JavaScript:اصول اولیه جاوا اسکریپت

از ویکی کد
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

الگو:منو عمودی جاوااسکریپت

تگ <script>

در زبان HTML، کدهایی که به زبان جاوااسکریپت نوشته می‌شوند می‌بایست در بین دو تگ</script>و<script>قرار بگیرند. [۱]

1 Example
2 
3 <script>
4 
5 document.getElementById("demo").innerHTML = "My First JavaScript";
6 
7 </script>
ممکن است در مثالهایی که با ورژن‌های قدیمی تر زبان جاوااسکریپت نوشته شده‌اند از ویژگی (Attribute) و نوع (Type) استفاده شده باشد:<script type="text/javascript">. ویژگی (Attribute) و نوع (Type) الزامی نیست. زبان جاوااسکریپت زبان پیشفرض اسکریپت‌نویسی در سندهایی است که به زبان HTML نوشته شده‌اند.

توابع‌ها (Functions) و رویدادهای (Events) جاوااسکریپت

یک تابع (Function) جاوااسکریپت مجموعه یا بلاکی از کدهای جاوااسکریپت است که در هنگام فراخوانی آن مجموعه، کدها یا همان بلاک‌های کد اجرا می‌گردد.

برای مثال، یک تابع می‌تواند زمانی که یک رویداد (event) رخ داد، فراخوانی شود، مانند زمانی که کاربر بر روی یک دکمه یا button کلیک می‌کند.

شما در فصل‌های آینده مطالب بیشتری را در مورد توابع‌ها (functions) و رویدادها (events) خواهید آموخت.

جاوااسکریپت در تگ <head> یا تگ <body>

شما می‌توانید هر مقدار اسکریپتی را که می‌خواهید به زبان جاوا اسکریپت در یک فایل HTML بنویسید.

اسکریپت‌هایی را که با زبان جاوا اسکریپت نوشته می‌شوند را می‌توان در تگ‌های<body>یا در تگ<head>، یا هر دوی این تگ‌ها قرار داد.

قرار دادن اسکریپت در تگ <head>

در این مثال، یک تابع (Function) به زبان جاوااسکریپت در تگ<head>یک صفحه HTML قرار داده شده‌است.

این تابع زمانی اجرا (invoked) یا فراخوانی (called) می‌شود که بر روی یک دکمه یا button کلیک شود.

 1 Example
 2 <!DOCTYPE html>
 3 <html>
 4 <head>
 5 <script>
 6 function myFunction() {
 7   document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
 8 }
 9 </script>
10 </head>
11 <body>
12 
13 <h1>A Web Page</h1>
14 <p id="demo">A Paragraph</p>
15 <button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>
16 
17 </body>
18 </html>

قرار دادن اسکریپت در تگ <body>

در این مثال، یک تابع (Function) به زبان جاوااسکریپت در تگ<body>یک صفحه HTML قرار داده شده‌است.

این تابع زمانی اجرا (invoked) یا فراخوانی (called) می‌شود که بر روی یک دکمه یا button کلیک شود.

 1 Example
 2 <!DOCTYPE html>
 3 <html>
 4 <body>
 5 
 6 <h1>A Web Page</h1>
 7 <p id="demo">A Paragraph</p>
 8 <button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>
 9 
10 <script>
11 function myFunction() {
12  document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
13 }
14 </script>
15 
16 </body>
17 </html>
قرار دادن اسکریپتی که به زبان جاوااسکریپت نوشته شده‌است در پایین‌ترین قسمت تگ <body> موجب می‌شود که سرعت نمایش صفحه بهبود یابد، زیرا عمل تفسیر اسکریپت موجب کاهش سرعت نمایش صفحه می‌شود.

جاوااسکریپت خارجی (External)

اسکریپت‌ها همچنین می‌توانند درفایل‌های خارجی (External) نیز قرار بگیرند:

1 External file: myScript.js
2 function myFunction() {
3  document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
4 }

فایل‌های خارجی (External) جاوااسکریپت، فایلهایی هستند شامل کدهای پر استفاده و پرتکرار جاوااسکریپت که ممکن است در صفحات وب گوناگونی کاربرد داشته باشند.

برای استفاده از اسکریپت‌های خارجی، نام فایل اسکریپت خارجی (External) خود را به عنوان مقدار خاصیت (Attribute) منبع (src) تگ<script>قرار دهید.


1 Example
2 <script src="myScript.js"></script>

شما می‌توانید آدرس فایل (refrence) اسکریپت خارجی خود را به طور دلخواه در یکی از تگ‌های<head>یا<body>قرار دهید.

اسکریپت خارجی شما دقیقاً همانند وقتی که به جای آدرس فایل اسکریپت، خود کد اسکریپت (<script>) را قرار می‌دادید، عمل خواهد کرد.

فایل‌های اسکریپت خارجی نمی‌توانند شامل تگ<script>باشند.

مزایای استفاده از اسکریپت‌های جاوااسکریپت به صورت خارجی (External)

قرار دادن اسکریپت‌ها در فایل‌های خارجی (External) مزایایی دارد:

  • اینکار کدهای Html و جاوااسکریپت را از یکدیگر جدا می‌کند.
  • اینکار خوانایی کدهای Html و جاوااسکریپت و همچنین نگهداری از آن‌ها را ساده‌تر می‌کند.
  • فایل‌های جاوااسکریپتی که کش (cache) می‌شوند، می‌توانند موجب بهبود سرعت بارگذاری صفحات شوند.

برای متصل کردن چندین فایل اسکریپت خارجی از چندین تگ script استفاده کنید:

1 Example
2 <script src="myScript1.js"></script>
3 <script src="myScript2.js"></script>

آدرس دهی خارجی فایل اسکریپت

اسکریپت‌های خارجی می‌توانند به وسیله یک URL کامل یا یک مسیر مربوط به صفحهٔ وب جاری، آدرس دهی شوند.

این مثال از یک URL کامل برای لینک کردن یک فایل اسکریپت به زبان جاوااسکریپت استفاده می‌کند:

1 Example
2 <script src="https://www.w3schools.com/js/myScript1.js"></script>

این مثال به یک فایل اسکریپت که در یک پوشهٔ مخصوص در وب سایت جاری قرار دارد لینک ایجاد می‌کند:

1 Example
2 <script src="/js/myScript1.js"></script>

این مثال به یک فایل اسکریپت که در همان پوشه صفحهٔ جاری قرار دارد، لینک ایجاد می‌کند:

1 Example
2 <script src="myScript1.js"></script>
شما می‌توانید مطالب بیشتری در مورد مسیر فایل‌ها، در فصل مسیر فایل‌ها در HTML را مطالعه کنید.


منابع آموزشی

الگو:منو افقی جاوااسکریپت