کدگذاری (مجموعه کاراکترها)

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Html-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳ویرایشگرها
۴پایه
۵عنصرها
۶ویژگی‌ها
۷عنوان‌ها
۸پاراگراف‌ها
۹استایل‌ها
۱۰قالب‌بندی
۱۱نقل‌قول‌ها
۱۲توضیحات
۱۳رنگ‌ها
۱۴CSS
۱۵لینک‌ها
۱۶تصاویر
۱۷جداول
۱۸لیست‌ها
۱۹بلوک‌ها
۲۰کلاس‌ها
۲۱شناسه
۲۲Iframeها
۲۳جاوا اسکریپت
۲۴مسیرهای فایل
۲۵سرصفحه
۲۶چیدمان‌ها
۲۷واکنش‌گرا
۲۸کد کامپیوتری
۲۹معنایی‌ها
۳۰راهنمای استایل
۳۱موجودیت‌ها
۳۲نماد‌ها
۳۳ایموجی‌ها
۳۴مجموعه کاراکترها
۳۵رمزگذاری URL
۳۶HTML و XHTML
فرم‌های HTML
گرافیک در HTML
رسانه در HTML
APIها در HTML
مثال‌ها
مرجع HTML

برای نمایش صحیح یک صفحه HTML، مرورگر باید بداند از کدام مجموعه کاراکتر استفاده کند.[۱]

کدگذاری کاراکتر چیست؟

ACSII اولین استاندارد کدگذاری کاراکتر است (مجموعه کاراکتر نیز گفته می‌شود).

ASCII 128 کاراکتر الفبایی مختلف تعریف می‌کند که می‌توانند در اینترنت استفاده شوند: اعداد (9-0)، حروف انگلیسی (A-Z) و بعضی از کاراکترهای خاص مانند: ! $ + - ( ) @ < > .

ISO-8859-1 مجموعه کاراکتر پیش فرض برای HTML 4 بود. این مجموعه کاراکتر ۲۵۶ کد کاراکتر مختلف را پشتیبانی می‌کرد.

ANSI (Windows-1252) مجموعه کاراکتر اصلی ویندوز بود. ANSI شبیه ISO-8859-1 بود به جز اینکه ANSI دارای ۳۲ کاراکتر اضافی است.

از آنجایی که ANSI و ISO-8859-1 خیلی محدود بودند، HTML 4 از UTF-8 هم پشتیبانی می‌کرد.

UTF-8 (Unicode) تقریباً همهٔ کاراکترها و نمادهای دنیا را پشتیبانی می‌کند.

مجموعه کاراکتر پیش‌فرض برای UTF-8 ،HTML 5 است.

ویژگی charset در HTML

برای نمایش صحیح یک صفحه HTML، مرورگر وب باید مجموعه کاراکتر مورد استفاده در صفحه را بداند.

This is specified in the tag:

این مجموعه در تگ <meta> مشخص می‌شود:

<meta charset="UTF-8">
اگر مرورگری در یک صفحه ISO-8859-1 را تشخیص دهد، حالت پیش فرض آن ANSI می‌شود.

تفاوت های بین مجموعه کاراکترها

جدول زیر تفاوت‌های بین مجموعه کاراکترهای توصیف شده در بالا را نمایش می‌دهد:

عدد ASCII ANSI 8859 UTF-8 تعریف
۳۲ فاصله (به انگلیسی: Space)
۳۳ ! ! ! ! علامت تعجب (به انگلیسی: exclamation mark)
۳۴ " " " " علامت نقل قول (به انگلیسی: quotation mark)
۳۵ # # # # نماد عدد (به انگلیسی: number sign)
۳۶ $ $ $ $ نماد دلار (به انگلیسی: dollar sign)
۳۷ % % % % نماد درصد (به انگلیسی: percent sign)
۳۸ & & & & امپرسند (به انگلیسی: Ampersand)
۳۹ ' ' ' ' آپاستروفی (به انگلیسی: Apostrophe)
۴۰ ( ( ( ( پرانتز چپ (به انگلیسی: left parenthesis )
۴۱ ) ) ) ) پرانتز راست (به انگلیسی: right parenthesis)
۴۲ * * * * ستاره (به انگلیسی: Asterisk)
۴۳ + + + + نماد مثبت (به انگلیسی: plus sign)
۴۴ , , , , ویرگول (به انگلیسی: Comma)
۴۵ - - - - خط ربط - منفی (به انگلیسی: hyphen-minus)
۴۶ . . . . نقطه (به انگلیسی: full stop)
۴۷ / / / / ممیز (به انگلیسی: Solidus)
۴۸ 0 0 0 0 عدد صفر (به انگلیسی: digit zero)
۴۹ 1 1 1 1 عدد یک (به انگلیسی: digit one)
۵۰ 2 2 2 2 عدد دو (به انگلیسی: digit two)
۵۱ 3 3 3 3 عدد سه (به انگلیسی: digit three)
۵۲ 4 4 4 4 عدد چهار (به انگلیسی: digit four)
۵۳ 5 5 5 5 عدد پنج (به انگلیسی: digit five)
۵۴ 6 6 6 6 عدد شش (به انگلیسی: digit six)
۵۵ 7 7 7 7 عدد هفت (به انگلیسی: digit seven)
۵۶ 8 8 8 8 عدد هشت (به انگلیسی: digit eight)
۵۷ 9 9 9 9 عدد نه (به انگلیسی: digit nine)
۵۸ : : : : دو نقطه (به انگلیسی: Colon)
۵۹ ; ; ; ; نقطه ویرگول (به انگلیسی: Semicolon)
۶۰ < < < < علامت کوچکتر (به انگلیسی: less-than sign)
۶۱ = = = = علامت مساوی (به انگلیسی: equals sign)
۶۲ > > > > علامت بزگتر (به انگلیسی: greater-than sign)
۶۳ ? ? ? ? عالمت سؤال (به انگلیسی: question mark)
۶۴ @ @ @ @ آت ساین (به انگلیسی: commercial at)
۶۵ A A A A حرف بزرگ A (به انگلیسی: Latin capital letter A)
۶۶ B B B B حرف بزرگ B (به انگلیسی: Latin capital letter B)
۶۷ C C C C حرف بزرگ C (به انگلیسی: Latin capital letter C)
۶۸ D D D D حرف بزرگ D (به انگلیسی: Latin capital letter D)
۶۹ E E E E حرف بزرگ E (به انگلیسی: Latin capital letter E)
۷۰ F F F F حرف بزرگ F (به انگلیسی: Latin capital letter F)
۷۱ G G G G حرف بزرگ G (به انگلیسی: Latin capital letter G)
۷۲ H H H H حرف بزرگ H (به انگلیسی: Latin capital letter H)
۷۳ I I I I حرف بزرگ I (به انگلیسی: Latin capital letter I)
۷۴ J J J J حرف بزرگJ (به انگلیسی: Latin capital letter J)
۷۵ K K K K حرف بزرگ K (به انگلیسی: Latin capital letter K)
۷۶ L L L L حرف بزرگ L (به انگلیسی: Latin capital letter L)
۷۷ M M M M حرف بزرگ M (به انگلیسی: Latin capital letter M)
۷۸ N N N N حرف بزرگ N (به انگلیسی: Latin capital letter N)
۷۹ O O O O حرف بزرگ O(به انگلیسی: Latin capital letter O)
۸۰ P P P P حرف بزرگ P (به انگلیسی: Latin capital letter P)
۸۱ Q Q Q Q حرف بزرگ Q (به انگلیسی: Latin capital letter Q)
۸۲ R R R R حرف بزرگ R (به انگلیسی: Latin capital letter R)
۸۳ S S S S حرف بزرگ S (به انگلیسی: Latin capital letter S)
۸۴ T T T T حرف بزرگ T (به انگلیسی: Latin capital letter T)
۸۵ U U U U حرف بزرگ U (به انگلیسی: Latin capital letter U)
۸۶ V V V V حرف بزرگ V (به انگلیسی: Latin capital letter V)
۸۷ W W W W حرف بزرگ W (به انگلیسی: Latin capital letter W)
۸۸ X X X X حرف بزرگ X (به انگلیسی: Latin capital letter X)
۸۹ Y Y Y Y حرف بزرگ Y (به انگلیسی: Latin capital letter Y)
۹۰ Z Z Z Z حرف بزرگ Z (به انگلیسی: Latin capital letter Z)
۹۱ [ [ [ [ براکت چپ (به انگلیسی: left square bracket)
۹۲ \ \ \ \ ممیز معکوس (به انگلیسی: reverse solidus)
۹۳ ] ] ] ] براکت راسن (به انگلیسی: right square bracket)
۹۴ ^ ^ ^ ^ کلاهک (به انگلیسی: circumflex accent)
۹۵ _ _ _ _ زیر خط (به انگلیسی: low line)
۹۶ ` ` ` ` grave accent
۹۷ a a a a حرف کوچک لاتین a (به انگلیسی: Latin small letter a)
۹۸ b b b b حرف کوچک لاتین b (به انگلیسی: Latin small letter b)
۹۹ c c c c حرف کوچک لاتین c (به انگلیسی: Latin small letter c)
۱۰۰ d d d d حرف کوچک لاتین d (به انگلیسی: Latin small letter d)
۱۰۱ e e e e حرف کوچک لاتین e (به انگلیسی: Latin small letter e)
۱۰۲ f f f f حرف کوچک لاتین f (به انگلیسی: Latin small letter f)
۱۰۳ g g g g حرف کوچک لاتین g (به انگلیسی: Latin small letter g)
۱۰۴ h h h h حرف کوچک لاتین h (به انگلیسی: Latin small letter h)
۱۰۵ i i i i حرف کوچک لاتین i (به انگلیسی: Latin small letter i)
۱۰۶ j j j j حرف کوچک لاتین j (به انگلیسی: Latin small letter j)
۱۰۷ k k k k حرف کوچک لاتین k (به انگلیسی: Latin small letter k)
۱۰۸ l l l l حرف کوچک لاتین l (به انگلیسی: Latin small letter l)
۱۰۹ m m m m حرف کوچک لاتین m (به انگلیسی: Latin small letter m)
۱۱۰ n n n n حرف کوچک لاتین n (به انگلیسی: Latin small letter n)
۱۱۱ o o o o حرف کوچک لاتین o (به انگلیسی: Latin small letter o)
۱۱۲ p p p p حرف کوچک لاتین p (به انگلیسی: Latin small letter p)
۱۱۳ q q q q حرف کوچک لاتین q (به انگلیسی: Latin small letter q)
۱۱۴ r r r r حرف کوچک لاتین r (به انگلیسی: Latin small letter r)
۱۱۵ s s s s حرف کوچک لاتین s (به انگلیسی: Latin small letter s)
۱۱۶ t t t t حرف کوچک لاتین t (به انگلیسی: Latin small letter t)
۱۱۷ u u u u حرف کوچک لاتین u (به انگلیسی: Latin small letter u)
۱۱۸ v v v v حرف کوچک لاتین v (به انگلیسی: Latin small letter v)
۱۱۹ w w w w حرف کوچک لاتین w (به انگلیسی: Latin small letter w)
۱۲۰ x x x x حرف کوچک لاتین x (به انگلیسی: Latin small letter x)
۱۲۱ y y y y حرف کوچک لاتین y (به انگلیسی: Latin small letter y)
۱۲۲ z z z z حرف کوچک لاتین z (به انگلیسی: Latin small letter z)
۱۲۳ { { { { آکولاد چپ (به انگلیسی: left curly bracket)
۱۲۴ | | | | خط عمودی (به انگلیسی: vertical line)
۱۲۵ } } } } آکولاد راست (به انگلیسی: right curly bracket)
۱۲۶ ~ ~ ~ ~ مدک (به انگلیسی: Tilde)
۱۲۷ DEL
۱۲۸ نماد یورو (به انگلیسی: euro sign)
۱۲۹ استفاده نشده (به انگلیسی: NOT USED)
۱۳۰ نقل قولی تکی (به انگلیسی: single low-9 quotation mark)
۱۳۱ ƒ حرف لاتین کوچک f (به انگلیسی: Latin small letter f with hook)
۱۳۲ علامت نقل قول دوتایی (به انگلیسی: double low-9 quotation mark)
۱۳۳ سه نقطه (به انگلیسی: horizontal ellipsis)
۱۳۴ خنجر (به انگلیسی: Dagger)
۱۳۵ خنجر دوتایی (به انگلیسی: double dagger)
۱۳۶ ˆ modifier letter circumflex accent
۱۳۷ per mille sign
۱۳۸ Š Latin capital letter S with caron
۱۳۹ علامت نقل قول تکی اشاره به چپ (به انگلیسی: single left-pointing angle quotation mark)
۱۴۰ Œ Latin capital ligature OE
۱۴۱ NOT USED
۱۴۲ Ž Latin capital letter Z with caron
۱۴۳ NOT USED
۱۴۴ NOT USED
۱۴۵ علامت نقل قول تکی چپ (به انگلیسی: left single quotation mark)
۱۴۶ علامت نقل قول تکی راسن (به انگلیسی: right single quotation mark)
۱۴۷ علامت نقل قول دوتایی چپ (به انگلیسی: left double quotation mark)
۱۴۸ علامت نقل قول دوتایی راست (به انگلیسی: right double quotation mark)
۱۴۹ bullet
۱۵۰ خط تیره (به انگلیسی: en dash)
۱۵۱ em dash
۱۵۲ ˜ small tilde
۱۵۳ نماد علامت تجاری (به انگلیسی: trade mark sign)
۱۵۴ š Latin small letter s with caron
۱۵۵ علامت نقل قول تکی اشاره به راست (به انگلیسی: single right-pointing angle quotation mark)
۱۵۶ œ Latin small ligature oe
۱۵۷ NOT USED
۱۵۸ ž Latin small letter z with caron
۱۵۹ Ÿ Latin capital letter Y with diaeresis
۱۶۰ no-break space
۱۶۱ ¡ ¡ ¡ علامت تعجب معکوس (به انگلیسی: inverted exclamation mark)
۱۶۲ ¢ ¢ ¢ نماد سنت (به انگلیسی: cent sign)
۱۶۳ £ £ £ نماد پوند (به انگلیسی: pound sign)
۱۶۴ ¤ ¤ ¤ نماد پول رایج (به انگلیسی: currency sign)
۱۶۵ ¥ ¥ ¥ نماد یِن (به انگلیسی: yen sign)
۱۶۶ ¦ ¦ ¦ خط شکسته (به انگلیسی: broken bar)
۱۶۷ § § § نماد بخش (به انگلیسی: section sign)
۱۶۸ ¨ ¨ ¨ دو نقطه (به انگلیسی: Diaeresis)
۱۶۹ © © © علامت کپی رایت (به انگلیسی: copyright sign)
۱۷۰ ª ª ª feminine ordinal indicator
۱۷۱ « « « علامت نقل دو تایی اشاره به راست (به انگلیسی: left-pointing double angle quotation mark)
۱۷۲ ¬ ¬ ¬ not sign
۱۷۳ soft hyphen
۱۷۴ ® ® ® علامت ثبت شده (به انگلیسی: registered sign)
۱۷۵ ¯ ¯ ¯ macron
۱۷۶ ° ° ° نماد درجه (به انگلیسی: degree sign)
۱۷۷ ± ± ± نماد مثبت منفی (به انگلیسی: plus-minus sign)
۱۷۸ ² ² ² بالانویس (توان) ۲ (به انگلیسی: superscript two)
۱۷۹ ³ ³ ³ بالانویس (توان) ۳ (به انگلیسی: superscript three)
۱۸۰ ´ ´ ´ acute accent
۱۸۱ µ µ µ علامت میکرو (به انگلیسی: micro sign)
۱۸۲ نماد پاراگراف (به انگلیسی: pilcrow sign)
۱۸۳ · · · نقطه میانی (به انگلیسی: middle dot)
۱۸۴ ¸ ¸ ¸ cedilla
۱۸۵ ¹ ¹ ¹ بالانویس (توان) ۱ (به انگلیسی: superscript one)
۱۸۶ º º º masculine ordinal indicator
۱۸۷ » » » علامت نقل قول دو تایی اشاره به راست (به انگلیسی: right-pointing double angle quotation mark)
۱۸۸ ¼ ¼ ¼ کسری یک چهارم (به انگلیسی: vulgar fraction one quarter)
۱۸۹ ½ ½ ½ کسری یک دوم (به انگلیسی: vulgar fraction one half)
۱۹۰ ¾ ¾ ¾ کسری سه چهارم (به انگلیسی: vulgar fraction three quarters)
۱۹۱ ¿ ¿ ¿ علامت سؤال معکوس (به انگلیسی: inverted question mark)
۱۹۲ À À À حرف لاتین بزرگ A با grave (به انگلیسی: Latin capital letter A with grave)
۱۹۳ Á Á Á حرف لاتین بزرگ A با پریم (به انگلیسی: Latin capital letter A with acute)
۱۹۴ Â Â Â حرف لاتین بزرگ A با کلاهک (به انگلیسی: Latin capital letter A with circumflex)
۱۹۵ Ã Ã Ã حرف لاتین بزرگ A با تیلده (به انگلیسی: Latin capital letter A with tilde)
۱۹۶ Ä Ä Ä حرف لاتین بزرگ A با دو نقطه (به انگلیسی: Latin capital letter A with diaeresis)
۱۹۷ Å Å Å حرف لاتین بزرگ A با یک حلقه (به انگلیسی: Latin capital letter A with ring above)
۱۹۸ Æ Æ Æ Latin capital letter AE
۱۹۹ Ç Ç Ç Latin capital letter C with cedilla
۲۰۰ È È È Latin capital letter E with grave
۲۰۱ É É É Latin capital letter E with acute
۲۰۲ Ê Ê Ê Latin capital letter E with circumflex
۲۰۳ Ë Ë Ë Latin capital letter E with diaeresis
۲۰۴ Ì Ì Ì Latin capital letter I with grave
۲۰۵ Í Í Í Latin capital letter I with acute
۲۰۶ Î Î Î Latin capital letter I with circumflex
۲۰۷ Ï Ï Ï Latin capital letter I with diaeresis
۲۰۸ Ð Ð Ð Latin capital letter Eth
۲۰۹ Ñ Ñ Ñ Latin capital letter N with tilde
۲۱۰ Ò Ò Ò Latin capital letter O with grave
۲۱۱ Ó Ó Ó Latin capital letter O with acute
۲۱۲ Ô Ô Ô Latin capital letter O with circumflex
۲۱۳ Õ Õ Õ Latin capital letter O with tilde
۲۱۴ Ö Ö Ö Latin capital letter O with diaeresis
۲۱۵ × × × multiplication sign
۲۱۶ Ø Ø Ø Latin capital letter O with stroke
۲۱۷ Ù Ù Ù Latin capital letter U with grave
۲۱۸ Ú Ú Ú Latin capital letter U with acute
۲۱۹ Û Û Û Latin capital letter U with circumflex
۲۲۰ Ü Ü Ü Latin capital letter U with diaeresis
۲۲۱ Ý Ý Ý Latin capital letter Y with acute
۲۲۲ Þ Þ Þ Latin capital letter Thorn
۲۲۳ ß ß ß Latin small letter sharp s
۲۲۴ à à à Latin small letter a with grave
۲۲۵ á á á Latin small letter a with acute
۲۲۶ â â â Latin small letter a with circumflex
۲۲۷ ã ã ã Latin small letter a with tilde
۲۲۸ ä ä ä Latin small letter a with diaeresis
۲۲۹ å å å Latin small letter a with ring above
۲۳۰ æ æ æ Latin small letter ae
۲۳۱ ç ç ç Latin small letter c with cedilla
۲۳۲ è è è Latin small letter e with grave
۲۳۳ é é é Latin small letter e with acute
۲۳۴ ê ê ê Latin small letter e with circumflex
۲۳۵ ë ë ë Latin small letter e with diaeresis
۲۳۶ ì ì ì Latin small letter i with grave
۲۳۷ í í í Latin small letter i with acute
۲۳۸ î î î Latin small letter i with circumflex
۲۳۹ ï ï ï Latin small letter i with diaeresis
۲۴۰ ð ð ð Latin small letter eth
۲۴۱ ñ ñ ñ Latin small letter n with tilde
۲۴۲ ò ò ò Latin small letter o with grave
۲۴۳ ó ó ó Latin small letter o with acute
۲۴۴ ô ô ô Latin small letter o with circumflex
۲۴۵ õ õ õ Latin small letter o with tilde
۲۴۶ ö ö ö Latin small letter o with diaeresis
۲۴۷ ÷ ÷ ÷ division sign
۲۴۸ ø ø ø Latin small letter o with stroke
۲۴۹ ù ù ù Latin small letter u with grave
۲۵۰ ú ú ú Latin small letter u with acute
۲۵۱ û û û Latin small letter with circumflex
۲۵۲ ü ü ü Latin small letter u with diaeresis
۲۵۳ ý ý ý Latin small letter y with acute
۲۵۴ þ þ þ Latin small letter thorn
۲۵۵ ÿ ÿ ÿ Latin small letter y with diaeresis

مجموعه کاراکتر ASCII

ASCII مقدارهای ۰ تا ۳۱ (و ۱۲۷) را برای کنتزل کاراکترها استفاده می‌کند.

ASCII از مقدارهای ۳۲ تا ۱۲۶ برای حروف، ارقام و نمادها استفاده می‌کند.

ASCII از مقدارهای ۱۲۸ تا ۲۵۵ استفاده نمی‌کند.

مجموعه کاراکتر ANSI (Windows-1252)

ANSI در مورد مقدارهای ۰ تا ۱۲۷ شبیه ASCII است.

ANSI یک برای مقدارهای ۱۲۸ تا ۱۵۹ مجموعه کاراکتر اختصاصی دارد.

ANSI در مورد مقدارهای ۱۶۰ تا ۲۵۵ شبیه UTF-8 است.

مجموعه کاراکتر ISO-8859-1

۸۸۵۹-۱ در مورد مقادیر ۰ تا ۱۲۷ مشابه ASCII است.

۸۸۵۹-۱ از مقدارهای ۱۲۸ تا ۱۵۹ استفاده نمی‌کند.

۸۸۵۹-۱ در مورد مقادیر ۱۶۰ تا ۲۵۵ مشابه UTF-8 است.

مجموعه کاراکتر UTF-8

از مقدار ۰ تا ۱۲۷، UTF-8 شبیه ASCII است.

UTF-8 از مقادیر ۱۲۸ تا ۱۵۹ استفاده نمی‌کند.

از مقدار ۱۶۰ تا ۲۵۵، UTF-8 شبیه ANSI و ۸۸۵۹-۱ است.

UTF-8 از مقدار ۲۵۶ با بیش از ۱۰۰۰۰ کاراکتر مختلف ادامه می‌یابد.

برای مطالعه دقیق‌تر مرجع کامل مجموعه کاراکترهای HTML ما را مطالعه کنید.

قانون @charset در CSS

می‌توانید از قانون @charset در CSS برای تعیین کدگذاری کاراکتر به کار رفته در برگه استایل استفاده کنید:

مثال

کدگذاری برگه استایل را برابر با UTF-8 تنظیم کنید:

@charset "UTF-8";
در مورد قانون @charset در CSS در مرجع CSS ما بیشتر مطالعه کنید.


منابع آموزشی