ویژگی ورودی form*

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Html-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌های HTML
۱فرم‌ها
۲عناصر فرم
۳انواع ورودی
۴ویژگی‌های ورودی
۵ویژگی ورودی Form
گرافیک در HTML
رسانه در HTML
APIها در HTML
مثال‌ها
مرجع HTML

ویژگی form

ویژگی form یک یا چند فرم را مشخص می‌کند که یک عنصر <input> به آن تعلق دارد.[۱]

مقدار این ویژگی باید برابر با ویژگی id عنصر <form> ای باشد که بعنوان تعلق دارد.

مثال

یک فیلد ورودی خارج از فرم HTML قرار گرفته‌است (اما همچنان بخشی از فرم است):

1 <form action="/action_page.php" id="form1">
2  <label for="fname">First name:</label>
3  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
4  <input type="submit" value="Submit">
5 </form>
6 
7 <label for="lname">Last name:</label>
8 <input type="text" id="lname" name="lname" form="form1">


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formaction

ویژگی formaction آدرس URL فایلی که کنترل ورودی را هنگام submit فرم پردازش خواهد کرد مشخص می‌کند.

نکته: این ویژگی ویژگی action عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formaction با انواع ورودی زیر کار می‌کند: submit و تصویر.

مثال

یک فرم HTML با دو کلید submit و عمل‌های متفاوت:

1 <form action="/action_page.php">
2  <label for="fname">First name:</label>
3  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
4  <label for="lname">Last name:</label>
5  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
6  <input type="submit" value="Submit">
7  <input type="submit" formaction="/action_page2.php" value="Submit as Admin">
8 </form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formenctype

ویژگی formenctype نحوه کدگذاری داده‌های فرم را هنگام submit مشخص می‌کند (فقط زمانی‌که method="post" باشد).

نکته: این ویژگی، ویژگی enctype عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formenctype با انواع ورودی زیر کار می‌کند: Submit و تصویر.

مثال

فرمی با دو کلید submit. اولین کلید داده‌های فرم را با کدگذاری پیش‌فرض ارسال می‌کند و فایل دوم داده‌های فرم را بعنوان "multipart/form-data" کدگذاری می‌کند:

1 <form action="/action_page_binary.asp" method="post">
2  <label for="fname">First name:</label>
3  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
4  <input type="submit" value="Submit">
5  <input type="submit" formenctype="multipart/form-data"
6  value="Submit as Multipart/form-data">
7 </form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formmethod

ویژگی formmethod متد HTTP برای ارسال داده‌های فرم به action URL را مشخص می‌کند.

نکته: این ویژگی، ویژگی متد عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formmethod با انواع ورودی زیر کار می‌کند:

submit و تصویر.

داده‌های فرم را می‌توان بعنوان متغیرهای URL (method="get") یا بعنوان تراکنش HTTP POST (method="post") ارسال کرد.

نکاتی در مورد متد “get”:

 • این متد داده‌های فرم را در دوتایی‌های نام/مقدار به URL اضافه می‌کند
 • این متد هنگامی که کاربر می خواد نتایج را نشانه‌گذاری کند (به انگلیسی: Bookmark) برای ارسال فرم مفید است
 • میزان اطلاعاتی که می‌توان در یک URL قرار داد محدود است (در مرورگرهای مختلف متفاوت است)، بنابراین، نمی‌توانید مطمئن باشید که همه داده‌های فرم بطور صحیح انتقال داده می‌شوند
 • هرگز از متد “get” برای ارسال اطلاعات حساس استفاده نکنید! (کلمه عبور یا اطلاعات حساس دیگر در بخش آدرس مرورگر قابل رویت خواهند بود)

نکاتی در مورد متد “post”:

 • این متد داده‌های فرم را بعنوان یک تراکنش HTTP post انتقال می‌دهد
 • ارسال فرم‌ها با متد “post” را نمی‌توان نشانه‌گذاری (به انگلیسی: Bookmark) کرد
 • متد “post” قوی‌تر و امن‌تر از “get” است و همچنین “post” محدودیت اندازه ندارد

مثال

فرمی با دو کلید submit. کلید اول داده‌های فرم را با method="get" ارسال می‌کند. کلید دوم داده‌های فرم را با method="post" ارسال می‌کند:

1 <form action="/action_page.php" method="get">
2  <label for="fname">First name:</label>
3  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
4  <label for="lname">Last name:</label>
5  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
6  <input type="submit" value="Submit using GET">
7  <input type="submit" formmethod="post" value="Submit using POST">
8 </form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formtarget

ویژگی formtarget یک نام یا کلمه کلیدی تعیین می‌کند که نشان می‌دهد پاسخ دریافت شده بعد از submit شدن فرم کجا نمایش داده شود.

نکته: این ویژگی، ویژگی target عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formtarget با انواع ورودی زیر کار می‌کند:

submit و تصویر

مثال

فرمی با دو کلید submit، با پنجره‌های هدف متفاوت:

1 <form action="/action_page.php">
2  <label for="fname">First name:</label>
3  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
4  <label for="lname">Last name:</label>
5  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
6  <input type="submit" value="Submit">
7  <input type="submit" formtarget="_blank" value="Submit to a new window/tab">
8 </form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formnovalidate

ویژگی formnovalidate مشخص می‌کند که یک عنصر <input> نباید در هنگام ارسال تأیید اعتبار شود.

توجه: این ویژگی، ویژگی novalidate عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formnovalidate با انواع ورودی زیر کار می‌کند:

submit و تصویر

مثال

فرمی با دو کلید submit (با و بدن تأیید اعتبار):

1 <form action="/action_page.php">
2  <label for="email">Enter your email:</label>
3  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
4  <input type="submit" value="Submit">
5  <input type="submit" formnovalidate="formnovalidate"
6  value="Submit without validation">
7 </form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی novalidate

ویژگی novalidate یک ویژگی <form> است.

هنگامیکه وجود داشته باشد، novalidate مشخص می‌کند که داده‌های فرم هنگام submit نباید تأیید اعتبار شوند.

مثال

تعیین می‌کند که داده‌های فرم نباید هنگام submit تأیید اعتبار شوند:

1 <form action="/action_page.php" novalidate>
2  <label for="email">Enter your email:</label>
3  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
4  <input type="submit" value="Submit">
5 </form>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصرهای ورودی و فرم در HTML

تگ تعریف
<form> یک فرم HTML برای ورودی کاربر تعریف می‌کند
<input> یک کنترل ورودی تعریف می‌کند

برای دسترسی به مرجع کامل همهٔ تگ‌های موجود HTML به مرجع تگ HTML ما مراجعه کنید.


منابع آموزشی