استایل‌ها

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مثال

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


مشاهدهٔ نتیجه

ویژگی استایل در HTML

تنظیم استایل یک عنصر HTML را می‌توان توسط ویژگی style انجام داد.[۱]

ویژگی style HTML دارای نحو (Syntax) زیر است:

<tagname style="property:value;">

خصوصیت (Property) یک خصوصیت CSS است. مقدار (value) یک مقدار CSS است.

در آینده در مورد CSS در این آموزش خواهید آموخت.

رنگ پیش زمینه

خصوصیت background-color CSS رنگ پیش زمینهٔ یک عنصر HTML را مشخص می‌کند.

این مثال رنگ پیش زمینه یک صفحه را برابر powderblue تنظیم می‌کند:

مثال

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>


مشاهدهٔ نتیجه


رنگ متن

خصوصیت color CSS رنگ متن برای یک عنصر HTML را مشخص می‌کند:

مثال

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


خط ها

خصوصیت font-family CSS قلم مورد استفاده در یک عنصر HTML را نشان می‌دهد:

مثال

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


اندازه متن

خصوصیت font-size CSS اندازه متن یک عنصر HTML را مشخص می‌کند:

مثال

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


محل قرارگیری (Alignment) متن

خصوصیت text-align CSS محل قرار گیری افقی متن را برای یک عنصر HTML مشخص می‌کند:

مثال

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


خلاصه بخش

  • از ویژگی style برای استایل دهی (طراحی) عنصرهای HTML استفاده می‌شود
  • از background-color برای رنگ پیش زمینه استفاده می‌شود
  • از color برای رنگ متن‌ها استفاده می‌شود
  • از font-family برای نوع قلم متن استفاده می‌شود
  • از font-size برای اندازه متن استفاده می‌شود
  • از text-align برای محل قرار گرفتن متن استفاده می‌شود

تمرین های HTML

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.
منابع آموزشی