رنگ‌ها

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رنگ‌های HTML با استفاده از نام رنگ‌های از پیش تعیین شدهٔ رنگ‌ها، یا مقدارهای RGB ,HEX ,HSL ,RGBA ,HSLA مشخص می‌شوند.[۱]

نام رنگ ها

در HTML رنگ را می‌توان با استفاده از نام یک رنگ تعیین کرد:

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


HTML از ۱۴۰ نام رنگ استاندارد پشتیبانی می‌کند.


مشاهدهٔ نتیجه


رنگ پیش زمینه

می‌توانید برای عناصر HTML رنگ پیش زمینه تعیین کنید:

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


مثال

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>


مشاهدهٔ نتیجه


رنگ متن

می‌توانید رنگ متن را مشخص کنید:

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


مثال

<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p>


مشاهدهٔ نتیجه


رنگ کادر (Border)

می‌توانید رنگ کادرها را مشخص کنید:

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


مثال

<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>


مشاهدهٔ نتیجه


مقدار رنگ ها

در HTML، می‌توان رنگ‌ها را با استفاده از مقادیر RGB، مقادیر HEX، مقادیر HSL، مقادیر RGBA و مقادیر HSLA تعیین کرد:

مانند نام رنگ «گوجه‌ای»:

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


مانند نام رنگ «گوجه‌ای» اما با ۵۰٪ شفافیت:

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


مثال

<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>

<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>


مشاهدهٔ نتیجه

دربارهٔ ارزش‌های رنگ بیشتر بیاموزید

در فصل‌های بعدی اطلاعات بیشتری در مورد RGB ,HEX و HSL کسب خواهید کرد.منابع آموزشی