حلقه While در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴خروجی جاوااسکریپت
۵عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶شیوهٔ نوشتن دستورات در جاوااسکریپت
۷نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸متغیرها در جاوااسکریپت
۹عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳توابع در جاوااسکریپت
۱۴اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸اعداد در جاوااسکریپت
۱۹متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱Scope در جاوااسکریپت
۴۲Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳کارایی در جاوااسکریپت
۵۴کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱اشیاء در جاوااسکریپت
۲ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵تابع Apply در جاوااسکریپت
۶بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱HTML DOM در جاوااسکریپت
۲متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵reeeeeeeeeeeeeeee
۶تست
۷تست
۸تست
۹تست
۱۰تست
۱۱تست
۱۲تست
۱۳تست


حلقه‌ها می‌توانند بلاکی از کد را تا زمانی که یک شرط به خصوص برقرار باشدو یا نتیجه آن برابر با True باشد را اجرا کنند. [۱]

حلقه While

حلقه​while​تا زمانی یک شرط به خصوص برقرار باشد یا نتیجه آن برابر با True باشد را اجرا می‌کند.

شیوهٔ نوشتار

while (condition) {
  // code block to be executed
}

مثال

در مثال زیر کدی که درون حلقه قرار دارد تا زمانی که متغیر (i) کمتر از ده باشد، بارها اجرا خواهد شد:

مثال

while (i < 10) {
  text += "The number is " + i;
  i++;
}


حلقه Do/While

حلقه​do/while​نوعی از حلقه While است. این حلقه یک بار بلاک کد درون خود را قبل از بررسی برقرار بودن شرط حلقه اجرا می‌کند، سپس عمل تکرار کدها را تا زمانی که شرط حلقه برقرار باشد تکرار می‌کند.

شیوهٔ نوشتار

do {
  // code block to be executed
}
while (condition);

مثال

مثال زیر از حلقه​do/while​استفاده می‌کند. این حلقه حداقل یک بار اجرا می‌شود حتی اگر شرط حلقه برقرار نباشد زیرا که بلاک کد حلقه قبل از اینکه شرط بررسی شود، اجرا می‌گردد:

مثال

do {
  text += "The number is " + i;
  i++;
}
while (i < 10);

فراموش نکنید که مقدار متغیری را که در شرط حلقه استفاده می‌کنید را پس از هر بار اجرا یک واحد افزایش دهید درصورتی که این کار را نکنید حلقه هیچ وقت به پایان نخواهد رسید.

مقایسه حلقه For و حلقه While

اگر شما فصل قبلی در مورد حلقه For را خوانده باشید، شما خواهید فهمید که حلقه while بسیار شبیه به حلقه For بدون عبارت شماره ۱ و عبارت شماره ۳ است.

این مثال از حلقه​for​برای جمع‌آوری نام اتومبیل‌ها از آرایه Car استفاده می‌کند:

مثال

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

for (;cars[i];) {
  text += cars[i] + "<br>";
  i++;
}

این مثال از حلقه​while​برای جمع‌آوری نام اتومبیل‌ها از آرایه Car استفاده می‌کند:

مثال

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

while (cars[i]) {
  text += cars[i] + "<br>";
  i++;
}

منابع آموزشی