کاربر:Admin/صفحه تمرین/GUI

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

الگو:منو عمودی جاوااسکریپت

یک مقدار بولین یکی از دو مقدار true یا false را شامل می‌شود. [۱]

مقادیر Boolean

بسیاری از مواقع در برنامه‌نویسی، شما نوع داده‌ای را نیاز دارید که فقط دو مقدار را در بر بگیرد، مانند:

 • بله / خیر
 • روشن / خاموش
 • صحیح / غلط

برای این امر، جاوااسکریپت نوع داده بولین یا boolean را دارد. این نوع داده تنها می‌تواند مقدار true یا false را داشته باشد.

تابع بولین (به انگلیسی: ()Boolean)

شما می‌توانید از تابعBoolean()برای فهمیدن اینکه آیا یک عبارت (یا حتی یک متغیر) برابر با true است، استفاده کنید:

مثال

Boolean(10 > 9) // returns true

و یا حتی ساده‌تر:

مثال

(10 > 9) // also returns true
10 > 9 // also returns true

مقایسه‌ها و شرط‌ها

فصل مقایسه‌ها در جاوااسکریپت اطلاعات کاملی در مورد عملگرهای مقایسه ای در جاوااسکریپت را ارائه داده‌است.

فصل شرط‌ها در جاوااسکریپت اطلاعات کاملی در مورد جملات شرطی در جاوااسکریپت را ارائه داده‌است.

در مثال زیر برخی از این موارد را مشاهده می‌کنید:

عملگر توضیحات مثال
==
مساوی است با
if (day == "Monday")
>
بزرگتر است از
if (salary > 9000)
<
کوچکتر است از
if (age < 18)


هر چیزی با یک "مقدار" برابر با مقدار True است

مثال

100

3.14

-15

"Hello"

"false"

7 + 1 + 3.14

هر چیزی بدون " مقدار " برابر با مقدار False است

 • مقدار بولین ۰ (صفر) مقدار false است:
var x = 0;
Boolean(x);    // returns false
 • مقدار بولین ۰- (منفی صفر) نیز برابر با false است:
var x = -0;
Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین "" (رشته متنی خالی) نیز برابر با false است:
var x = "";
Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین مقدار undefined نیز برابر با false است:
var x;
Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین مقدار null نیز برابر با مقدار false است:
var x = null;
Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین مقدار false (همان‌طور که حدس زدید)، false است:
var x = false;
Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین مقدار NaN نیز برابر با مقدار false است:
var x = 10 / "H";
Boolean(x); // returns false

بولین‌ها می‌توانند شیء باشند

به صورت عادی، بولین‌ها در جاوااسکریپت داده‌های primitive ای هستند که همانند عبارت زیر ساخته می‌شوند:

var x = false;

اما بولین‌ها را نیز می‌توان به صورت یک شیء با کلمه کلیدیnewتعریف کرد:

var y = new Boolean(false);

مثال

var x = false;
var y = new Boolean(false);
// typeof x returns boolean
// typeof y returns object


بولین‌ها را به صورت شیء نسازید. این امر موجب کند شدن سرعت اجرای کد می‌شود.


مثال

var x = false;
var y = new Boolean(false);
// (x == y) is true because x and y have equal values


زمانی که از عملگر===استفاده می‌کنید، مقادیر بولین یکسان، با یک دیگر یکسان نیستند، زیرا که عملگر===برابری را هم از جهت مقدار و هم از جهت نوع داده مورد بررسی قرار می‌دهد.

مثال

var x = false;
var y = new Boolean(false);
// (x === y) is false because x and y have different types


و یا حتی این امر می‌تواند بدتر نیز باشد. اشیاء در جاوااسکریپت قابل مقایسه کردن نیستند:

مثال

var x = new Boolean(false);
var y = new Boolean(false);
// (x == y) is false because objects cannot be compared


مرجع کامل بولین‌ها در جاوااسکریپت

برای یک مرجع کامل در مورد بولین‌ها می‌توانید به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل بولین‌ها در جاوااسکریپت، مراجعه کنید.

این مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمامی ویژگی‌های بولین‌ها و متدهای آن‌ها است.

منابع آموزشی

الگو:منو افقی جاوااسکریپت