عیب یابی ویکی

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کلمه Objects در ویرایشگر معلوم نیست

اشیاء (به انگلیسی: Object) می‌شود.

کدهای برنامه‌نویسی، رنگی نیستند

هم رنگی نیستند و هم بصورت یک خط نوشته می‌شوند

// code here can NOT use carName

function myFunction() {
  var carName = "Volvo";
  // code here CAN use carName
}

<hr/>
// code here can NOT use carName

html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
  • و الباقی زبانها نیز اینگونه است

کلمه new Date()در ویرایشگر بصورت رنگ سبز معلوم نیست

متد​new Date()​یک شیءاز نوع تاریخ و زمان با زمان و تاریخ جاری می‌سازد.