مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴خروجی جاوااسکریپت
۵عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶شیوهٔ نوشتن دستورات در جاوااسکریپت
۷نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸متغیرها در جاوااسکریپت
۹عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳توابع در جاوااسکریپت
۱۴اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸اعداد در جاوااسکریپت
۱۹متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱Scope در جاوااسکریپت
۴۲Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳کارایی در جاوااسکریپت
۵۴کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱اشیاء در جاوااسکریپت
۲ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵تابع Apply در جاوااسکریپت
۶بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱HTML DOM در جاوااسکریپت
۲متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵reeeeeeeeeeeeeeee
۶تست
۷تست
۸تست
۹تست
۱۰تست
۱۱تست
۱۲تست
۱۳تست

مرتب کردن یک آرایه

متد​toString()​یک آرایه را بر حسب حروف الفبا مرتب می‌کند:[۱]

مثال

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();    // Sorts the elements of fruits

برعکس کردن یک آرایه

متد​reverse()​عناصر یک آرایه را برعکس می‌کند.

شما می‌توانید از این تکنیک برای مرتب‌سازی نزولی یک آرایه استفاده کنید.

مثال

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();    // First sort the elements of fruits
fruits.reverse();   // Then reverse the order of the elements

مرتب‌سازی عددی

به صورت پیشفرض، تابع​reverse()​مقادیری همانند رشته‌های متنی را مرتب می‌کند.

این متد برای رشته‌های متنی بسیار خوب کار می‌کند .(کلمه "Apple" قبل از کلمه "Banana" می‌آید )

اما، اگر عددها همانند رشته‌های متنی مرتب شوند، "۲۵" بزرگتر از عدد "۱۰۰" خواهد بود، زیرا که "۲" از "۱" بزرگتر است.

به همین دلیل، متد​sort()​در زمانی که برای مرتب‌سازی اعداد استفاده شود موجب بروز نتایج نادرست می‌شود.

شما می‌توانید این مشکل را با یک تابع مقایسه حل کنید:

مثال

var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return a - b});

می‌توانید از روش مشابهی برای مرتب‌سازی نزولی یک آرایه استفاده کنید:

مثال

var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return b - a});

تابع مقایسه

هدف از استفاده از تابع مقایسه تعریف یک روش مرتب‌سازی دیگر است.

یک تابع مقایسه می‌بایست یک مقدار منفی، صفر یا مثبت با توجه به آرگومانهایش برگرداند:

function(a, b){return a - b}

زمانی که متد​sort()​دو مقدار را با یک دیگر مقایسه می‌کند، این تابع مقادیر را برای تابع مقایسه ارسال می‌کند و مقادیر را با توجه به مقدار بازگشتی تابع مقایسه (منفی، صفر، مثبت) مرتب می‌کند.

 • اگر نتیجه عددی منفی باشد، عدد a قبل از b مرتب‌سازی می‌شود.
 • اگر نتیجه عدد مثبت باشد، عدد b قبل از a مرتب‌سازی می‌شود.
 • اگر نتیجه صفر باشد، تغییری روی روش مرتب‌سازی دو مقدار اعمال نمی‌شود.

مثال:

function(a, b){return a - b}

تابع مقایسه تمامی مقادیر موجود در آرایه را به صورت همزمان و دو به دو (یعنی مقدار a را با b) مقایسه می‌کند.

زمانی که عدد ۴۰ و ۱۰۰ را مقایسه می‌کنیم، متد​sort()​تابع مقایسه را با مقادیر (۱۰۰، ۴۰) فراخوانی می‌کند.

تابع حاصل ۱۰۰–۴۰ یا​(a - b)​را محاسبه می‌کند، و ازآنجایی که نتیجه عددی منفی (۶۰-) است، تابع مقایسه عدد ۴۰ را کوچکتر از ۱۰۰ در نظر می‌گیرد.

شما می‌توانید از کد زیر برای درک مفهوم مرتب‌سازی عددی و الفبایی استفاده کنید:

<button onclick="myFunction1()">Sort Alphabetically</button>
<button onclick="myFunction2()">Sort Numerically</button>

<p id="demo"></p>

<script>
var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
document.getElementById("demo").innerHTML = points;

function myFunction1() {
 points.sort();
 document.getElementById("demo").innerHTML = points;
}

function myFunction2() {
 points.sort(function(a, b){return a - b});
 document.getElementById("demo").innerHTML = points;
}
</script>

مرتب‌سازی یک آرایه به صورت تصادفی (به انگلیسی: Random)

مثال

var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return 0.5 - Math.random()});

پیدا کردن بزرگترین (یا کوچکترین) مقدار آرایه

هیچ تابع پیشفرضی برای پیدا کردن بزرگترین یا کوچکترین مقدار در یک آرایه وجود ندارد.

اما، بعد از اینکه شما یک آرایه را مرتب کردید، شما می‌توانید با استفاده از اندیس‌ها، کوچکترین و بزرگترین مقدار را تشخیص دهید.

مرتب‌سازی صعودی:

مثال

var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return a - b});
// now points[0] contains the lowest value
// and points[points.length-1] contains the highest value

مرتب‌سازی نزولی:

مثال

var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return b - a});
// now points[0] contains the highest value
// and points[points.length-1] contains the lowest value


استفاده از تابع ()Math.max روی یک آرایه

شما می‌توانید از​Math.max.apply​برای پیدا کردن بزرگترین عدد در یک آرایه استفاده کنید:

مثال

function myArrayMax(arr) {
 return Math.max.apply(null, arr);
}

دستور​Math.max.apply(null, [1, 2, 3])​با دستور​Math.max(1, 2, 3)​برابر است.

استفاده از تابع ()Math.min روی یک آرایه

شما می‌توانید از​Math.min.apply​برای پیدا کردن کمترین عدد در یک آرایه استفاده کنید:

مثال

function myArrayMin(arr) {
 return Math.min.apply(null, arr);
}

دستور​Math.min.apply(null, [1, 2, 3])​با دستور​Math.min(1, 2, 3)​برابر است.

متد Min و Max من در جاوااسکریپت

بهترین روش برای اینکار استفاده از یک «متد شخصی» است.

این تابع یک حلقه دارد که هر مقدار در آرایه را با بزرگترین مقداری که پیدا کند مقایسه می‌کند:

مثال (پیداکردن Max)

function myArrayMax(arr) {
 var len = arr.length;
 var max = -Infinity;
 while (len--) {
  if (arr[len] > max) {
   max = arr[len];
  }
 }
 return max;
}

این تابع یک حلقه دارد که هر مقدار در آرایه را با کوچکترین مقداری که پیدا کند مقایسه می‌کند:

مثال (پیداکردن Min)


function myArrayMin(arr) {
 var len = arr.length;
 var min = Infinity;
 while (len--) {
  if (arr[len] < min) {
   min = arr[len];
  }
 }
 return min;
}

مرتب‌سازی آرایه اشیاء

آرایه‌های جاوااسکریپت اغلب شامل اشیاء نیز می‌شوند:

مثال

var cars = [
 {type:"Volvo", year:2016},
 {type:"Saab", year:2001},
 {type:"BMW", year:2010}
];

حتی اگر اشیا ویژگی‌های دیگری از نوع داده‌های متفاوت داشته باشند، متد​sort()​می‌تواند برای مرتب‌سازی این نوع آرایه‌ها نیز استفاده شود.

راه حل این مشکل نوشتن یک تابع مقایسه برای مقایسه مقادیر ویژگی‌ها است:

مثال

cars.sort(function(a, b){return a.year - b.year});

مقایسه ویژگی‌های مقادیر رشته‌ای با روشی کمی پیچیده‌تر:

مثال

cars.sort(function(a, b){
 var x = a.type.toLowerCase();
 var y = b.type.toLowerCase();
 if (x < y) {return -1;}
 if (x > y) {return 1;}
 return 0;
});

منابع آموزشی