راهنما:نمونه صفحه

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

از قابلیت نظرات یا کامنت‌ها در جاوااسکریپت می‌توان برای شرح وظیفهٔ کدهای جاوااسکریپت استفاده کرد و استفاده از این قابلیت موجب خوانایی بیشتر کد می‌شود.

همچنین می‌توان از کامنت‌ها در جاوااسکریپت برای جلوگیری از اجرای برخی از کدها در زمان تست جلوگیری کرد.

نظرات یک خطی

برای ایجاد نظرات یک خطی در جاوااسکریپت می‌بایست در ابتدای این نظرات از علامت//استفاده کرد.

هر متنی که بین علامت//تا پایین خط قرار بگیرد توسط جاوااسکریپت نادیده گرفته می‌شود. (اجرا نمی‌شود)

در مثال زیر، قبل از هر خط کد یک نظر یک خطی با استفاده از علامت//درج شده‌است:

1 Example
2 // Change heading:
3 document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
4 
5 // Change paragraph:
6 document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

This example uses a single line comment at the end of each line to explain the code:

در مثال زیر یک نظر یک خطی در انتهای هر خط کد، برای شرح وظیفهٔ آن تکه کد درج شده‌است:

1 var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
2 var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2

نظرات چند خطی

نظرات چند خطی در جاوااسکریپت با علامت*/آغاز می‌شوند و با علامت/*نیز پایان می‌یابند.

هر گونه متنی که بین علامت*/و/*قرار بگیرد توسط جاوااسکریپت نادیده گرفته می‌شود.

مثال زیر از یک نظر چند خطی (یا یک بلاک کامنت) برای شرح وظیفه کد استفاده می‌کند:

1 Example
2 /*
3 The code below will change
4 the heading with id = "myH"
5 and the paragraph with id = "myP"
6 in my web page:
7 */
8 document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
9 document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
برنامه‌نویسان معمولاً از نظرهای یک خطی برای توضیح کدهای خود استفاده می‌کنند.
بلاک‌های کامنت‌ها اغلب برای سندسازی یا داکیومنت (به انگلیسی: documentation) سازی‌های رسمی استفاده می‌شوند

استفاده از نظرات برای جلوگیری از اجرای کد

استفاده از نظرات برای جلوگیری از اجرای برخی از کدها روش مناسبی برای تست کردن کدها است.

اضافه کردندر ابتدای یک خط کد، آن کد را از حالت قابل اجرا به یک خط نظر تبدیل می‌کند.

This example uses // to prevent execution of one of the code lines:

این مثال از علامت//برای جلوگیری از اجرای یک خط از کدها استفاده می‌کند:

1 Example
2 //document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
3 document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

این مثال از یک بلاک از نظرات برای جلوگیری از اجرای چندین خط کد استفاده می‌کند:

1 Example
2 /*
3 document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
4 document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
5 */