سایت های که صوت دروس را دارا می باشند

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

1-مرجع دانلود دروس صوتی حوزه علمیه دفتر تبلیغات اسلامی قم- بیان

http://www.shiadars.ir/fa

2-سایت طلبگی و اجتهاد وکتاب

http://tt-ej.ir/page/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C

3-سایت شهید آوینی

http://www.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/index.aspx

4-سایت صدا وکتاب

https://soda96.ir/

5-معاونت آموزش حوزه علمیه

http://howzeh-qom.ir/page/leson

6-تبیان

https://hozeh.tebyan.net/newindex.aspx?pid=30629

7-مباحثات مقاله

http://mobahesat.ir/

8-نرم افزار مدرس متون و صدا

9-صدای بهار تولید کننده مدرسه فقاهت

http://www.baharsound.ir/

10-حوزه ولیعصر تبریز

http://hvtbz.ir/category/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/voice-of-the-lessons/

11-مدرسه فقاهت

https://www.eshia.ir/

12-مهندس طلبه

https://onlinehawzah.com/

13-مهدس طلبه

http://zolfaqar.ir/

14-حوزه دانشجوی شریف

http://sharif.hodat.ir/

15-دانشگاه مجازی المصطفی

https://mou.ir/fa/

16-دانشگاه مجازی علوم اسلامی دانشگاهیان

http://el.hodat.ir/?Culture=fa-IR&page=home

17-جامعه الزهرا حوزه علمیه قم

https://www.jz.ac.ir/

18-کتابخانه قائمیه اصفهان

https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=viewbook&book_id=15835&lang=fa

19-درس گفتار

https://darsgoftar.net/

20- صوت تمهید الصول

http://talabemajazi.blogfa.com/

21-موسسه راه حق

https://rahehagh.com/

22-شیخ جواد مروی

http://ostadmarvi.ir/index.php

23-دفتر تبلیغات حوزه علمیه

http://www.dte.ir/Portal/Home/

24-حوزه علمیه مروی

http://www.howzehmarvi.ir/suond/

25-صوت دروس خارج بیانات رهبری

https://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=7703

26-قائنی نجفی

http://www.qaeninajafi.ir/

27- معرفی استارت آپ حوزه ی آموزش کشور

https://ecomotive.ir/startups-list/virtual-training/

28-حوزه دارالسلام

https://darussalam.ir/

29-اسلام دانلود

https://www.islamdownload.org/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C

30-متفرقه

http://hodun.ir/

31-استاد محمدی

http://alfegh.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C/

32-متفرقه

https://what.sapp.ir/howzehbookmp3/15339728262205be0afeen2J-

33-مدسه عالی قضاوت

https://www.atfeqh.ir/

34-حدیث شناسی

http://taraef.ir/category/sound/

35-پناهیان

http://panahian.ir/page/MultiMedia#gsc.tab=0

36-مدیریت حوزه فارس

http://howzeh-fars.ir/index.aspx?siteid=301&fkeyid=&siteid=301&pageid=37229

37-جامعه المصطفی العالمیه

http://www.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=34105

38-ویکی فقه

http://wikifeqh.ir/

39-ویکی شیعه

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C

40-ویکی نور

https://wikinoor.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C

41-ویکی اهل بیت

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C

42-مدرسه فقاهت

https://www.eshia.ir/

43-کتابخانه فقاهت

http://lib.eshia.ir/

44-ویکی پرسش

http://www.wikiporsesh.ir/

45-کتابخانه نور

https://www.noorlib.ir/view/fa/default

46-قرآن نور

https://quran.inoor.ir/

47-ویکی نور و پایگاه های مرتبط

https://www.noorsoft.org/

48-مسجد جامع شهرک غرب

http://www.masjedjame.com/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87

49-کانال ایتا

https://mychannels.ir/eitaa/education/amozesh_drose_howzeh

50-ثقلین

http://hawzeh.thaqalain.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3/

51-موسسه آموزش وتحقیق امام خمینی

http://www.ikvu.ir/

52-طلبه پاسخگو

http://t-pasokhgoo.ir/

53-زهرا مدیا

http://www.zahra-media.ir/category/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C/

54-ره آورد نور

http://www.rahavardnoor.ir/index.php/other-articles/item/831-amuzeshe-doruse-howze

55-آدرس کانال

https://fa-alzahra-shiraz.kowsarblog.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3

56-یاسیم مدیا

https://www.yasinmedia.com/audio/doroos-howzeh?start=0

57-