100% کامل شده تا

عناصر در اچ‌تی‌ام‌ال (HTML Elements)

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
< HTML:Tutorial(تغییرمسیر از عنصرهای html)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


یک عنصر HTML معمولاً شامل یک تگ آغاز و یک تگ پایان با محتوای بین آنها است:[۱]


عناصر اچ‌تی‌ام‌ال (HTML Elements)

در عنصر HTML همه چیز از تگ آغازی تا تگ پایانی است:

<tagname>Content goes here...</tagname>


برخی از نمونه‌های عناصر HTML:

<h1>My First Heading</h1>


<p>My first paragraph.</p>


تگ پایانی محتوای عنصر تگ آغازی
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
<br>
عناصر HTML بدون محتوا، عناصر خالی نامیده می‌شوند. عناصر خالی تگ پایانی ندارند، مانند عنصر <br> (که نشان دهنده خط جدید (Line Break) است).


عناصر اچ‌تی‌ام‌ال تو در تو (Nested HTML Elements)

عناصر HTML می‌توانند تودرتو باشند (این بدان معناست که عناصر می‌توانند شامل عناصر دیگری باشند).

همهٔ سندهای HTML دارای عناصر HTML تودرتو هستند.

این مثال دارای چهار عنصر HTML است: (<h1> ,<body> ,<html> و <p> است)

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


توضیح مثال

عنصر <html> عنصر ریشه است و کل سند HTML را تعریف می‌کند.

یک تگ آغازی <html> و یک تگ پایانی </html> دارد.

داخل عنصر <html> یک عنصر <body> قرار دارد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>


عنصر <body> بدنهٔ سند را تعریف می‌کند؛ که یک تگ آغازی <body> و یک تگ پایانی </body> دارد.

داخل عنصر <body> عناصر HTML دیگری قرار دارند: <h1> و <p>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>


عنصر <h1> عنوان را مشخص می‌کند.

یک تگ آغازی <h1> و یک تگ پایانی </h1> دارد.

<h1>My First Heading</h1>


عنصر <p> یک پاراگراف را مشخص می‌کند.

یک تگ آغازی <p> و یک تگ پایانی </p> دارد.

<p>My first paragraph.</p>
تگ پایانی را فراموش نکنید (Never Skip the End Tag)

برخی از عناصر HTML بخوبی نمایش داده می‌شوند، حتی اگر تگ پایانی را فراموش کنید:

مثال

<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html>

Responsive demo.svg


هرگز به این نکته تکیه نکنید. ممکن است اگر تگ پایانی را فراموش کنید نتایج غیرمنتظره/یا خطاهایی تولید کند.


عناصر خالی اچ‌تی‌ام‌ال (Empty HTML Elements)

عناصر HTML بدون هیچ محتوایی، عناصر خالی نامیده می‌شوند.

<br> یک عنصر خالی بدون تگ پایانی است (تگ <br> خط جدید را تعریف می‌کند):

مثال

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

</body>
</html>

Responsive demo.svgاچ‌تی‌ام‌ال به کوچکی و بزرگی حروف حساس نیست (HTML is Not Case Sensitive)

تگ‌های HTML به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیستند: <P> دقیقاً مشابه <p> است.

HTML5 استاندارد، نیازی به تگ‌های با حروف کوچک ندارد اما WSC حروف کوچک را پیشنهاد می‌کند و برای انواع سند سخت‌تر مانند XHTML حروف کوچک را درخواست می‌کند.

در ویکی‌کد ما همیشه از تگ‌ها با حروف کوچک استفاده می‌کنیم.


مرجع تگ اچ‌تی‌ام‌ال (HTML Tag Reference)

در مرجع تگ ویکی‌کد، اطلاعات بیشتری در مورد این برچسب‌ها و ویژگی‌های آنها است.

تگ توضیحات
<html> ریشه یک سند HTML را تعریف می‌کند
<body> بدنه سند را تعریف می‌کند
<h1> تا <h6> عناوین HTML را تعریف می‌کند
برای بدست آوردن لیست کامل تگ‌های HTML موجود، به مرجع تگ‌های HTML ما مراجعه کنید.

منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۵ روز پیش