راهنما:تست

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ویرایش

خوب

1 html5

بد

1 بد
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۵ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۰۶:۵۴  HTML:مثال ها تفاوتتاریخچه +۱۴۸ Admin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۶:۱۷  راهنما:تست تفاوتتاریخچه +۹۳ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه را برای ترجمه آماده کرد

‏۱۴ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۱۹:۴۵  HTML:پلاگین‌ها‏‏ ۳ تغییر تاریخچه -۶۶۴ [Admin‏ (۳×)]
     
‏۱۹:۴۵ (فعلی | قبلی) -۲۹۴ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏عنصر <embed> برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۳۷ (فعلی | قبلی) -۳۲۶ Admin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۲۸ (فعلی | قبلی) +۱۶۵ Admin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۴:۵۰  HTML:بوم نقاشی تفاوتتاریخچه Admin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۵۸  HTML:انواع ورودی تفاوتتاریخچه Admin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱۳ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۱۹:۴۹  HTML:چیدمان ها‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۵ [Admin‏ (۲×)]
     
‏۱۹:۴۹ (فعلی | قبلی) ۰ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏Flexbox مثال برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۴۸ (فعلی | قبلی) +۴۵ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏Floatهای CSS برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۳۲  HTML:سرصفحه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه -۱٬۱۷۸ [Admin‏ (۲×)]
     
‏۱۹:۳۲ (فعلی | قبلی) +۸۱ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏عنصر <head> در HTML برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۲۵ (فعلی | قبلی) -۱٬۲۵۹ Admin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۵۹  HTML:مسیرهای فایل تفاوتتاریخچه Admin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۱:۱۲  رده:اچ‌تی‌ام‌ال و سی‌اس‌اس‏‏ ۲ تغییر تاریخچه ۰ [Zaman‏ (۲×)]
 جز   
‏۰۱:۱۲ (فعلی | قبلی) -۵۲ Zaman بحث مشارکت‌ها ویرایش Zaman (بحث) به آخرین تغییری که Admin انجام داده بود واگردانده شد برچسب: واگردانی
     
‏۰۱:۱۰ (فعلی | قبلی) +۵۲ Zaman بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱۲ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۰۵:۳۷  HTML:لیست‌ها تفاوتتاریخچه -۹٬۹۳۱ Admin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۵:۳۰  (سیاههٔ حذف) [Delete page script‏ (۳۵×)]
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ آموزش ساخت لیست مرتب در ایچ‌تی‌ام‌ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در در html را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در زبان نشانه گذاری ابرمتنی را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در ایچ تی ام ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در اِچ تی اِم اِل را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در اِچ‌تی‌اِم‌اِل را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در اچ ت ام ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در html را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در HTML را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در ایچ‌تی‌ام‌ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در اچ‌تی‌ام‌ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ لیست در اچ تی ام ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در در html را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در html چیست؟ را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در html چگونه است؟ را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در زبان نشانه گذاری ابرمتنی را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در ایچ تی ام ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در اِچ تی اِم اِل را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در اِچ‌تی‌اِم‌اِل را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در اچ ت ام ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در html را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در HTML را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در ایچ‌تی‌ام‌ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در اچ‌تی‌ام‌ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ ساخت لیست مرتب در اچ تی ام ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ آموزش ساخت لیست مرتب در نشانه‌گذاری را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ آموزش ساخت لیست مرتب در نشانه گذاری را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ آموزش ساخت لیست مرتب در زبان نشانه گذاری ابرمتنی را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ آموزش ساخت لیست مرتب در ایچ تی ام ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ آموزش ساخت لیست مرتب در اِچ تی اِم اِل را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ آموزش ساخت لیست مرتب در اِچ‌تی‌اِم‌اِل را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ آموزش ساخت لیست مرتب در اچ ت ام ال را حذف کرد ‏
     
‏۰۵:۳۰ Delete page script بحث مشارکت‌ها صفحهٔ آموزش ساخت لیست مرتب در Html را حذف کرد ‏


تست نیو سکشن

تست جدید

تست جدید