پاراگراف‌ها

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عنصر <p> در HTML یک پاراگراف را تعریف می‌کند:[۱]

مثال

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


توجه: مرورگرها بطور خودکار کمی فاصله سفید (حاشیه) قبل و بعد از پاراگراف اضافه می‌کنند.

نمایش HTML

شما نمی‌توانید اطمینان داشته باشید HTML چگونه نمایش داده خواهد شد.

صفحه نمایش‌های کوچک یا بزرگ، و پنجره‌های تغییر سایز یافته نتایج متفاوتی ایجاد می‌کنند.

با HTML شما نمی‌توانید خروجی را با اضافه کردن فضاهای اضافی یا خطوط اضافی در کد HTML خود تغییر دهید.

مرورگر هنگام نمایش صفحه هر فاصله و خطوط اضافی را حذف می‌کند:

مثال

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains     a lot of spaces
in the source     code,
but the    browser
ignores it.
</p>


مشاهدهٔ نتیجه


تگ پایانی را فراموش نکنید

اکثر مرورگرها HTML را به درستی نمایش می‌دهند حتی اگر تگ پایانی فراموش شود:

مثال

<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph.


مشاهدهٔ نتیجه


مثال بالا در اکثر مرورگرها اجرا می‌شود، اما به آن تکیه نکنید.

توجه: فراموش کردن تگ پایانی ممکن است نتایجی با خطاهای غیرمنتظره داشته باشد.

Line Breakها (به فارسی: شکست خط) در HTML

عنصر <br> نشان دهندهٔ یک line break (انتقال به خط جدید) است.

اگر یک line break (یک خط جدید) بدون شروع یک پاراگراف می‌خواهید از <br> استفاده کنید.

مثال

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>


مشاهدهٔ نتیجه


تگ <br> یک تگ خالی است، که یعنی تگ پایانی ندارد.

مسئله Poem (به فارسی: شعر)

Poem در یک خط نمایش داده خواهد شد:

مثال

<p>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصر <pre> در HTML

عنصر <pre> در HTML متن از پیش آماده شده را تعریف می‌کند.

متن درون یک عنصر <pre> با خطی با عرض ثابت نمایش داده می‌شود (معمولاًCourier) و فاصله‌ها و line breakها را حفظ می‌کند:

مثال

<pre>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>


مشاهدهٔ نتیجه


تمرین های HTML

مرجع تگ های HTML

مرجع تگ WikiCod شامل اطلاعاتی در مورد عناصر HTML و ویژگی‌های آنها است.

تگ تعریف
<p> یک پاراگراف را تعریف می‌کند
<br> یک line break (خط جدید) ایجاد می‌کند
<pre> متن از پیش قالب‌بندی شده را تعریف می‌کند
برای دسترسی به لیست کامل همهٔ تگ‌های HTML موجود، به مرجع تگ HTML ما مرجعه کنید.منابع آموزشی