مدیاویکی:Gadget-IranianSans

From ویکی کد
Revision as of 13:54, 5 October 2019 by imported>Admin (۱ نسخه واردشده)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

استفاده از قلم Iranian Sans به صورت توکار