷JavaScript:اشیاء JSON
۸JavaScript:آرایه‌ها در JSON
۹JavaScript:PHP در JSON
۱۰JavaScript:HTML در JSON
۱۱JavaScript:JSONP
jQuery
۱JavaScript:جاوااسکریپت / انتخابگرهای DOM جی‌کوئری
۲JavaScript:جاوااسکریپت / عناصر HTML جی‌کوئری
۳JavaScript:جاوااسکریپت / استایل‌های CSS در جی‌کوئری
۴JavaScript:جاوااسکریپت / HTML DOM در جی‌کوئری

اشیاء دنیای واقعی، ویژگی‌ها و متدها

در زندگی واقعی، اتومبیل یک شیء است. [۱]

یک اتومبیل ویژگی‌هایی مانند: وزن و رنگ دارد و متدها یا رفتارهایی مانند روشن شدن و خاموش شدن دارد:

شیء ویژگی متد یا رفتار
ObjectExplained.gif car.name=fiat car.start()
car.model=500 car.drive()
car.weight=850kg car.brake()
car.color=white car.stop()

اتومبیل‌ها ویژگی‌های یکسانی دارند، اما مقادیر ویژگی‌ها در هر اتومبیل متفاوت از سایر اتومبیل‌ها است.

تمامی اتومبیل‌ها رفتارها یا متد‌های یکسانی دارند، اما متدها در هر اتومبیل در زمان‌های متفاوتی اجرا می‌شوند.

اشیاء در جاوااسکریپت

شما تا الان یادگرفتید که متغیرها در جاوااسکریپت محل‌هایی برای ذخیره انواع داده هستند.

کد زیر، یک متغیر با نام car را با مقدار ساده (fiat) مقدار دهی می‌کند:

var car = "Fiat";

اشیاء هم متغیر هستند، اما اشیاء می‌توانند چندین مقدار داشته باشند.

کد زیر یک متغیر با نام car را با چندین مقدار (fiat، ۵۰۰، سفید (به انگلیسی: White) مقداردهی می‌کند.

var car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};

این مقادیر به صورت نام:مقدار (به انگلیسی: name:value)، نوشته می‌شوند (نام و مقدار به وسیلهٔ یک : از یکدیگر جدا می‌شوند).

اشیاء در جاوااسکریپت محلی برای ذخیرهٔ مقادیر نام دار که ویژگی (به انگلیسی: properties) یا متد یا رفتار نامیده می‌شوند، استفاده می‌شود.

تعریف شیء در جاوااسکریپت

شما می‌توانید یک شیء را همانند مثال زیر تعریف کنید. (یا بسازید)

مثال

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};

فاصله‌های خالی و فاصلهٔ بین خطوط در هنگام تعریف شیء در جاوااسکریپت اهمیتی ندارند. تعریف شیء می‌تواند در چندین خط صورت بپذیرد:

مثال

var person = {
 firstName: "John",
 lastName: "Doe",
 age: 50,
 eyeColor: "blue"
};

ویژگی‌های اشیاء

در جاوااسکریپت به ترکیب مقادیر به صورت نام:مقدار (به انگلیسی: name:valueویژگی گفته می‌شود:

ویژگی مقدار ویژگی
Firstname یا نام John
Lastname یا نام خانوادگی Doe
Age یا سن ۵۰
Eyecolor یا رنگ چشم آبی

دسترسی به ویژگی‌های یک شیء

شما می‌توانید به ویژگی‌های یک شیء به دو روش دسترسی پیدا کنید:

objectName.propertyName

مثال

person.lastName;

یا

objectName["propertyName"]

مثال

person["lastName"];

متدهای شیء

اشیا نیز متدهایی دارند.

متدها اعمالی هستند که می‌توان روی اشیاء انجام داد.

تعریف متدها به صورت ویژگی در اشیاء ذخیره می‌شوند.

ویژگی مقدار ویژگی
Firstname یا نام John
Lastname یا نام خانوادگی Doe
Age یا سن ۵۰
Eyecolor یا رنگ چشم آبی
نام کامل function() {return this.firstName + " " + this.lastName;}


مثال

var person = {
 firstName: "John",
 lastName : "Doe",
 id    : 5566,
 fullName : function() {
  return this.firstName + " " + this.lastName;
 }
};

کلمه کلیدی this

در یک تابع، کلمهٔ کلیدیthisبه «صاحب» تابع اشاره می‌کند.

در مثال بالا، thisبه شیء person اشاره دارد که صاحب تابعfullnameاست.

به معنای دیگر، this.firstNameبه این معنی است کهfirstnameویژگی‌ای از این شیء است.

شما می‌توانید مطالب بیشتری را در مورد کلمه کلیدیthisدر فصل کلمه کلیدی this در جاوااسکریپت بخوانید.

دسترسی به متدها یا رفتارهای یک شیء

You access an object method with the following :

شما می‌توانید به متد یک شیء به شیوهٔ (به انگلیسی: syntax) زیر دسترسی پیدا کنید:

objectName.methodName()

مثال

name = person.fullName();

اگرشما از یک متد بدون پرانتز () استفاده کنید، این امر موجب خواهد شد تا کدهای تابع به عنوان خروجی به شما بازگردانده شود:

مثال

name = person.fullName;

رشته‌های متنی، اعداد و بولین‌ها را به صورت شیء تعریف نکنید.!

زمانی که شما یک متغیر در جاوااسکریپت را با کلمهٔ کلیدی "new" تعریف می‌کنید، این متغیر به صورت یک شیء (به انگلیسی: object) تعریف می‌شود:

var x = new String();    // Declares x as a String object
var y = new Number();    // Declares y as a Number object
var z = new Boolean();    // Declares z as a Boolean object

بهتر است که از تعریف اشیای از نوع رشته‌ای یا متنیString، از نوع عددیNumberو بولینBoolean جلوگیری کنید. این امر موجب پیچیده‌تر شدن کدها می‌شود و سرعت اجرای کد شما را نیز کم می‌کند.


منابع آموزشی