مرجع HTML:تگ‌ها/ویژگی‌ها/Width

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

{{منو اسکرول چپ|نام منو={{مرجع منو اچ‌تی‌ام‌ال|expanded=مرجع}}}} [۱]

https://www.w3schools.com/tags/att_width.asp

HTML width Attribute

❮ PreviousAll HTML AttributesNext ❯


تعریف و کاربرد

The width attribute specifies the width of the element, in pixels.

ویژگی width پهنای یک عنصر را به پیکسل مشخص می‌کند.

Note: For input elements, the width attribute is used only with <input type="image">.

توجه: برای عنصرهای input، ویژگی width تنها با <input type="image"> استفاده می‌شود.


بر چه چیزی اعمال می‌شود

The width attribute can be used on the following elements:

ویژگی width را می‌توان بر روی عنصرهای زیر استفاده کرد:

عناصر صفت
E E
E E
E E
E E
E E
E E
E E
<canvas> width
<embed> width
<iframe> width
<img> width
<input> width
<object> width
<video> width


مثال‌ها

Canvas Example

A <canvas> element with a height and width of 200 pixels:

یک عنصر <canvas> با ارتفاع (height) و پهنای (width) ۲۰۰ پیکسل:

<canvas id="myCanvas" width="200" height="200" style="border:1px solid">

Try it Yourself »

Embed Example

A flash animation with a height and width of 200 pixels:

یک انیمیشن فلش با ارتفاع (height) و پهنای (width) ۲۰۰ پیکسل:

<embed src="helloworld.swf" width="200" height="200">

Try it Yourself »

Iframe Example

An <iframe> with a specified height and width of 200 pixels:

یک <iframe> با با ارتفاع (height) و پهنای (width) مشخص‌شدهٔ ۲۰۰ پیکسل:

<iframe src="/default.asp" width="200" height="200"></iframe>

Try it Yourself »

مثال Img

An image with a height and a width of 42 pixels:

یک تصویر با ارتفاع (height) و پهنای (width) ۴۲ پیکسل:

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" height="42" width="42">

Try it Yourself »

مثال ورودی

Define an image as the submit button, with height and width attributes:

یک تصویر را بعنوان دکمهٔ ارسال تعریف کنید که دارای ویژگی‌های height (ارتفاع) و width (پهنا) است.

<form action="/action_page.php">

  First name: <input type="text" name="fname"><br>

  Last name: <input type="text" name="lname"><br>

 <input type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit" width="48" height="48">

</form>

Try it Yourself »

Object Example

A flash animation with a height and width of 400 pixels::

یک انیمیشن فلش با ارتفاع (height) و پهنای (width) ۴۰۰ پیکسل:

<object data="helloworld.swf" width="400" height="400"></object>

Try it Yourself »

Video Example

A video player with a specified width and height:

یک ویدیوپلیر با پهنا و ارتفاع مشخص‌شده:

<video width="320" height="240" controls>

 <source src="movie.mp4" type="video/mp4">

 <source src="movie.ogg" type="video/ogg">

  Your browser does not support the video tag.

</video>

Try it Yourself »


پشتیبانی مرورگر

تتتتتتتتتت Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
<test> بله بله بله بله بله

The width attribute has the following browser support for each element:

Element
canvas 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0
embed Yes Yes Yes Yes Yes
iframe Yes Yes Yes Yes Yes
img Yes Yes Yes Yes Yes
input 1.0 Yes 16.0 Yes 1.0
object Yes Yes Yes Yes Yes
width Yes Yes Yes Yes Yes

❮ PreviousAll HTML AttributesNext ❯

منابع آموزشی

  1. [https w3schools.com: تیتر_صفحه_هدف]