شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴خروجی جاوااسکریپت
۵عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶شیوهٔ نوشتن دستورات در جاوااسکریپت
۷نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸متغیرها در جاوااسکریپت
۹عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳توابع در جاوااسکریپت
۱۴اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸اعداد در جاوااسکریپت
۱۹متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱Scope در جاوااسکریپت
۴۲Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳کارایی در جاوااسکریپت
۵۴کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱تست
۲تست
۳تست
۴تست
۵تست
۶تست
۷تست
JS Functions
۱تست
۲تست
۳تست
۴تست
۵تست
۶تست
JS HTML DOM
۱تست
۲تست
۳تست
۴تست
۵تست
۶تست
۷تست
۸تست
۹تست
۱۰تست
۱۱تست
۱۲تست
۱۳تست


شیء Math در جاوااسکریپت به شما این امکان را می‌دهد که عملیات‌های ریاضی را بر روی اعداد انجام دهید. [۱]

مثال

Math.PI; // returns 3.141592653589793

متد ()Math.round

متد​Math.round​مقداری از x را که به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد شده‌است را برمی‌گرداند:

مثال

Math.round(4.7); // returns 5
Math.round(4.4); // returns 4

متد ()Math.pow

متد​Math.pow​حاصل x به توان y را برمی‌گرداند:

مثال

Math.pow(8, 2); // returns 64

متد ()Math.sqrt

متد​Math.sqrt​جذر مقدار x را برمی‌گرداند:

مثال

Math.sqrt(64); // returns 8

متد ()Math.abs

متد​Math.abs​قدر مطلق x را برمی‌گرداند:

مثال

Math.abs(-4.7); // returns 4.7

متد ()Math.ceil

متد​Math.ceil(x)​مقدار گرد شده X به نزدیک‌ترین عدد صحیح بزرگتر را برمی‌گرداند:

مثال

Math.ceil(4.4); // returns 5

متد ()Math.floor

متد​Math.floor(x)​مقدار گرد شده x به نزدیک‌ترین عدد صحیح کوچکتر را برمی‌گرداند:

مثال

Math.floor(4.7); // returns 4

متد ()Math.sin

متد​Math.sin(x)​مقدار سینوس یا sin (مقداری بین ۱- و ۱) از یک زاویه x (بر حسب رادیان) را برمی‌گرداند:

اگر شما می‌خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می‌بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید:

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180

مثال

Math.sin(90 * Math.PI / 180); // returns 1 (the sine of 90 degrees)

متد ()Math.cos

متد​Math.cos(x)​مقدار کسینوس یا cosine (مقداری بین ۱- و ۱) از یک زاویه x (برحسب رادیان) را برمی‌گرداند:

اگر شما می‌خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می‌بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید:

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180

مثال

Math.cos(0 * Math.PI / 180); // returns 1 (the cos of 0 degrees)

متد ()Math.min و متد ()Math.max

از متدهای​Math.min()​و متد​Math.max()​می‌توان برای پیدا کردن کمترینو یا بیشترین مقدار در لیستی از آرگومان‌ها استفاده کرد:

مثال

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns -200

مثال

Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns 150

متد ()Math.random

متد​Math.random()​ Math.random() یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ برمی‌گرداند:

مثال

Math.random(); // returns a random number


ویژگی شیء Math یا ثابت‌ها

جاوااسکریپت شامل هشت ثابت ریاضی است که می‌توان از طریق شیء Math به آنها دسترسی پیدا کرد:

مثال

Math.E    // returns Euler's number
Math.PI    // returns PI
Math.SQRT2  // returns the square root of 2
Math.SQRT1_2 // returns the square root of 1/2
Math.LN2   // returns the natural logarithm of 2
Math.LN10   // returns the natural logarithm of 10
Math.LOG2E  // returns base 2 logarithm of E
Math.LOG10E  // returns base 10 logarithm of E

متد سازنده Math

برخلاف سایر اشیاء global یا کلی در جاوااسکریپت، شیء Math هیچ متد سازنده‌ای (به انگلیسی: Constructor) ندارد. متدها و ویژگی‌ها به صورت static (به فارسی: ایستا) هستند.

تمامی متدها و ویژگی‌ها (ثابت‌ها) را می‌توان بدون ساختن شیء Math استفاده کرد.

متدهای شیء Math

متد توضیحات
abs(x)
مقدار قدرمطلق x را برمی گرداند.
acos(x)
مقدار معکوس کسینوس x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
asin(x)
مقدار معکوس سینوس x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
atan(x)
مقدار معکوس تانژانت x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
atan2(y, x)
مقدار معکوس تانژانت حاصل تقسیم y بر x را برمی‌گرداند.
ceil(x)
مقدار x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می‌کند.
cos(x)
کسینوس x را (برحسب رادیان) برمی‌گرداند.
exp(x)
مقدار Ex را برمی گرداند.
floor(x)
مقدار x را به کوچکترین و نزدیکترین عدد صحیح گرد می‌کند.
log(x)
لگاریتم X را بر پایه E برمی‌گرداند.
max(x, y, z, … , n)
بزرگترین عدد بین آرگومان‌های ورودی خود را برمی‌گرداند.
min(x, y, z, … , n)
کوچکترین عدد بین آرگومان‌های ورودی خود را برمی‌گرداند.
pow(x, y)
حاصل X به توان y را برمی گرداند.
random()
عددی تصادفی بین صفر و یک تولید می‌کند.
round(x)
مقدار x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می‌کند.
sin(x)
مقدار سینوس X (برحسب رادیان) را برمی‌گرداند.
sqrt(x)
مقدار جذر x را برمی گرداند.
tan(x)
مقدار تانژانت X را برمی گرداند.

مرجع کامل شیء Math در جاوااسکریپت

برای مشاهده مرجع کاملی در مورد شیء Math در جاوااسکریپت شما می‌توانید مقاله ما را تحت عنوان مرجع کامل شیء Math را مشاهده کنید.

منابع آموزشی