اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴خروجی جاوااسکریپت
۵عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶شیوهٔ نوشتن دستورات در جاوااسکریپت
۷نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸متغیرها در جاوااسکریپت
۹عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳توابع در جاوااسکریپت
۱۴اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸اعداد در جاوااسکریپت
۱۹متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱Scope در جاوااسکریپت
۴۲Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳کارایی در جاوااسکریپت
۵۴کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱تست
۲تست
۳تست
۴تست
۵تست
۶تست
۷تست
JS Functions
۱تست
۲تست
۳تست
۴تست
۵تست
۶تست
JS HTML DOM
۱تست
۲تست
۳تست
۴تست
۵تست
۶تست
۷تست
۸تست
۹تست
۱۰تست
۱۱تست
۱۲تست
۱۳تست
شیء Date در جاوااسکریپت به ما اجازه می‌دهد که با تاریخ و زمان کار کنیم: [۱]

مثال

var d = new Date();

خروجی تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

به صورت پیشفرض، جاوااسکریپت از موقعیت زمانی مرورگر استفاده می‌کند و زمان و تاریخ را به صورت یک رشته متنی کلی نمایش می‌دهد:


ساختن شیء تاریخ یا Date

اشیاء از نوع تاریخ و زمان یا date با متد سازندهٔ​new Date()​ساخته می‌شوند.

چهار راه برای ساختن یک شیء از نوع تاریخ و زمان وجود دارد:

new Date()
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
new Date(milliseconds)
new Date(date string)

متد سازنده ()new Date

متد​new Date()​یک شیءاز نوع تاریخ و زمان با زمان و تاریخ جاری می‌سازد:

مثال

var d = new Date();

اشیاء از نوع تاریخ و زمان ثابت (به انگلیسی: Static) هستند. زمان کامپیوتر ثابت نیست اما اشیاء از نوع تاریخ و زمان ثابت هستند.

new Date(year, month, ...)

تکه کد​new Date()​یک شیء از نوع تاریخ و زمان با یک تاریخ و زمان به خصوص می‌سازد.

۷ عدد به ترتیب نشان دهنده، سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه است:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30, 0);


شش عدد نشان دهندهٔ به ترتیب، سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه هستند:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30);

۵ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب، سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه هستند:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33);

۴ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب، سال، ماه، روز و ساعت است:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24, 10);

۳ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب سال، ماه و روز است:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24);

۲ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب سال و ماه هستند:

مثال

var d = new Date(2018, 11);


مثال

var d = new Date(2018);

قرن گذشته

سال‌های یک و دو رقمی به صورت xx19 تفسیر می‌شوند:

مثال

var d = new Date(99, 11, 24);

مثال

var d = new Date(9, 11, 24);

(new Date(dateString

متد​new Date(dateString)​یک شیء از نوع تاریخ و زمان از یک تاریخ و زمان متنی (به انگلیسی: string) ایجاد می‌کند:

مثال

var d = new Date("October 13, 2014 11:13:00");


جاوااسکریپت تاریخ و زمان‌ها را به صورت میلی ثانیه ذخیره می‌کند

جاوااسکریپت تاریخ‌ها را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه سال ۱۹۷۰ و راس ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ مطابق ساعت جهانی ذخیره می‌کند.


(new Date(milliseconds

تکه کد​<code>​new Date(milliseconds)​</code>​یک شیءاز نوع تاریخ و زمان به عنوان + زمان صفر ایجاد می‌کند:

مثال

var d = new Date(0);

یک ژانویه ۱۹۷۰ به علاوه‌ی ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ می ثانیه برابر با سه مارس ۱۹۷۳ است:

مثال

var d = new Date(100000000000);

یک ژانویه ۱۹۷۰ منهای ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ میلی ثانیه برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۶۶ است:

مثال

var d = new Date(-100000000000);

مثال

var d = new Date(86400000);


متدهای تاریخ و زمان

زمانی که یک شیءتاریخ و زمان ساخته می‌شود، تعداد بالایی از متدها به شما اجازه می‌دهد که بر روی آن شیءعملیات‌های مختلفی را انجام دهید.

متدهای تاریخ و زمان به شما اجازه می‌دهد که سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه یک شیءاز نوع تاریخ و زمان را مطابق با موقعیت زمانی محلی یا ساعت جهانی دریافت کنید یا آن را تنظیم کنید


نمایش تاریخ و زمان

جاوااسکریپت به صورت پیشفرض، تاریخ و زمان را به صورت یک رشته کامل متنی نمایش می‌دهد:

زمانی که شما یک شیءاز نوع تاریخ و زمان را در HTML نمایش می‌دهید، این تاریخ و زمان به صورت خودکار به یک رشته متنی با متد​toString()​تبدیل می‌شود.

مثال

d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d;

دستور یکسان مثال فوق:

d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toString();

متد​toUTCString()​تاریخ و زمان را به یک رشته utc یا یک رشته مطابق استاندارد نمایش یک تاریخ تبدیل می‌کند.

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toUTCString();

متد​toDateString()​تاریخ و زمان را به یک شیوه خواناتر تبدیل می‌کند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toDateString();

منابع آموزشی