50 کامل شده تا

برچسب <colgroup> در اچ‌تی‌ام‌ال

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
یک گروه از یک یا چند ستون را در یک جدول برای قالب‌بندی مشخص می‌کند
معرفی شده در نسخهٔ:۲
حذف شده در نسخهٔ: هنوز در حال استفاده است
ویژگی‌های مجاز:به پائین مراجعه کنید
تنظیمات پیش‌فرض CSS:به پائین مراجعه کنید


{{منو اسکرول چپ|نام منو={{مرجع منو اچ‌تی‌ام‌ال|expanded=مرجع}}}}

مثال

رنگ پس‌زمینهٔ سه ستون را با برچسب‌های <colgroup> و <col> تنظیم کنید:

<table>
 <colgroup>
  <col span="2" style="background-color:red">
  <col style="background-color:yellow">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>ISBN</th>
  <th>Title</th>
  <th>Price</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3476896</td>
  <td>My first HTML</td>
  <td>$53</td>
 </tr>
</table>

مثال‌های بیشتری از «مشاهدهٔ نتیجه» در زیر.

تعریف و کاربرد

برچسب <colgroup> گروهی از یک یا چند ستون در یک جدول را برای قالب‌بندی مخص می‌کند.[۱]

برچسب <colgroup> برای اعمال سبک‌ها به سرتاسر ستون‌ها مفید است، به جای آنکه سبک‌دهی را برای هر سلول و هر ردیف تکرار کنیم.

توجه: برچسب <colgroup> باید فرزند یک عنصر باشد، که پس از عنصر <caption> و قبل از هر یک از عنصرهای<thead> ،<tbody> ،<tfoot> و<tr> میاید

نکته: برای تعریف ویژگی‌های گوناگون برای یک ستون درون <colgroup>، باید از برچسب <col> درون برچسب <colgroup> استفاده کرد.

پشتیبانی مرورگر

عنصر Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<colgroup> بله بله بله بله بله

ویژگی‌ها

ویژگی مقدار شرح
span number مشخص می‌کند که یک گروه ستون به چه تعداد ستونی باید گسترش یابد

ویژگی‌های سراسری

همچنین برچسب <colgroup> از ویژگی‌های سراسری (Global Attributes) در اچ‌تی‌ام‌ال پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌های رویداد

همچنین برچسب <colgroup> از ویزگی‌های رویداد در اچ‌تی‌ام‌ال پشتیبانی می‌کند.

مثال‌های بیشتر

مثال

متن را در ستون‌های جدول تراز کنید (با CSS):

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>ISBN</th>
  <th>Title</th>
  <th>Price</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3476896</td>
  <td>My first HTML</td>
  <td style="text-align:right">$53</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2489604</td>
  <td>My first CSS</td>
  <td style="text-align:right">$47</td>
 </tr>
</table>


مثال

متن را در ستون‌های جدول بصورت عمودی تراز کنید (با CSS):

<table style="height:200px">
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th style="vertical-align:bottom">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td style="vertical-align:bottom">$100</td>
 </tr>
</table>


مثال

پهنای یک ستون از جدول را مشخص کنید (با CSS):

<table>
 <tr>
  <th style="width:200px">Month</th>
  <th>Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>February</td>
  <td>$80</td>
 </tr>
</table>


صفحات مرتبط

مرجع DOM اچ‌تی‌ام‌ال: شیء ColumnGroup (ColumnGroup Object)

تنظیمات پیش‌فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <colgroup> را با مقادیر پیش‌فرض زیر نمایش می‌دهند:

مثال

colgroup {
 display: table-column-group;
}


منابع آموزشی