نظرات

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Css-menu.jpg
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شیوهٔ نوشتار
۴انتخابگرها
۵اضافه‌کردن CSS
۶نظرات
۷رنگ‌ها
۸پس‌زمینه‌ها
۹کادرها
۱۰حاشیه‌ها
۱۱Padding
۱۲ارتفاع/عرض
۱۳Box Model
۱۴Outline
۱۵متن
۱۶قلم‌ها
۱۷آیکن‌ها
۱۸لینک‌ها
۱۹لیست‌ها
۲۰جداول
۲۱ویژگی Display
۲۲ویژگی Max-Width
۲۳ویژگی Position
۲۴ویژگی Overflow
۲۵ویژگی Float
۲۶مقدار Inline-block
۲۷ترازکردن
۲۸ترکیب کننده‌ها
۲۹شبه کلاس
۳۰شبه عنصر
۳۱ویژگی Opacity
۳۲نوار Navigation
۳۳منو آبشاری
۳۴گالری تصویر
۳۵Image Sprites
۳۶انتخاب‌گرهای خاصیت
۳۷فرم‌ها
۳۸شمارنده‌ها
۳۹چیدمان وب‌سایت
۴۰واحدها
۴۱اولویت‌بندی
CSS پیشرفته
واکنش‌گرایی
Grid در CSS
مثال‌ها
مرجع‌ها

نظرات برای توضیح کد استفاده می‌شوند، و می توانند در آینده هنگام ویرایش کد، به شما کمک کنند.[۱]

نظرات توسط مرورگرها نادیده گرفته می‌شوند.

یک نظر با /* آغاز می‌شود و با */ پایان می‌یابد.

مثال

1/* This is a single-line comment */
2p {
3  color: red;
4}

می‌توانید نظرات را هر جا که خواستید به کد اضافه کنید:

1p {
2  color: red;  /* Set text color to red */
3}

همچنین نظرات می‌توانند شامل چند خط باشند:

1/* This is
2a multi-line
3comment */
4
5p {
6  color: red;
7}منابع آموزشی