50 کامل شده تا

برچسب <col> در اچ‌تی‌ام‌ال

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
< مرجع HTML:تگ‌ها(تغییرمسیر از تگ col)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خواص ستون را برای هر ستون در یک عنصر <colgroup> مشخص می‌کند
معرفی شده در نسخهٔ:۲
حذف شده در نسخهٔ: هنوز در حال استفاده است
ویژگی‌های مجاز:به پائین مراجعه کنید
تنظیمات پیش‌فرض CSS:display: table-column;


{{منو اسکرول چپ|نام منو={{مرجع منو اچ‌تی‌ام‌ال|expanded=مرجع}}}}

مثال

رنگ پس‌زمینهٔ سه ستون را با برچسب‌های <colgroup> و <col> تنظیم کنید:

<table>
 <colgroup>
  <col span="2" style="background-color:red">
  <col style="background-color:yellow">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>ISBN</th>
  <th>Title</th>
  <th>Price</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3476896</td>
  <td>My first HTML</td>
  <td>$53</td>
 </tr>
</table>

مثال‌های بیشتری از «مشاهدهٔ نتیجه» در زیر.

تعریف و کاربرد

برچسب <col> ویژگی‌های ستون را برای هر ستون درون عنصر <colgroup> مشخص می‌کند.[۱]

برچسب <col> برای اعمال سبک‌ها به کلیهٔ ستون‌ها مفید است، به جای آنکه سبک‌ها را برای تک تک سلول‌ها و برای هر ردیفی جداگانه تکرار کنیم.

پشتیبانی مرورگر

عنصر Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<col> بله بله بله بله بله

ویژگی‌ها

ویژگی مقدار شرح
span number تعداد ستون‌هایی را که عنصر <col> باید به آن‌ها گسترش یابد را مشخص می‌کند

ویژگی‌های سراسری

همچنین برچسب <col> از ویژگی‌های سراسری (Global Attributes) در اچ‌تی‌ام‌ال پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌های رویداد

همچنین برچسب <col> از ویژگی‌های رویداد (Event Attributes) در اچ‌تی‌ام‌ال پشتیبانی می‌کند.

مثال‌های بیشتر

مثال

متن را در ستون‌های جدول تراز کنید (با CSS):

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>ISBN</th>
  <th>Title</th>
  <th>Price</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3476896</td>
  <td>My first HTML</td>
  <td style="text-align:right">$53</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2489604</td>
  <td>My first CSS</td>
  <td style="text-align:right">$47</td>
 </tr>
</table>


مثال

متن را در ستون‌های جدول بصورت عمودی تراز کنید (با CSS):

<table style="height:200px">
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th style="vertical-align:bottom">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td style="vertical-align:bottom">$100</td>
 </tr>
</table>


مثال

پهنای ستون‌های جدول را مشخص کنید (با CSS):

<table>
 <tr>
  <th style="width:130px">Month</th>
  <th style="width:80px">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>February</td>
  <td>$80</td>
 </tr>
</table>


صفحات مرتبط

مرجع DOM اچ‌تی‌ام‌ال: شیء ستون (Column Object)

تنظیمات پیش‌فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <col> را با مقادیر پیش‌فرض زیر نمایش می‌دهند:

مثال

col {
 display: table-column;
}


منابع آموزشی