مرجع HTML:تگ‌ها/ویژگی‌ها/Src

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

{{منو اسکرول چپ|نام منو={{مرجع منو اچ‌تی‌ام‌ال|expanded=مرجع}}}} [۱]

https://www.w3schools.com/tags/att_src.asp

HTML src Attribute

❮ PreviousAll HTML AttributesNext ❯


تعریف و کاربرد

The src attribute specifies the location (URL) of the external resource.

ویژگی src محل (URL) منبع خارجی را مشخص می‌کند.


بر چه چیزی اعمال می‌شود

The src attribute can be used on the following elements:

عناصر صفت
E E
E E
E E
E E
E E
E E
E E
<audio> src
<embed> src
<iframe> src
<img> src
<input> src
<script> src
<source> src
<track> src
<video> src


مثال‌ها

Audio Example

An audio player:

یک پخش‌کنندهٔ صدا:

<audio src="horse.ogg" controls>

Your browser does not support the audio element.

</audio>

Try it Yourself »

Embed Example

An embedded flash animation:

یک انیمیشن فلش جاسازی‌شده:

<embed src="helloworld.swf">

Try it Yourself »

Iframe Example

An <iframe> in its simplest use:

یک <iframe> در ساده‌ترین حالت کاربرد آن:

<iframe src="/default.asp"></iframe>

Try it Yourself »

مثال Img

An image is marked up as follows:

یک تصویر که به شکل زیر نشانه‌گذاری شده:

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face">

Try it Yourself »

مثال ورودی

An HTML form with an image that represents the submit button:

یک فرم اچ‌تی‌ام‌ال با یک تصویر که دکمهٔ ارسال را نمایندگی می‌کند:

<form action="/action_page.php">

  First name: <input type="text" name="fname"><br>

 <input type="image" src="submit.gif" alt="Submit">

</form>

Try it Yourself »

Script Example

Point to an external JavaScript file:

اشاره به یک فایل جاوااسکریپت خارجی:

<script src="myscripts.js"></script>

Try it Yourself »

Source Example

An audio player with two source files. The browser should choose which file (if any) it has support for:

یک پخش‌کنندهٔ صدا با دو فایل منبع. مرورگر باید انتخاب کند که کدام فایل را پشتیبانی می‌کند:

<audio controls>

 <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">

 <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">

Your browser does not support the audio element.

</audio>

Try it Yourself »

Track Example

A video with two subtitle tracks:

یک ویدیو با دو track زیرنویس:

<video width="320" height="240" controls>

 <source src="forrest_gump.mp4" type="video/mp4">

 <source src="forrest_gump.ogg" type="video/ogg">

 <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">

 <track src="subtitles_no.vtt" kind="subtitles" srclang="no" label="Norwegian">

</video>

Video Example

Play a video:

یک ویدیو را پخش کن:

<video src="movie.ogg" controls>

  Your browser does not support the video tag.

</video>

Try it Yourself »


پشتیبانی مرورگر

تتتتتتتتتت Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<test> بله بله بله بله بله

The src attribute has the following browser support for each element:

Element
audio 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5
embed Yes Yes Yes Yes Yes
iframe Yes Yes Yes Yes Yes
img Yes Yes Yes Yes Yes
input 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0
script Yes Yes Yes Yes Yes
source 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5
track 18.0 10.0 31.0 6.0 15.0
video 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

❮ PreviousAll HTML AttributesNext ❯

منابع آموزشی

  1. [https w3schools.com: تیتر_صفحه_هدف]