تفاوت میان نسخه‌های «JavaScript:متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت»

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۷۸: سطر ۷۸:
 
در متغیر ۳ متد وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تبدیل متغیرها به اعداد استفاده کرد:
 
در متغیر ۳ متد وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تبدیل متغیرها به اعداد استفاده کرد:
  
* متد{{Code|code=Number()|lang=javascript}}
+
*متد{{Code|code=Number()|lang=javascript}}
* متد{{Code|code=parseInt()|lang=javascript}}
+
*متد{{Code|code=parseInt()|lang=javascript}}
* متد{{Code|code=parseFloat()|lang=javascript}}  
+
*متد{{Code|code=parseFloat()|lang=javascript}}
  
 
این متدها متدهای '''عددی''' جاوااسکریپت نیستند، اما متدهای '''کلی''' {{به انگلیسی|'''global'''}} در جاوااسکریپت هستند.
 
این متدها متدهای '''عددی''' جاوااسکریپت نیستند، اما متدهای '''کلی''' {{به انگلیسی|'''global'''}} در جاوااسکریپت هستند.
سطر ۱۰۶: سطر ۱۰۶:
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
Number(true);          // returns 1
 
Number(true);          // returns 1
 
 
Number(false);        // returns 0
 
Number(false);        // returns 0
 
 
Number("10");          // returns 10
 
Number("10");          // returns 10
 
+
Number(" 10");        // returns 10
Number(" 10");        // returns 10
+
Number("10 ");        // returns 10
 
+
Number(" 10 ");      // returns 10
Number("10 ");        // returns 10
 
 
 
Number(" 10 ");      // returns 10
 
 
 
 
Number("10.33");      // returns 10.33
 
Number("10.33");      // returns 10.33
 
 
Number("10,33");      // returns NaN
 
Number("10,33");      // returns NaN
 
 
Number("10 33");      // returns NaN
 
Number("10 33");      // returns NaN
 
 
Number("John");        // returns NaN
 
Number("John");        // returns NaN
 +
</syntaxhighlight>{{نکته|type=|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text=اگر یک عدد را نتوان تبدیل کرد، مقدار{{Code|code=NaN|lang=javascript}}(یک عدد نیست) به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود.
 +
}}
  
If the number cannot be converted, <code>NaN</code> (Not a Number) is returned.
+
==استفاده متد ()Number بر روی تاریخ‌ها==
 
+
از متد{{Code|code=()Number|lang=javascript}}می‌توان برای تبدیل یک تاریخ به یک عدد هم استفاده کرد:
اگر یک عدد را نتوان تبدیل کرد، مقدار NaN (یک عدد نیست) به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود.
 
 
 
==The Number() Method Used on Dates==
 
'''استفاده متد Number() بر روی تاریخ‌ها'''
 
 
 
<code>Number()</code> can also convert a date to a number:
 
 
 
از متد Number() می‌توان برای تبدیل یک تاریخ به یک عدد هم استفاده کرد:
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
Number(new Date("2017-09-30"));    // returns 1506729600000
 
Number(new Date("2017-09-30"));    // returns 1506729600000
 +
</syntaxhighlight>{{نکته|type=|image=[[Image:OOjs_UI_icon_lightbulb-yellow.svg|38px]]|text=متد{{Code|code=()Number|lang=javascript}}بالا، عددی به صورت میلی ثانیه از تاریخ ۱۹۷۰٫۱٫۱ به عنوان خروجی بازمی‌گرداند.
 +
}}
  
The <code>Number()</code> method above returns the number of milliseconds since 1 فوریه ۱۹۷۰.
+
==متد ()parseInt==
 
+
متد{{Code|code=parseInt()|lang=javascript}}یک رشته را دریافت می‌کند و یک عدد را بازمی‌گرداند. فضای خالی در این متد قابل استفاده است. اما در خروجی تنها عدد اول تبدیل می‌شود:
متد Number() بالا، عددی به صورت میلی ثانیه از تاریخ ۱۹۷۰٫۱٫۱ به عنوان خروجی بازمی‌گرداند.
 
 
 
==The parseInt() Method==
 
'''متد parseInt()'''
 
 
 
<code>parseInt()</code> parses a string and returns a whole number. Spaces are allowed. Only the first number is returned:
 
 
 
متد parseInt() یک رشته را دریافت می‌کند و یک عدد را بازمی‌گرداند. فضای خالی در این متد قابل استفاده است. اما در خروجی تنها عدد اول تبدیل می‌شود.
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
parseInt("10");        // returns 10
 
parseInt("10");        // returns 10
 
 
parseInt("10.33");      // returns 10
 
parseInt("10.33");      // returns 10
 
 
parseInt("10 20 30");  // returns 10
 
parseInt("10 20 30");  // returns 10
 
 
parseInt("10 years");  // returns 10
 
parseInt("10 years");  // returns 10
 +
parseInt("years 10");  // returns NaN
 +
</syntaxhighlight>اگر یک عدد تبدیل نشود، مقدار{{Code|code=NaN|lang=javascript}}(یک عدد نیست) به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود.
  
parseInt("years 10");  // returns NaN
+
==متد ()parseFloat==
 
+
متد{{Code|code=parseFloat()|lang=javascript}}یک رشته را به یک عدد تبدیل می‌کند و آن عدد را بازمی‌گرداند. از فضای خالی در این متد می‌توان استفاده کرد. تنها عدد اول تبدیل شده و به خروجی بازگردانده می‌شود:
If the number cannot be converted, <code>NaN</code> (Not a Number) is returned.
 
 
 
اگر یک عدد تبدیل نشود، مقدار NaN (یک عدد نیست) به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود.
 
 
 
==The parseFloat() Method==
 
'''متد parseFloat()'''
 
 
 
<code>parseFloat()</code> parses a string and returns a number. Spaces are allowed. Only the first number is returned:
 
 
 
متد parseFloat() یک رشته را به یک عدد تبدیل می‌کند و آن عدد را بازمی‌گرداند. از فضای خالی در این متد می‌توان استفاده کرد. تنها عدد اول تبدیل شده و به خروجی بازگردانده می‌شود:
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
parseFloat("10");        // returns 10
 
parseFloat("10");        // returns 10
 
 
parseFloat("10.33");    // returns 10.33
 
parseFloat("10.33");    // returns 10.33
 
 
parseFloat("10 20 30");  // returns 10
 
parseFloat("10 20 30");  // returns 10
 
 
parseFloat("10 years");  // returns 10
 
parseFloat("10 years");  // returns 10
 
 
parseFloat("years 10");  // returns NaN
 
parseFloat("years 10");  // returns NaN
 +
</syntaxhighlight>اگر یک عدد را نتوان تبدیل کرد، مقدار{{Code|code=NaN|lang=javascript}}(یک عدد نیست) بازگردانده می‌شود.
  
If the number cannot be converted, <code>NaN</code> (Not a Number) is returned.
+
==ویژگی‌های اعداد==
 
+
{| class="wikitable" style="width: 70%;"
اگر یک عدد را نتوان تبدیل کرد، مقدارNaN (یک عدد نیست) بازگردانده می‌شود.
+
! width="5%" style="background:#D0ECE7;" |ویژگی
 
+
! width="15%" style="background:#D0ECE7;" |توضیحات
==Number Properties==
 
'''ویژگی‌های اعداد'''
 
{| class="wikitable"
 
|ویژگی
 
|توضیحات
 
 
|-
 
|-
|MAX_VALUE
+
| style="direction:ltr;" |MAX_VALUE
|بزرگترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
+
| style="direction:rtl;" |بزرگترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
 
|-
 
|-
|MIN_VALUE
+
| style="direction:ltr;" |MIN_VALUE
|کوچکترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
+
| style="direction:rtl;" |کوچکترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
 
|-
 
|-
|POSITIVE_INFINITY
+
| style="direction:ltr;" |POSITIVE_INFINITY
|به معنای وجود مقدار بی‌نهایت یا Infinity مثبت می‌باشد.
+
| style="direction:rtl;" |به معنای وجود مقدار بی‌نهایت یا Infinity مثبت می‌باشد.
 
|-
 
|-
|NEGATIVE_INFINITY
+
| style="direction:ltr;" |NEGATIVE_INFINITY
|به معنای وجود مقدار بی‌نهایت یا Infinity منفی می‌باشد.
+
| style="direction:rtl;" |به معنای وجود مقدار بی‌نهایت یا Infinity منفی می‌باشد.
 
|-
 
|-
|NaN
+
| style="direction:ltr;" |NaN
|به معنای مقدار "یک عدد نیست " می‌باشد.
+
| style="direction:rtl;" |به معنای مقدار "یک عدد نیست " می‌باشد.
 
|}
 
|}
  
==JavaScript MIN_VALUE and MAX_VALUE==
+
==مقادیر MAX_VALUE و MIN_VALUE در جاوااسکریپت==
'''مقادیر MAX_VALUE و MIN_VALUE در جاوااسکریپت'''
+
ویژگی{{Code|code=MAX_VALUE|lang=javascript}}بزرگترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
 
 
<code>MAX_VALUE</code> returns the largest possible number in JavaScript.
 
 
 
ویژگی MAX_VALUE بزرگترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
var x = Number.MAX_VALUE;
 
var x = Number.MAX_VALUE;
 
+
</syntaxhighlight>ویژگی{{Code|code=MIN_VALUE|lang=javascript}}کوچکترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
<code>MIN_VALUE</code> returns the lowest possible number in JavaScript.
 
 
 
ویژگی MIN_VALUE کوچکترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
var x = Number.MIN_VALUE;
 
var x = Number.MIN_VALUE;
 +
</syntaxhighlight>
  
==JavaScript POSITIVE_INFINITY==
+
==مقدار بی‌نهایت {{به انگلیسی|POSITIVE_INFINITY}} مثبت در جاوااسکریپت==
'''مقدار بی‌نهایت یا Infinity مثبت در جاوااسکریپت'''
 
 
 
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
var x = Number.POSITIVE_INFINITY;
 
var x = Number.POSITIVE_INFINITY;
 
+
</syntaxhighlight>مقدار{{Code|code=POSITIVE_INFINITY|lang=javascript}}زمانی بازگردانده می‌شود که{{Code|code=overflow|lang=javascript}}مثبت داشته باشیم:
<code>POSITIVE_INFINITY</code> is returned on overflow:
 
 
 
مقدار <code>POSITIVE_INFINITY زمانی بازگردانده می‌شود که overflow مثبت داشته باشیم :</code>
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
var x = ۱ / ۰;
+
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
+
var x = 1 / 0;
==JavaScript NEGATIVE_INFINITY==
+
</syntaxhighlight>
<code>'''مقدار بی‌نهایت یا Infinity منفی در جاوااسکریپت'''</code>
 
  
 +
==مقدار بی‌نهایت (NEGATIVE_INFINITY) منفی در جاوااسکریپت==
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
var x = Number.NEGATIVE_INFINITY;
 
var x = Number.NEGATIVE_INFINITY;
 
+
</syntaxhighlight>{{Code|code=NEGATIVE_INFINITY|lang=javascript}}زمانی بازگردانده می‌شود که{{Code|code=overflow|lang=javascript}}منفی داشته باشیم:
<code>NEGATIVE_INFINITY</code> is returned on overflow:
 
 
 
<code>NEGATIVE_INFINITY زمانی بازگردانده می‌شود که overflow منفی داشته باشیم :</code>
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
var x = -۱ / ۰;
+
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
+
var x = -1 / 0;
==JavaScript NaN - Not a Number==
+
</syntaxhighlight>
'''کلمهٔ کلیدی NaN یا یک عدد نیست در جاوااسکریپت'''
 
  
 +
==کلمهٔ کلیدی NaN - یک عدد نیست در جاوااسکریپت==
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
 
var x = Number.NaN;
 
var x = Number.NaN;
 +
</syntaxhighlight>var x = Number.NaN;
  
<code>NaN</code> is a JavaScript reserved word indicating that a number is not a legal number.
+
{{Code|code=NaN|lang=javascript}}یک کلمهٔ رزرو شده در جاوااسکریپت است که مشخص می‌کند یک عدد، مطابق قوانین اعداد در جاوااسکریپت عدد صحیحی نیست.
  
NaN یک کلمه رزرو شده در جاوااسکریپت است که مشخص می‌کند یک عدد، مطابق قوانین اعداد در جاوااسکریپت عدد صحیحی نیست.
+
زمانی که تلاش کنید که عملیات‌های ریاضی را با رشته‌های غیر عددی انجام دهید آنگاه{{Code|code=NaN|lang=javascript}}(یک عدد نیست) به عنوان نتیجه بازگردانده می‌شود:
 
 
Trying to do arithmetic with a non-numeric string will result in <code>NaN</code> (Not a Number):
 
 
 
زمانی که تلاش کنید که عملیات‌های ریاضی را با رشته‌های غیر عددی انجام دهید آنگاه NaN (یک عدد نیست) به عنوان نتیجه بازگردانده می‌شود:
 
  
 
===مثال===
 
===مثال===
 +
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
var x = 100 / "Apple";  // x will be NaN (Not a Number)
 
var x = 100 / "Apple";  // x will be NaN (Not a Number)
 +
</syntaxhighlight>
  
==Number Properties Cannot be Used on Variables==
+
==ویژگی‌های داده‌های عددی را نمی‌توان برای متغیرها استفاده کرد==
ویژگی‌های داده‌های عددی را نمی‌توان برای متغیرها استفاده کرد
 
 
 
Number properties belongs to the JavaScript's number object wrapper called '''Number'''.
 
 
 
 
ویژگی‌های اعداد مربوط به شیء اعداد جاوااسکریپت است که، '''Number یا اعداد''' نامیده می‌شود.
 
ویژگی‌های اعداد مربوط به شیء اعداد جاوااسکریپت است که، '''Number یا اعداد''' نامیده می‌شود.
  
These properties can only be accessed as <code>Number.MAX_VALUE</code>.
+
این ویژگی‌ها فقط به صورت{{Code|code=Number.MAX_VALUE|lang=javascript}}قابل دسترسی خواهند بود.
 
 
این ویژگی‌ها فقط به صورت Number.MAX_VALUE قابل دسترسی خواهند بود.
 
 
 
Using ''myNumber''.MAX_VALUE, where ''myNumber'' is a variable, expression, or value, will return <code>undefined</code>:
 
  
اگر ویژگی‌ها را به صورت myNumber.MAX_VALUE که عبارت myNumber در اینجا یک متغیر، عبارت یا یک مقدار است استفاده کنیم مقدار undefined به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود:
+
اگر ویژگی‌ها را به صورت{{Code|code=myNumber.MAX_VALUE|lang=javascript}}که عبارت ''myNumber'' در اینجا یک متغیر، عبارت یا یک مقدار است استفاده کنیم مقدار{{Code|code=undefined|lang=javascript}}به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود:
  
 
===مثال===
 
===مثال===
var x = ۶;
+
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
+
var x = 6;
var y = x.MAX_VALUE;   // y becomes undefined
+
var y = x.MAX_VALUE;   // y becomes undefined
 
+
</syntaxhighlight><br />
==Complete JavaScript Number Reference==
 
مرجع کامل برای نوع داده عددی در جاوااسکریپت
 
 
 
For a complete reference, go to our Complete JavaScript Number Reference.
 
  
برای مشاهده یک مرجع کامل در مورد داده‌های عددی، به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل داده‌های عددی در جاوااسکریپت مراجعه کنید.
+
==مرجع کامل برای نوع دادهٔ عددی در جاوااسکریپت==
 +
برای مشاهده یک مرجع کامل در مورد داده‌های عددی، به مقاله ما تحت عنوان [[مرجع کامل داده‌های عددی در جاوااسکریپت]] مراجعه کنید.
  
 
The reference contains descriptions and مثالs of all Number properties and methods.
 
The reference contains descriptions and مثالs of all Number properties and methods.
  
این مرجع شامل توضیحات و مثالهایی از تمامی ویژگی‌ها و متدهای موجود برای داده‌های عددی است.
+
این مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمامی ویژگی‌ها و متدهای موجود برای داده‌های عددی است.
  
 
==منابع آموزشی==
 
==منابع آموزشی==

نسخهٔ ‏۱۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۳

دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳JavaScript:قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴JavaScript:خروجی جاوااسکریپت
۵JavaScript:عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شیوهٔ نوشتن (Syntax) عبارات یا دستورات در جاوااسکریپت
۷JavaScript:نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸JavaScript:متغیرها در جاوااسکریپت
۹JavaScript:عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:توابع در جاوااسکریپت
۱۴JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵JavaScript:رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶JavaScript:رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷JavaScript:متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸JavaScript:اعداد در جاوااسکریپت
۱۹JavaScript:متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰JavaScript:آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱JavaScript:متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲JavaScript:مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳JavaScript:متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴JavaScript:اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵JavaScript:فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶JavaScript:متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷JavaScript:متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸JavaScript:شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹JavaScript:ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰JavaScript:مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱JavaScript:عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲JavaScript:ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳JavaScript:تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴JavaScript:حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵JavaScript:حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶JavaScript:کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷JavaScript:تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸JavaScript:عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹JavaScript:عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰JavaScript:خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱JavaScript:Scope در جاوااسکریپت
۴۲JavaScript:Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳JavaScript:استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴JavaScript:کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵JavaScript:کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶JavaScript:ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷JavaScript:تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸JavaScript:کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹JavaScript:اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰JavaScript:راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱JavaScript:بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲JavaScript:اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳JavaScript:کارایی در جاوااسکریپت
۵۴JavaScript:کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵JavaScript:ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶JavaScript:ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷JavaScript:ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸JavaScript:جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱JavaScript:فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲JavaScript:API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱JavaScript:اشیاء در جاوااسکریپت
۲JavaScript:ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳JavaScript:متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴JavaScript:روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵JavaScript:سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷JavaScript:متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱JavaScript:تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲JavaScript:پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳JavaScript:فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴JavaScript:صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵JavaScript:تابع Apply در جاوااسکریپت
۶JavaScript:بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت
۲JavaScript:متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳JavaScript:HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴JavaScript:عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت - تغییر محتوای HTML
۶JavaScript:DOM در جاوااسکریپت - تغییر CSS
۷JavaScript:انیمیشن در HTML DOM جاوااسکریپت
۸JavaScript:رویدادها در HTML DOM جاوااسکریپت
۹JavaScript:شنونده رویداد در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:پیمایش در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عناصر (گره‌ها) HTML DOM در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:مجموعه‌های HTML DOM جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:لیست گره‌ها در HTML DOM جاوااسکریپت
Browser BOM
۱JavaScript:پنجره جاوااسکریپت - مدل شیء مرورگر
۲JavaScript:پنجره صفحه نمایش در جاوااسکریپت
۳JavaScript:موقعیت پنجره در جاوااسکریپت
۴JavaScript:تاریخچه پنجره در جاوااسکریپت
۵JavaScript:ناوبری پنجره در جاوااسکریپت
۶JavaScript:جعبه پیغام جاوااسکریپت
۷JavaScript:رویدادهای زمان‌بندی شده در جاوااسکریپت
۸JavaScript:کوکی‌های جاوااسکریپت
AJAX
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر AJAX
۲JavaScript:AJAX - شیء XMLHttpRequest
۳JavaScript:AJAX - ارسال یک درخواست به سرور
۴AJAX - پاسخ سرور
۵JavaScript:مثال‌های XML در AJAX
۶JavaScript:مثال‌های PHP در AJAX
۷JavaScript:مثال‌های ASP در AJAX
۸JavaScript:مثال پایگاه داده در AJAX
۹JavaScript:نرم‌افزارهای XML
۱۰JavaScript:مثال‌های AJAX
JSON
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر JSON
۲JavaScript:شیوهٔ نوشتار JSON
۳JavaScript:JSON در برابر XML
۴JavaScript:انواع داده‌های مجاز در JSON
۵متد JSON.parse()
۶متد JSON.stringify()
۷JavaScript:اشیاء JSON
۸JavaScript:آرایه‌ها در JSON
۹JavaScript:PHP در JSON
۱۰JavaScript:HTML در JSON
۱۱JavaScript:JSONP
jQuery
۱JavaScript:جاوااسکریپت / انتخابگرهای DOM جی‌کوئری
۲JavaScript:جاوااسکریپت / عناصر HTML جی‌کوئری
۳JavaScript:جاوااسکریپت / استایل‌های CSS در جی‌کوئری
۴JavaScript:جاوااسکریپت / HTML DOM در جی‌کوئری

متدهای داده‌های عددی به شما کمک می‌کند تا با اعداد کار کنید. [۱]

متدها و ویژگی‌های اعداد

داده‌های اصلی یا (به انگلیسی: Primitive)(مانند ۳٫۱۴ یا ۲۰۱۴)، نمی‌توانند ویژگی یا متدی داشته باشند، (زیرا که آنها اشیا نیستند).

اما با جاوااسکریپت، متدها و ویژگی‌ها، حتی برای داده‌های اصلی یا primitive در دسترس هستند، زیرا جاوااسکریپت مقادیر یا داده‌های اصلی primitive را در هنگام اجرای متدها و ویژگی‌ها به عنوان شیء در نظر می‌گیرد.

متد ()toString

متدtoString()یک عدد را به عنوان یک رشتهٔ متنی بازمی‌گرداند.

تمامی متدهای داده‌های عددی می‌توانند برای هر نوع از اعداد استفاده شوند (عددهای ساده، متغیرها یا عبارت‌ها):

مثال

var x = 123;
x.toString();      // returns 123 from variable x
(123).toString();    // returns 123 from literal 123
(100 + 23).toString();  // returns 123 from expression 100 + 23

متد ()toExponential

متدtoExponential()یک رشتهٔ متنی شامل یک عدد که گرد شده‌است و به صورت عدد علمی نوشته شده‌است را به عنوان خروجی بازمی‌گرداند.

یک پارامتر تعداد کاراکترهای پشت اعشار را مشخص می‌کند:

مثال

var x = 9.656;
x.toExponential(2);   // returns 9.66e+0
x.toExponential(4);   // returns 9.6560e+0
x.toExponential(6);   // returns 9.656000e+0

این پارامتر اختیاری است و اجباری نیست. اگر شما آن را ننویسید، جاوااسکریپت عدد را گرد نمی‌کند.

متد ()toFixed

متدtoFixed()یک رشتهٔ متنی را که شامل یک عدد با تعداد به خصوصی از اعشار است را بازمی‌گرداند:

مثال

var x = 9.656;
x.toFixed(0);      // returns 10
x.toFixed(2);      // returns 9.66
x.toFixed(4);      // returns 9.6560
x.toFixed(6);      // returns 9.656000


متد ()toPrecision

متدtoPrecision()یک رشتهٔ متنی شامل یک عدد با یک طول به خصوص را برمی‌گرداند.

مثال

var x = 9.656;
x.toPrecision();    // returns 9.656
x.toPrecision(2);    // returns 9.7
x.toPrecision(4);    // returns 9.656
x.toPrecision(6);    // returns 9.65600

متد ()valueof

متدvalueOf()یک عدد را به عنوان یک عدد بازمی‌گرداند.

مثال

var x = 123;
x.valueOf();      // returns 123 from variable x
(123).valueOf();    // returns 123 from literal 123
(100 + 23).valueOf();  // returns 123 from expression 100 + 23

در جاوااسکریپت، یک عدد می‌تواند از نوع اصلی (به انگلیسی: primitive) باشد (یعنی زمانی که از عملگر typeof برای آن عدد استفاده کردیم خروجی این عملگر مقدار number باشد) یا می‌تواند از نوع شیء باشد (یعنی زمانی که از عملگر typeof برای آن عدد استفاده کردیم مقدار خروجی این عملگر object باشد).

از متدvalueOf()در درون جاوااسکریپت برای تبدیل اشیای عددی به نوع اصلی (به انگلیسی: primitive) استفاده می‌شود.

هیچ دلیلی وجود ندارد که از آن در کدهایتان استفاده کنید.


تبدیل متغیرها به اعداد

در متغیر ۳ متد وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تبدیل متغیرها به اعداد استفاده کرد:

 • متدNumber()
 • متدparseInt()
 • متدparseFloat()

این متدها متدهای عددی جاوااسکریپت نیستند، اما متدهای کلی (به انگلیسی: global) در جاوااسکریپت هستند.

متدهای کلی (به انگلیسی: Global) در جاوااسکریپت

متدهای global (به فارسی: کلی) را می‌توان بر روی تمامی انواع داده‌ها در جاوااسکریپت استفاده کرد.

زمانی که شما با اعداد کار می‌کنید، برخی از این متدها پرکاربرد هستند:

متد توضیحات
Number() یک عدد را به عنوان آرگومان ورودی دریافت و آن را تبدیل می‌کند.
parseFloat() یک عدد را به عنوان آرگومان ورودی دریافت و آن را یک عدد اعشاری را به خروجی برمی‌گرداند.
parseInt() یک عدد را به عنوان آرگومان ورودی دریافت و آن را به یک عدد صحیح تبدیل می‌کند.

متد ()Number

متد()Numberرا می‌توان برای تبدیل متغیرها در جاوااسکریپت به اعداد استفاده کرد:

مثال

 1 Number(true);     // returns 1
 2 Number(false);     // returns 0
 3 Number("10");     // returns 10
 4 Number(" 10");    // returns 10
 5 Number("10 ");    // returns 10
 6 Number(" 10 ");    // returns 10
 7 Number("10.33");    // returns 10.33
 8 Number("10,33");    // returns NaN
 9 Number("10 33");    // returns NaN
10 Number("John");    // returns NaN


استفاده متد ()Number بر روی تاریخ‌ها

از متد()Numberمی‌توان برای تبدیل یک تاریخ به یک عدد هم استفاده کرد:

مثال

1 Number(new Date("2017-09-30"));  // returns 1506729600000


متد ()parseInt

متدparseInt()یک رشته را دریافت می‌کند و یک عدد را بازمی‌گرداند. فضای خالی در این متد قابل استفاده است. اما در خروجی تنها عدد اول تبدیل می‌شود:

مثال

1 parseInt("10");     // returns 10
2 parseInt("10.33");   // returns 10
3 parseInt("10 20 30");  // returns 10
4 parseInt("10 years");  // returns 10
5 parseInt("years 10");  // returns NaN

اگر یک عدد تبدیل نشود، مقدارNaN(یک عدد نیست) به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود.

متد ()parseFloat

متدparseFloat()یک رشته را به یک عدد تبدیل می‌کند و آن عدد را بازمی‌گرداند. از فضای خالی در این متد می‌توان استفاده کرد. تنها عدد اول تبدیل شده و به خروجی بازگردانده می‌شود:

مثال

1 parseFloat("10");    // returns 10
2 parseFloat("10.33");   // returns 10.33
3 parseFloat("10 20 30"); // returns 10
4 parseFloat("10 years"); // returns 10
5 parseFloat("years 10"); // returns NaN

اگر یک عدد را نتوان تبدیل کرد، مقدارNaN(یک عدد نیست) بازگردانده می‌شود.

ویژگی‌های اعداد

ویژگی توضیحات
MAX_VALUE بزرگترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
MIN_VALUE کوچکترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.
POSITIVE_INFINITY به معنای وجود مقدار بی‌نهایت یا Infinity مثبت می‌باشد.
NEGATIVE_INFINITY به معنای وجود مقدار بی‌نهایت یا Infinity منفی می‌باشد.
NaN به معنای مقدار "یک عدد نیست " می‌باشد.

مقادیر MAX_VALUE و MIN_VALUE در جاوااسکریپت

ویژگیMAX_VALUEبزرگترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.

مثال

1 var x = Number.MAX_VALUE;

ویژگیMIN_VALUEکوچکترین عدد ممکنه در جاوااسکریپت را بازمی‌گرداند.

مثال

1 var x = Number.MIN_VALUE;

مقدار بی‌نهایت (به انگلیسی: POSITIVE_INFINITY) مثبت در جاوااسکریپت

مثال

1 var x = Number.POSITIVE_INFINITY;

مقدارPOSITIVE_INFINITYزمانی بازگردانده می‌شود کهoverflowمثبت داشته باشیم:

مثال

1 var x = 1 / 0;

مقدار بی‌نهایت (NEGATIVE_INFINITY) منفی در جاوااسکریپت

مثال

1 var x = Number.NEGATIVE_INFINITY;

NEGATIVE_INFINITYزمانی بازگردانده می‌شود کهoverflowمنفی داشته باشیم:

مثال

1 var x = -1 / 0;

کلمهٔ کلیدی NaN - یک عدد نیست در جاوااسکریپت

مثال

1 var x = Number.NaN;

var x = Number.NaN;

NaNیک کلمهٔ رزرو شده در جاوااسکریپت است که مشخص می‌کند یک عدد، مطابق قوانین اعداد در جاوااسکریپت عدد صحیحی نیست.

زمانی که تلاش کنید که عملیات‌های ریاضی را با رشته‌های غیر عددی انجام دهید آنگاهNaN(یک عدد نیست) به عنوان نتیجه بازگردانده می‌شود:

مثال

var x = 100 / "Apple"; // x will be NaN (Not a Number)

ویژگی‌های داده‌های عددی را نمی‌توان برای متغیرها استفاده کرد

ویژگی‌های اعداد مربوط به شیء اعداد جاوااسکریپت است که، Number یا اعداد نامیده می‌شود.

این ویژگی‌ها فقط به صورتNumber.MAX_VALUEقابل دسترسی خواهند بود.

اگر ویژگی‌ها را به صورتmyNumber.MAX_VALUEکه عبارت myNumber در اینجا یک متغیر، عبارت یا یک مقدار است استفاده کنیم مقدارundefinedبه عنوان خروجی بازگردانده می‌شود:

مثال

var x = 6;
var y = x.MAX_VALUE;  // y becomes undefined


مرجع کامل برای نوع دادهٔ عددی در جاوااسکریپت

برای مشاهده یک مرجع کامل در مورد داده‌های عددی، به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل داده‌های عددی در جاوااسکریپت مراجعه کنید.

The reference contains descriptions and مثالs of all Number properties and methods.

این مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمامی ویژگی‌ها و متدهای موجود برای داده‌های عددی است.

منابع آموزشی