راهنما:نمونه جدول

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>