برچسب <link> در اچ‌تی‌ام‌ال

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی را تعریف می‌کند (بیشتر برای پیوند به شیوه نامه‌ها استفاده می‌شود)
معرفی شده در نسخهٔ:۲
حذف شده در نسخهٔ: هنوز در حال استفاده است
ویژگی‌های مجاز:به پائین مراجعه کنید
تنظیمات پیش‌فرض CSS:display: none;

{{منو اسکرول چپ|نام منو={{مرجع منو اچ‌تی‌ام‌ال|expanded=مرجع}}}}

مثال

به یک استایل‌شیت (style sheet) خارجی لینک دهید:

<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>


تعریف و کاربرد

برچسب <link> یک لینک (پیوند) را بین یک سند و یک منبع خارجی تعریف می‌کند.[۱]

از برچسب <link> برای لینک‌دهی به style sheetهای خارجی استفاده می‌شود.

پشتیبانی مرورگر

وقتی که برای استایل‌شیت‌ها استفاده می‌شود، برچسب <link> در همهٔ مرورگرهای اصلی پشتیبانی می‌شود. هیچ پشتیبانی واقعی دیگری برای چیزهای دیگر وجود ندارد.

عنصر Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<link> بله بله بله بله بله

نکته: عنصر <link> یک عنصر خالی است، که فقط حاوی ویژگی‌ها می‌باشد.

نکته: این عنصر فقط به بخش head می‌رود، ولی می‌تواند هر تعداد دفعه‌ای ظاهر شود.

ویژگی‌ها

ویژگی مقدار شرح
crossorigin anonymous

use-credentials

مشخص می‌کند که عنصر چگونه درخواست‌های بین‌مبدائی را اداره می‌کند
href URL محل سند لینک‌شده را مشخص می‌کند
hreflang language_code زبان متن درون سند لینک‌شده را مشخص می‌کند
media media_query مشخص می‌کند که سند لینک‌شده در کدام دستگاه نمایش داده می‌شود
referrerpolicy no-referrer

no-referrer-when-downgrade

origin

origin-when-cross-origin

unsafe-url

مشخص می‌کند که از کدام ارجاع‌دهنده هنگام واکشی منبع باید استفاده شود
rel alternate

author

dns-prefetch

help

icon

license

next

pingback

preconnect

prefetch

preload

prerender

prev

search

stylesheet

الزامی است. رابطهٔ بین سند کنونی و سند لینک‌شده را مشخص می‌کند.
sizes HeightxWidth

any

اندازهٔ منبع لینک‌شده را مشخص می‌کند. فقط برای rel="icon"
title یک استایل‌شیت (stylesheet) ارجح یا جایگزین را تعریف می‌کند
type media_type نوع رسانهٔ سند لینک‌شده را مشخص می‌کند

ویژگی‌های سراسری

همچنین برچسب <link> از ویژگی‌های سراسری (Global Attributes) در اچ‌تی‌ام‌ال پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌های رویداد

همچنین برچسب <link> از ویژگی‌های رویداد (Event Attributes) در اچ‌تی‌ام‌ال پشتیبانی می‌کند.

صفحات مرتبط

آموزش اچ‌تی‌ام‌ال: سبک‌های اچ‌تی‌ام‌ال (HTML Styles)

مرجع DOM اچ‌تی‌ام‌ال: شیء Link (Link Object)

تنظیمات پیش‌فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <link> را با مقادیر پیش‌فرض زیر نمایش می‌دهند:

link {
  display: none;
}


منابع آموزشی