مرجع HTML:تگ‌ها/ویژگی‌های استاندارد/Title

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

{{منو اسکرول چپ|نام منو={{مرجع منو اچ‌تی‌ام‌ال|expanded=مرجع}}}} [۱]

https://www.w3schools.com/tags/att_global_title.asp

HTML title Attribute

❮ PreviousHTML Global AttributesNext ❯

مثال

Use of the title attribute in an HTML document:

استفاده از ویژگی title در یک سند اچ‌تی‌ام‌ال:

<p><abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

<p title="Free Web tutorials">W3Schools.com</p>

Try it Yourself »


تعریف و کاربرد

The title attribute specifies extra information about an element.

ویژگی title اطلاعات اضافه‌ای را دربارهٔ یک عنصر مشخص می‌کند.

The information is most often shown as a tooltip text when the mouse moves over the element.

این اطلاعات بیشتر اوقات وقتی ماوس بر روی یک عنصر می‌رود، بعنوان یک متن tooltip نشان داده می‌شود.

The title attribute can be used on any HTML element (it will validate on any HTML element. However, it is not necessarily useful).

ویژگی title بر روی هر عنصر اچ‌تی‌ام‌الی می‌تواند استفاده شود (بر روی هر عنصر اچ‌تی‌ام‌الی اعتبارسنجی می‌شود. هرچند، الزاماً مفید نباشد).


پشتیبانی مرورگر

تتتتتتتتتت Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<test> بله بله بله بله بله
Attribute
title Yes Yes Yes Yes Yes


سینتکس

aaa

<element title="text">

مقادیر ویژگی

مقدار توضیحات شروع کنید فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Parametr توضیحات شروع کنید » فارسی En En En
Value Description
text A tooltip text for an element

یک متن tooltip برای یک عنصر


صفحات مرتبط

HTML Tutorial: HTML Attributes

HTML DOM Reference: HTML DOM title Property

CSS Tutorial: CSS Tooltips


❮ PreviousHTML Global AttributesNext ❯

منابع آموزشی

  1. [https w3schools.com: تیتر_صفحه_هدف]