راهنما:تست

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ویرایش

خوب

html5

بد

بد
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۱

‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۱

     ‏۲۳:۴۸  HTML:Forms/عناصر فرم‏‏ ۱۸ تغییر تاریخچه +۶۰۵ [Admin‏ (۱۸×)]
     
‏۲۳:۴۸ (فعلی | قبلی) Admin بحث مشارکت‌ها ←‏عنصر {{کد پیوند شده/تگ|textarea}}
     
‏۲۳:۳۳ (فعلی | قبلی) +۱۱۴ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏عنصر {{کد پیوند شده/تگ|textarea}}
     
‏۲۳:۲۸ (فعلی | قبلی) +۴۰ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏Example
     
‏۲۳:۲۸ (فعلی | قبلی) +۳۷ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏Example
     
‏۲۳:۲۶ (فعلی | قبلی) +۳۶ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏Example
     
‏۲۳:۲۴ (فعلی | قبلی) +۴۷ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏عنصر {{کد پیوند شده/تگ|input}}
     
‏۲۲:۴۰ (فعلی | قبلی) +۳۳ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏عنصر {{کد پیوند شده/تگ|select}}
     
‏۲۲:۳۳ (فعلی | قبلی) +۳۳ Admin بحث مشارکت‌ها ابرابزار
     
‏۲۲:۳۲ (فعلی | قبلی) +۹۰ Admin بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۳۱ (فعلی | قبلی) +۸۹ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏عنصر
     
‏۲۲:۲۹ (فعلی | قبلی) Admin بحث مشارکت‌ها ←‏عنصر {{کد پیوند شده/تگ|datalist}}
     
‏۲۲:۲۴ (فعلی | قبلی) +۵۹ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏مثال
     
‏۲۲:۲۳ (فعلی | قبلی) +۱۴ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏عنصر {{کد پیوند شده/تگ|textarea}}
     
‏۲۲:۱۶ (فعلی | قبلی) −۱ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏امکان انتخاب چندتایی:
     
‏۲۲:۱۶ (فعلی | قبلی) −۱ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏مقادیر قابل رویت
     
‏۲۲:۱۱ (فعلی | قبلی) Admin بحث مشارکت‌ها ←‏امکان انتخاب چندتایی:
     
‏۲۲:۱۱ (فعلی | قبلی) Admin بحث مشارکت‌ها ←‏مقادیر قابل رویت
     
‏۲۲:۰۷ (فعلی | قبلی) Admin بحث مشارکت‌ها ←‏Example
نو    ‏۲۳:۴۷  شاهد مثال:Html/tryhtml elem textarea demo10‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۸۴ [Admin‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۴۷ (فعلی | قبلی) −۷۴ Admin بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۲۳:۴۴ (فعلی | قبلی) +۱۵۸ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «<html> <body> <textarea rows="10" cols="30" style="margin: 0px; width: 417px; height: 233px;">The cat was playing in the garden. </textare...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۳:۳۷  شاهد مثال:Html/tryhtml elem textarea style‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱٬۱۸۸ [Admin‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۳۷ (فعلی | قبلی) +۵۴ Admin بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۲۳:۳۵ (فعلی | قبلی) +۱٬۱۳۴ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{تب‌بندی کد <!-- HTML --> |html=HTML|html cont= {{س:خ:د |نام_صفحه_مثال=html/tryhtml_elem_textarea |متن بالا...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۳:۳۶  شاهد مثال:Html/tryhtml elem textarea تفاوتتاریخچه +۱٬۱۳۴ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{تب‌بندی کد <!-- HTML --> |html=HTML|html cont= {{س:خ:د |نام_صفحه_مثال=html/tryhtml_elem_textarea |متن بالا...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۳:۳۰  شاهد مثال:Html/tryhtml elem select multiple تفاوتتاریخچه +۱٬۶۱۹ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{تب‌بندی کد <!-- HTML --> |html=HTML|html cont= {{س:خ:د |نام_صفحه_مثال=html/tryhtml_elem_select_multiple |متن...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۳:۲۹  شاهد مثال:Html/tryhtml elem select size تفاوتتاریخچه +۱٬۴۷۷ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{تب‌بندی کد <!-- HTML --> |html=HTML|html cont= {{س:خ:د |نام_صفحه_مثال=html/tryhtml_elem_select_size |متن با...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۳:۲۶  شاهد مثال:Html/tryhtml elem select pre تفاوتتاریخچه +۱٬۲۵۹ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{تب‌بندی کد <!-- HTML --> |html=HTML|html cont= {{س:خ:د |نام_صفحه_مثال=html/tryhtml_elem_select_pre |متن بال...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۳:۲۵  شاهد مثال:Html/tryhtml elem input تفاوتتاریخچه +۱٬۰۶۶ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{تب‌بندی کد <!-- HTML --> |html=HTML|html cont= {{س:خ:د |نام_صفحه_مثال=html/tryhtml_elem_input |متن بالای...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۲:۴۲  شاهد مثال:Html/tryhtml elem select تفاوتتاریخچه +۱٬۴۰۴ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{تب‌بندی کد <!-- HTML --> |html=HTML|html cont= {{س:خ:د |نام_صفحه_مثال=html/tryhtml_elem_select |متن بالای...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۲:۲۲  ویژگی wrap تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۱ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/wrap برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۲  ویژگی rows تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۱ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/rows برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۲  ویژگی required تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۵ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/required برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۲  ویژگی readonly تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۵ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/readonly برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۲  ویژگی placeholder تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۸ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/placeholder برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۱  ویژگی name تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۱ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/name برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۱  ویژگی maxlength تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۶ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/maxlength برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۱  ویژگی form تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۱ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/form برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۱  ویژگی disabled تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۵ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/disabled برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۱  ویژگی dirname تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۴ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/dirname برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۱  ویژگی cols تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۱ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/cols برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۲۱  ویژگی autofocus تگ textarea تفاوتتاریخچه +۸۶ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/textarea/autofocus برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۲۲:۲۰  مرجع HTML:تگ‌ها/textarea تفاوتتاریخچه +۱۷۲ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏ویژگی‌ها
نو    ‏۲۲:۱۰  ویژگی autofocus تگ select تفاوتتاریخچه +۸۴ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/select/autofocus برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۱۰  ویژگی disabled تگ select تفاوتتاریخچه +۸۳ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/select/disabled برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۱۰  ویژگی form تگ select تفاوتتاریخچه +۷۹ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/select/form برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۱۰  ویژگی multiple تگ select تفاوتتاریخچه +۸۳ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/select/multiple برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۱۰  ویژگی name تگ select تفاوتتاریخچه +۷۹ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/select/name برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۱۰  ویژگی required تگ select تفاوتتاریخچه +۸۳ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/select/required برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۲۲:۱۰  ویژگی size تگ select تفاوتتاریخچه +۷۹ Admin بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مرجع HTML:تگ‌ها/select/size برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۲۲:۰۹  مرجع HTML:تگ‌ها/select تفاوتتاریخچه +۱۰۲ Admin بحث مشارکت‌ها ←‏ویژگی‌ها


تست نیو سکشن

تست جدید

تست جدید