عملگرهای جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴خروجی جاوااسکریپت
۵عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶شیوهٔ نوشتن دستورات در جاوااسکریپت
۷نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸متغیرها در جاوااسکریپت
۹عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳توابع در جاوااسکریپت
۱۴اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸اعداد در جاوااسکریپت
۱۹متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱Scope در جاوااسکریپت
۴۲Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳کارایی در جاوااسکریپت
۵۴کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱اشیاء در جاوااسکریپت
۲ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵تابع Apply در جاوااسکریپت
۶بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱HTML DOM در جاوااسکریپت
۲متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵reeeeeeeeeeeeeeee
۶تست
۷تست
۸تست
۹تست
۱۰تست
۱۱تست
۱۲تست
۱۳تست


نمونه

ابتدا مقادیر زیر را در متغیرهای مربوطه ذخیره می‌کند و سپس آنها را با یکدیگر جمع می‌کند: [۱]

var x = 5;     // assign the value 5 to x
var y = 2;     // assign the value 2 to y
var z = x + y;   // assign the value 7 to z (x + y)

عملگر مقداردهی (​=​)، یک مقدار را به یک متغیر منتسب می‌کند.

 • مقداردهی
var x = 10;

علامت جمع (​=​)، اعداد را با یکدیگر جمع می‌کند:

 • جمع کردن
var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

عملگر ضرب (​*​)، چندین عدد را با یکدیگر ضرب می‌کند.

 • ضرب کردن اعداد
var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

عملگرهای ریاضی جاوااسکریپت

عملگرهای ریاضی برای انجام علمیات‌های ریاضی بر روی اعداد استفاده می‌شوند:

توضیحات عملگر
عملگر جمع +
عملگر تفریق -
عملگر ضرب *
عملگر توان (ES2016) **
عملگر تقسیم /
عملگر به دست آوردن (باقی ماندهٔ یک تقسیم) %
عملگر یک واحد افزایش ++
عملگر یک واحد کاهش --
راست چین وسط چین چپ چین عکس
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type

بزرگ

راست چین راست چین راست چین وسط چین وسط چین وسط چین چپ چین چپ چین چپ چین عکس
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type Wikipedia-logo-v2.svg


عملگرهای ریاضی به طور کامل در فصل عملگرهای ریاضی جاوااسکریپت توضیح داده شد.

عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت

عملگرهای مقداردهی برای انتساب مقدار و مقداردهی متغیرهای جاوااسکریپت کاربرد دارند.

عملگر مثال عبارت همسان
= x = y x = y
=+ x += y x = x + y
=- x -= y x = x - y
=* x *= y x = x * y
=/ x /= y x = x / y
=% x %= y x = x % y
=** x **= y x = x ** y
003 002 001
003 002 001

عملگر جمع مساوی​(=+)​یک مقدار را به یک متغیر اضافه می‌کند.

مقداردهی

var x = 10;
x += 5;

عملگرهای مقدار دهی به طور کامل در فصل عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای رشته‌ای جاوااسکریپت

 • عملگر +می‌تواند برای جمع کردن رشته‌ها (چسباندن دو یا چند رشته به یکدیگر) نیز استفاده شود.

نمونه

var txt1 = "John";
var txt2 = "Doe";
var txt3 = txt1 + " " + txt2;

مقدار متغیر txt3 پس از اجرای دستورات فوق برابر خواهد بود با:

John Doe

 • عملگر =+همچنین می‌تواند برای جمع کردن رشته‌ها (چسباندن دو یا چند رشته) استفاده شود.


نمونه

var txt1 = "What a very ";
txt1 += "nice day";

مقدار متغیر txt1 بعد از اجرای دستورات فوق برابر خواهد بود با:

What a very nice day


زمانی که از عملگرهای + یا =+ برای رشته‌ها استفاده می‌کنیم این عملگرها، عملگر چسباندن رشته‌ها، نامیده می‌شوند.

جمع کردن رشته‌ها و متن‌ها

زمانیکه شما دو عدد را با یکدیگر جمع می‌کنید، حاصل جمع این دو عدد به عنوان خروجی برای شما بازگردانده می‌شود اما زمانی یک عدد و یک رشته متنی را با یکدیگر جمع کنید، نتیجه بازگشتی یک رشته خواهد بود.

var x = 5 + 5;
var y = "5" + 5;
var z = "Hello" + 5;

نتیجه متغیرهای x , y و z پس از اجرای دستورات فوق برابر است با:

10
55
Hello5
اگر شما یک عدد و یک رشته را با یکدیگر جمع کنید، نتیجه یک رشته خواهد بود.

عملگرهای مقایسه‌ای در جاوااسکریپت

توضیحات عملگر
عملگر بررسی برابر بودن مقدار دو متغیر
==
عملگر بررسی برابر بودن مقدار دو متغیر و همچنین برابر بودن نوع آن‌ها
===
عملگر نامساوی
=!
عملگر نامساوی بودن مقدار دو متغیر و همچنین برابر نبودن نوع آن‌ها
==!
عملگر بزرگتر
>
عملگر کوچکتر
<
عملگر بزرگتر و مساوی
>=
عملگر کوچکتر و مساوی
<=
عملگر چندتایی
?
003 002 001
003 002 001
عملگرهای مقایسه‌ای به طور کامل در فصل عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای منطقی در جاوااسکریپت

توضیحات عملگر
AND منطقی
&&
|| منطقی
||
! یا نقیض منطقی
!
003 002 001
003 002 001
عملگرهای منطقی به طور کامل در فصل عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای مقایسه نوع داده‌ها در جاوااسکریپت

توضیحات عملگر
نوع یک متغیر را برمی‌گرداند
typeof
در صورتی که یک object از نوع یک object دیگر باشد، مقدار True را برمی‌گرداند.
instanceof
003 002 001
003 002 001

عملگرهای مقایسه نوع داده‌ها به طور کامل در فصل تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگر توضیحات مثال دستور همسان نتیجه اعشار
&
عملگر AND
5 & 1
0101 & 0001
0001
1
|
عملگر OR 1 0001
0101
5
~
عملگر NOT
~ 5
~0101
1010
10
^
عملگر XOR
5 ^ 1
0101 ^ 0001
0100
4
<<
شیفت چپ صفر
5 << 1
0101 << 1
1010
10
>>
شیفت راست علامتدار
5 >> 1
0101 >> 1
0010
2
>>>
شیفت راست صفر
5 >>> 1
0101 >>> 1
0010
2
003 002 001
003 002 001
مثال بالا از ۴ بیت بدون علامت استفاده می‌کند. اما جاوااسکریپت از اعداد ۳۲ بیتی علامت‌دار استفاده می‌کند.

به خاطر این امر، در جاوااسکریپت، عبارت​~ 5​، عدد​-6​را بر می‌گرداند.
​~00000000000000000000000000000101​عدد​11111111111111111111111111111010​عدد 10 را برنمی‌گرداند.

عملگرهای بیتی به طور کامل در فصل عملگرهای بیتی در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌اند..

منابع آموزشی