پارامترهای متد

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
خانه
متدهای جاوا
۱متدها
۲پارامترهای متد
۳Overload کردن متد
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

پارامترها و آرگومان ها

اطلاعات را می‌توان به متدها به عنوان پارامتر پاس داد. پارامترها همانند متغیرها درون یک متد رفتار می‌کنند. [۱]

پارامترها بعد از نام متد و درون پرانتزها مشخص می‌شوند. شما می‌توانید هر تعداد پارامتری که می‌خواهید اضافه کنید، فقط آنها را به وسیلهٔ یک ویرگول , از یکدیگر جدا کنید.

مثال زیر یک متد دارد که یک مقدار رشته‌ای با نام fname را به عنوان پارامتر دریافت می‌کند. زمانی که متد فراخوانی می‌شود، ما نام را به آن پاس می‌دهیم که درون متد برای چاپ نام کامل استفاده می‌شود:

مثال

 1public class MyClass {
 2 static void myMethod(String fname) {
 3  System.out.println(fname + " Refsnes");
 4 }
 5
 6 public static void main(String[] args) {
 7  myMethod("Liam");
 8  myMethod("Jenny");
 9  myMethod("Anja");
10 }
11}
12// Liam Refsnes
13// Jenny Refsnes
14// Anja Refsnes


مشاهدهٔ نتیجه

زمانی که یک پارامتر به متد پاس داده می‌شود، این پارامتر آرگومان (argument) نامیده می‌شود؛ بنابراین در مثال بالا: fname یک پارامتر است، در حالی که Liam , Jenny و Anja آرگومان هستند.

آرگومان های مختلف

شما می‌توانید هر چند پارامتر که تمایل دارید، داشته باشید:

مثال

 1public class MyClass {
 2 static void myMethod(String fname, int age) {
 3  System.out.println(fname + " is " + age);
 4 }
 5
 6 public static void main(String[] args) {
 7  myMethod("Liam", 5);
 8  myMethod("Jenny", 8);
 9  myMethod("Anja", 31);
10 }
11}
12
13// Liam is 5
14// Jenny is 8
15// Anja is 31


مشاهدهٔ نتیجه

توجه داشته باشید زمانی که شما در حال کار با پارامترهای مختلف هستید، در هنگام فراخوانی متد می‌بایست به تعداد پارامترها آرگومان داشته باشد، و آرگومان‌ها نیز می‌بایست به همان روش پاس داده شوند.

مقادیر بازگشتی

کلمه کلیدی void استفاده شده در مثال بالا، مشخص می‌کند که متد مقداری را برنمی‌گرداند. اگر شما می‌خواهید مقداری را برگردانید، شما می‌توانید از نوع داده اصلی (primitive) (همانند int ,char و ..) به جای void بنویسید و از کلمه کلیدی return درون متد استفاده کنید:

مثال

 1public class MyClass {
 2 static int myMethod(int x) {
 3  return 5 + x;
 4 }
 5
 6 public static void main(String[] args) {
 7  System.out.println(myMethod(3));
 8 }
 9}
10// Outputs 8 (5 + 3)


مشاهدهٔ نتیجه


این مثال، حاصل جمع دو پارامتر متد را برمی‌گرداند:

مثال

 1public class MyClass {
 2 static int myMethod(int x, int y) {
 3  return x + y;
 4 }
 5
 6 public static void main(String[] args) {
 7  System.out.println(myMethod(5, 3));
 8 }
 9}
10// Outputs 8 (5 + 3)


مشاهدهٔ نتیجه


شما همچنین می‌توانید نتیجه را در یک متغیر ذخیره کنید (این کار توصیه می‌شود، و خوانایی کد شما را بالا برده و نگهداری آن را ساده می‌کند):

مثال

 1public class MyClass {
 2 static int myMethod(int x, int y) {
 3  return x + y;
 4 }
 5
 6 public static void main(String[] args) {
 7  int z = myMethod(5, 3);
 8  System.out.println(z);
 9 }
10}
11// Outputs 8 (5 + 3)


مشاهدهٔ نتیجه


یک متد با If...Else

استفاده از ساختار if...else درون متدها رایج است:

مثال

 1public class MyClass {
 2
 3 // Create a checkAge() method with an integer variable called age
 4 static void checkAge(int age) {
 5
 6  // If age is less than 18, print "access denied"
 7  if (age < 18) {
 8   System.out.println("Access denied - You are not old enough!");
 9
10  // If age is greater than 18, print "access granted"
11  } else {
12   System.out.println("Access granted - You are old enough!");
13  }
14
15 }
16
17 public static void main(String[] args) {
18  checkAge(20); // Call the checkAge method and pass along an age of 20
19 }
20}
21
22// Outputs "Access granted - You are old enough!"


مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات جاوا


منابع آموزشی