مرجع HTML:تگ‌ها/ویژگی‌ها/Rowspan

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

{{منو اسکرول چپ|نام منو={{مرجع منو اچ‌تی‌ام‌ال|expanded=مرجع}}}} [۱]

https://www.w3schools.com/tags/att_rowspan.asp

HTML rowspan Attribute

❮ PreviousAll HTML AttributesNext ❯


تعریف و کاربرد

The rowspan attribute specifies the number of rows a cell should span.

ویژگی rowspan، تعداد ردیف‌هایی را که یک سلول باید بدان‌ها گسترش یابند را مشخص می‌کند.


بر چه چیزی اعمال می‌شود

The rowspan attribute can be used on the following elements:

عناصر صفت
E E
E E
E E
E E
E E
E E
E E
<td> rowspan
<th> rowspan


مثال‌ها

Td Example

An HTML table with a table cell that spans two rows:

یک جدول اچ‌تی‌ام‌ال با یک سلول از جدول که به دو ردیف گسترش یافته است:

<table>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

   <th>Savings for holiday!</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

   <td rowspan="2">$50</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>


Th Example

An HTML table with a header cell that spans three rows:

یک جدول اچ‌تی‌ام‌ال با یک سلول سرآمد (header) که به سه ردیف گسترش یافته است:

<table>

 <tr>

   <th>Month</th>

   <th>Savings</th>

   <th rowspan="3">Savings for holiday!</th>

 </tr>

 <tr>

   <td>January</td>

   <td>$100</td>

 </tr>

 <tr>

   <td>February</td>

   <td>$80</td>

 </tr>

</table>


پشتیبانی مرورگر

تتتتتتتتتت Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<test> بله بله بله بله بله

The rowspan attribute has the following browser support for each element:

Element
td Yes Yes Yes Yes Yes
th Yes Yes Yes Yes Yes

❮ PreviousAll HTML AttributesNext ❯

منابع آموزشی

  1. [https w3schools.com: تیتر_صفحه_هدف]