JavaScript:حلقهٔ While در جاوا اسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

الگو:منو عمودی جاوااسکریپت

حلقه‌ها می‌توانند بلاکی از کد را تا زمانی که یک شرط به خصوص برقرار باشدو یا نتیجه آن برابر با True باشد را اجرا کنند. [۱]

حلقه While

حلقهwhileتا زمانی یک شرط به خصوص برقرار باشد یا نتیجه آن برابر با True باشد را اجرا می‌کند.

شیوهٔ نوشتار

while (condition) {
  // code block to be executed
}

مثال

در مثال زیر کدی که درون حلقه قرار دارد تا زمانی که متغیر (i) کمتر از ده باشد، بارها اجرا خواهد شد:

مثال

while (i < 10) {
  text += "The number is " + i;
  i++;
}


حلقه Do/While

حلقهdo/whileنوعی از حلقه While است. این حلقه یک بار بلاک کد درون خود را قبل از بررسی برقرار بودن شرط حلقه اجرا می‌کند، سپس عمل تکرار کدها را تا زمانی که شرط حلقه برقرار باشد تکرار می‌کند.

شیوهٔ نوشتار

do {
  // code block to be executed
}
while (condition);

مثال

مثال زیر از حلقهdo/whileاستفاده می‌کند. این حلقه حداقل یک بار اجرا می‌شود حتی اگر شرط حلقه برقرار نباشد زیرا که بلاک کد حلقه قبل از اینکه شرط بررسی شود، اجرا می‌گردد:

مثال

do {
  text += "The number is " + i;
  i++;
}
while (i < 10);

فراموش نکنید که مقدار متغیری را که در شرط حلقه استفاده می‌کنید را پس از هر بار اجرا یک واحد افزایش دهید درصورتی که این کار را نکنید حلقه هیچ وقت به پایان نخواهد رسید.

مقایسه حلقه For و حلقه While

اگر شما فصل قبلی در مورد حلقه For را خوانده باشید، شما خواهید فهمید که حلقه while بسیار شبیه به حلقه For بدون عبارت شماره ۱ و عبارت شماره ۳ است.

این مثال از حلقهforبرای جمع‌آوری نام اتومبیل‌ها از آرایه Car استفاده می‌کند:

مثال

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

for (;cars[i];) {
  text += cars[i] + "<br>";
  i++;
}

این مثال از حلقهwhileبرای جمع‌آوری نام اتومبیل‌ها از آرایه Car استفاده می‌کند:

مثال

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

while (cars[i]) {
  text += cars[i] + "<br>";
  i++;
}

منابع آموزشی

الگو:منو افقی جاوااسکریپت