HTML:استایل‌ها

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

{{Expansion depth limit exceeded}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|2=html}}{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=tryhtml_styles_intro|dars=html}} {{Expansion depth limit exceeded|clear=right|limit=2}} <span class="error">Expansion depth limit exceeded تنظیم استایل یک عنصر HTML را می‌توان توسط ویژگی {{Expansion depth limit exceeded|code=style|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} انجام داد.Expansion depth limit exceeded

ویژگی {{Expansion depth limit exceeded|code=style|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} HTML دارای نحو {{Expansion depth limit exceeded|Syntax}} زیر است:Expansion depth limit exceeded

خصوصیت {{Expansion depth limit exceeded|Property}} یک خصوصیت CSS است. مقدار {{Expansion depth limit exceeded|value}} یک مقدار CSS است.

{{Expansion depth limit exceeded|در آینده در مورد CSS در این آموزش خواهید آموخت.|reminder}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded خصوصیت {{Expansion depth limit exceeded|code=background-color|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} CSS رنگ پیش زمینهٔ یک عنصر HTML را مشخص می‌کند.

این مثال رنگ پیش زمینه یک صفحه را برابر powderblue تنظیم می‌کند:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=tryhtml_styles_background-color|dars=html}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded خصوصیت {{Expansion depth limit exceeded|code=color|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} CSS رنگ متن برای یک عنصر HTML را مشخص می‌کند:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=tryhtml_styles_color|dars=html}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded خصوصیت {{Expansion depth limit exceeded|code=font-family|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} CSS قلم مورد استفاده در یک عنصر HTML را نشان می‌دهد:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=tryhtml_styles_font-family|dars=html}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded خصوصیت {{Expansion depth limit exceeded|code=font-size|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} CSS اندازه متن یک عنصر HTML را مشخص می‌کند:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=tryhtml_styles_font-size|dars=html}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded خصوصیت {{Expansion depth limit exceeded|code=text-align|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} CSS محل قرار گیری افقی متن را برای یک عنصر HTML مشخص می‌کند:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=tryhtml_styles_text-align|dars=html}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

  • از ویژگی {{Expansion depth limit exceeded|code=style|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} برای استایل دهی (طراحی) عنصرهای HTML استفاده می‌شود
  • از {{Expansion depth limit exceeded|code=background-color|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} برای رنگ پیش زمینه استفاده می‌شود
  • از {{Expansion depth limit exceeded|code=color|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} برای رنگ متن‌ها استفاده می‌شود
  • از {{Expansion depth limit exceeded|code=font-family|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} برای نوع قلم متن استفاده می‌شود
  • از {{Expansion depth limit exceeded|code=font-size|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} برای اندازه متن استفاده می‌شود
  • از {{Expansion depth limit exceeded|code=text-align|lang=html|class=|id=|style=color: #FF9933;}} برای محل قرار گرفتن متن استفاده می‌شود

<span class="error">Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|2=html}}

{{Expansion depth limit exceeded|قبل=HTML:پاراگراف‌ها|بعد=HTML:قالب بندی متن}} {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|title={{Expansion depth limit exceeded| {{{Expansion depth limit exceeded}}} | استایل‌ها در HTML - ویکی‌کد}}

|keywords=آموزش استایل HTML,

آموزش استایل html, آموزش استایل اچ تی ام ال, آموزش استایل اچ‌تی‌ام‌ال, آموزش استایل ایچ‌تی‌ام‌ال, آموزش استایل زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی, آموزش استایل Html, آموزش استایل اچ ت ام ال, آموزش استایل اِچ‌تی‌اِم‌اِل, آموزش استایل اِچ تی اِم اِل, آموزش استایل ایچ تی ام ال, آموزش استایل زبان نشانه گذاری ابرمتنی, آموزش استایل نشانه گذاری, آموزش استایل نشانه‌گذاری, استایل اچ تی ام ال, استایل اچ‌تی‌ام‌ال, استایل ایچ‌تی‌ام‌ال, استایل زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی, استایل HTML, استایل html, استایل اچ ت ام ال, استایل اِچ‌تی‌اِم‌اِل, استایل اِچ تی اِم اِل, استایل ایچ تی ام ال, استایل زبان نشانه گذاری ابرمتنی, استایل html چگونه است؟, استایل html چیست؟, HTML Styles, The HTML Style Attribute, Background Color, Text Color, Text Size, Text Alignment

|description= تنظیم استایل یک عنصر HTML را می‌توان توسط ویژگی style انجام داد. ویژگی style HTML دارای نحو (به انگلیسی: Syntax)...

}}


{{Expansion depth limit exceeded}}