قالب‌بندی متن

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قالب بندی متن

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


مشاهدهٔ نتیجه


عنصرهای قالب بندی HTML

در بخش پیشین، در مورد ویژگی استایل HTML آموختید.[۱]

همچنین HTML عناصر خاصی برای تعریف متن با معنای خاص مشخص می‌کند.

HTML از عنصرهایی مانند <b>و <i> برای قالب بندی خروجی، مانند متن برجسته (Bold) یا مورب (italic) استفاده می‌کند.

عناصر قالب بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده‌اند:

  • <b> - متن Bold (به فارسی: برجسته)
  • <strong> - متن مهم
  • <i> - متن Italic (به فارسی: مورب)
  • <em> - متن تأکید شده
  • <mark> - متن علامت دار
  • <small> - متن کوچک
  • <del> - متن حذف شده
  • <ins> - متن وارد شده (Inserted)
  • <sub> - متن زیرنویس (Subscript)
  • <sup> - متن بالا نویس (Superscript)

عنصرهای <b> و <strong> در HTML

عنصر <b> در HTML، متن bold بدون هیچ اهمیت اضافه‌ای را مشخص می‌کند.

مثال

<b>This text is bold</b>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصر <strong> در HTML، متن Strong، با اهمیت معنایی «قوی» را مشخص می‌کند.

مثال

<strong>This text is strong</strong>


مشاهدهٔ نتیجه


عناصر <i> و <em> در HMTL

عنصر <i> در HTML، متن italic بدون هیچ اهمیت اضافه‌ای را مشخص می‌کند.

مثال

<i>This text is italic</i>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصر <em> در HTML، متن تأکیدشده‌ای با اهمیت معنایی اضافه را مشخص می‌کند.

مثال

<em>This text is emphasized</em>


مشاهدهٔ نتیجه


توجه: مرورگرها <strong> را بصورت <b> و <em> را بصورت <i> نمایش می‌دهند. با این حال در معنای این تگ‌ها تفاوت وجود دارد: <b> و <i> متن‌های bold و italic را مشخص می‌کنند اما <strong> و <em> یعنی این متن «مهم» است.

عنصر <small> در HTML

عنصر <small> در HTML، متن کوچکتر را مشخص می‌کند:

مثال

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصر <mark> در HTML

عنصر <mark> در HTML، متن علامت دار / برجسته (Highlighted) را مشخص می‌کند:

مثال

<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصر <del> در HTML

عنصر <del> در HTML، متن پاک شده / حذف شده را مشخص می‌کند.

مثال

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصر <ins> در HTML

عنصر <ins> در HTML، متن وارد شده / اضافه شده را مشخص می‌کند.

مثال

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصر <sub> در HTML

عنصر <sub> در HTML متن زیرنویس شده را مشخص می‌کند.

مثال

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصر <sup> در HTML

عنصر <sup> در HTML، متن بالا نویس شده را مشخص می‌کند.

مثال

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


تمرین های HTML

عنصرهای قالب بندی متن در HTML

تگ تعریف
<b> متن bold را مشخص می‌کند
<em> متن تأکید شده را مشخص می‌کند
<i> متن Italic را مشخص می‌کند
<small> متن کوچک را مشخص می‌کند
<strong> متن مهم را مشخص می‌کند
<sub> متن زیرنویس را مشخص می‌کند
<sup> متن بالانویس را مشخص می‌کند
<ins> متن وارد شده را مشخص می‌کند
<del> متن حذف شده را مشخص می‌کند
<mark> متن علامت دار / برجسته را مشخص می‌کند
برای دسترسی به لیست کامل همهٔ تگ‌های HTML موجود، مرجع تگ HTML ما را مشاهده کنید.منابع آموزشی