کاربر:Admin/صفحه تمرین/LocalSettings

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 1 <?php
 2 
 3 # This file was automatically generated by the MediaWiki 1.31.1
 4 # installer. If you make manual changes, please keep track in case you
 5 # need to recreate them later.
 6 #
 7 # See includes/DefaultSettings.php for all configurable settings
 8 # and their default values, but don't forget to make changes in _this_
 9 # file, not there.
 10 #
 11 # Further documentation for configuration settings may be found at:
 12 # https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings
 13 
 14 # Protect against web entry
 15 if ( !defined( 'MEDIAWIKI' ) ) {
 16 	exit;
 17 }
 18 
 19 ## Uncomment this to disable output compression
 20 # $wgDisableOutputCompression = true;
 21 
 22 $wgSitename = "ویکی حوزه";
 23 $wgMetaNamespace = "پروژه";
 24 
 25 ## The URL base path to the directory containing the wiki;
 26 ## defaults for all runtime URL paths are based off of this.
 27 ## For more information on customizing the URLs
 28 ## (like /w/index.php/Page_title to /wiki/Page_title) please see:
 29 ## https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Short_URL
 30 $wgScriptPath = "/w";
 31 $wgScriptExtension = ".php";
 32 $wgArticlePath = "/wiki/$1";
 33 $wgUsePathInfo = true;
 34 
 35 ## The protocol and server name to use in fully-qualified URLs
 36 $wgServer = "//wiki-howzeh.ir";
 37 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
 38 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
 39 # Fake out the timezone that the server thinks it's in.
 40 
 41 $wgLocaltimezone = 'Asia/Tehran';
 42 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
 43 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
 44 // disable language selection
 45 $wgHiddenPrefs[] = 'language';
 46 
 47 // if you want to disable variants as well
 48 $wgHiddenPrefs[] = 'variant';
 49 $wgHiddenPrefs[] = 'noconvertlink';
 50 #---------------
 51 # Site language code, should be one of the list in ./languages/data/Names.php
 52 $wgLanguageCode = "fa";
 53 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
 54 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
 55 ## The URL path to static resources (images, scripts, etc.)
 56 
 57 $wgResourceBasePath = $wgScriptPath;
 58 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
 59 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
 60 ## The URL path to the logo. Make sure you change this from the default,
 61 ## or else you'll overwrite your logo when you upgrade!
 62 $wgLogo = "$wgResourceBasePath/resources/assets/wiki.png";
 63 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
 64 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
 65 ## UPO means: this is also a user preference option
 66 $wgEnableEmail = true;
 67 $wgEnableUserEmail = true; # UPO
 68 
 69 $wgEmergencyContact = "noreply@wiki-howzeh.ir";
 70 $wgPasswordSender = "noreply@wiki-howzeh.ir";
 71 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
 72 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
 73 # Allow the email notification for the own user_talk page
 74 $wgEnotifUserTalk = true; # UPO
 75 
 76 # Allow the email notification for watched pages
 77 $wgEnotifWatchlist = true; # UPO
 78 
 79 # Set to true to enable email authentication (confirmation) for this wiki.
 80 # Except for password reminder emails, email functions only work for authenticated email addresses.
 81 
 82 $wgEmailAuthentication = true;
 83 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
 84 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
 85 ## Database settings
 86 $wgDBtype = "mysql";
 87 $wgDBserver = "localhost";
 88 $wgDBname = "mediawiki";
 89 $wgDBuser = "mediawiki";
 90 $wgDBpassword = "Mahdidata9027@#";
 91 
 92 # MySQL specific settings
 93 $wgDBprefix = "wiki_";
 94 
 95 # MySQL table options to use during installation or update
 96 $wgDBTableOptions = "ENGINE=InnoDB, DEFAULT CHARSET=binary";
 97 $wgUseFileCache = true;
 98 $wgFileCacheDirectory = "$IP/cache";
 99 $wgEnableCanonicalServerLink = true;
100 $wgRestrictDisplayTitle = false;
101 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
102 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
103 # How do I make external links open in a new window?
104 $wgExternalLinkTarget = '_blank';
105 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
106 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
107 #Allow raw, unchecked HTML in <html>...</html> sections.
108 $wgRawHtml = true;
109 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
110 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
111 # https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Memcached
112 ## Shared memory settings
113 $wgMainCacheType = CACHE_MEMCACHED;
114 $wgParserCacheType = CACHE_MEMCACHED; # optional
115 $wgMessageCacheType = CACHE_MEMCACHED; # optional
116 $wgMemCachedServers = array( "127.0.0.1:11211" );
117 
118 // $wgSessionsInObjectCache = true; # optional
119 $wgSessionCacheType = CACHE_MEMCACHED; # optional
120 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
121 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
122 # https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgEnableUploads
123 ## To enable image uploads, make sure the 'images' directory
124 ## is writable, then set this to true:
125 $wgEnableUploads = true;
126 $wgUseImageMagick = true;
127 $wgImageMagickConvertCommand = "/usr/bin/convert";
128 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
129 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
130 ## To enable image uploads, make sure the 'images' directory
131 ## is writable, then set this to true:
132 $wgEnableUploads = true;
133 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
134 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
135 # https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgMaxUploadSize
136 $wgMaxUploadSize = 1024*1024*100;
137 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
138 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
139 # https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions
140 $wgFileExtensions = array_merge(
141   $wgFileExtensions, array(
142     'svg', 'pdf', 'ppt', 'jp2', 'webp', 'doc','docx', 'xls', 'xlsx', 'gif', 'png'
143     )
144  );
145 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
146 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
147 # https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileBlacklist
148 
149 $wgFileBlacklist = array(
150  # HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
151  'html', 'htm', 'js', 'jsb', 'mhtml', 'mht', 'xhtml', 'xht',
152 
153  # PHP scripts may execute arbitrary code on the server
154  'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'php5', 'phps',
155 
156 # Other types that may be interpreted by some servers
157  'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
158 
159 # May contain harmful executables for Windows victims
160  'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' );
161 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
162 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
163 # InstantCommons allows wiki to use images from https://commons.wikimedia.org
164 $wgUseInstantCommons = true;
165 
166 # Periodically send a pingback to https://www.mediawiki.org/ with basic data
167 # about this MediaWiki instance. The Wikimedia Foundation shares this data
168 # with MediaWiki developers to help guide future development efforts.
169 $wgPingback = true;
170 
171 ## If you use ImageMagick (or any other shell command) on a
172 ## Linux server, this will need to be set to the name of an
173 ## available UTF-8 locale
174 $wgShellLocale = "C.UTF-8";
175 
176 ## Set $wgCacheDirectory to a writable directory on the web server
177 ## to make your wiki go slightly faster. The directory should not
178 ## be publically accessible from the web.
179 #$wgCacheDirectory = "$IP/cache";
180 
181 # Site language code, should be one of the list in ./languages/data/Names.php
182 $wgLanguageCode = "fa";
183 
184 $wgSecretKey = "774e67729da5f3cefd30e1df3d08028a2c357069e3bfcfc05180f7c6b34d8f38";
185 
186 # Changing this will log out all existing sessions.
187 $wgAuthenticationTokenVersion = "1";
188 
189 # Site upgrade key. Must be set to a string (default provided) to turn on the
190 # web installer while LocalSettings.php is in place
191 $wgUpgradeKey = "87338bb3e6e8a124";
192 
193 ## For attaching licensing metadata to pages, and displaying an
194 ## appropriate copyright notice / icon. GNU Free Documentation
195 ## License and Creative Commons licenses are supported so far.
196 $wgRightsPage = "پماعا"; # Set to the title of a wiki page that describes your license/copyright
197 $wgRightsText = "مدارک معتبر";
198 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
199 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
200 # Path to the GNU diff3 utility. Used for conflict resolution.
201 $wgDiff3 = "/usr/bin/diff3";
202 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
203 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
204 # The following permissions were set based on your choice in the installer
205 $wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
206 
207 ## Default skin: you can change the default skin. Use the internal symbolic
208 ## names, ie 'vector', 'monobook':
209 $wgDefaultSkin = "vector";
210 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
211 # ======================|||||||||||||||||||======================
212 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
213 # Enabled skins.
214 # The following skins were automatically enabled:
215 wfLoadSkin( 'Timeless' );
216 wfLoadSkin( 'Vector' );		#NOT Complate configrations--->>>
217 wfLoadSkin( 'MinervaNeue' );
218 
219 # End of automatically generated settings.
220 # Add more configuration options below.
221 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
222 # ======================|||||||||||||||||||======================
223 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
224 wfLoadExtension( 'Scribunto' );
225 $wgScribuntoDefaultEngine = 'luastandalone';
226 
227 $wgScribuntoUseGeSHi = true;
228 $wgScribuntoUseCodeEditor = true;
229 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
230 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
231 wfLoadExtension( 'VisualEditor' );		#Complate configrations--->>>
232 
233 // Enable by default for everybody
234 $wgDefaultUserOptions['visualeditor-enable'] = 1;
235 
236 // Optional: Set VisualEditor as the default for anonymous users
237 // otherwise they will have to switch to VE
238 $wgDefaultUserOptions['visualeditor-editor'] = "visualeditor";
239 
240 #Don't allow users to disable it
241 $wgHiddenPrefs[] = 'visualeditor-enable';
242 
243 // OPTIONAL: Enable VisualEditor's experimental code features
244 #$wgDefaultUserOptions['visualeditor-enable-experimental'] = 1;
245 
246 # Adding a namespace
247 $wgVisualEditorAvailableNamespaces = [
248   NS_MAIN => true,
249   NS_USER => true,
250   102 => true,
251   "_merge_strategy" => "array_plus"
252 ];
253 
254 $wgVirtualRestConfig['modules']['parsoid'] = array(
255   // Use port 8142 if you use the Debian package
256   'url' => 'http://localhost:8142',
257   // Parsoid "domain", see below (optional)
258   'domain' => 'localhost',
259   // Parsoid "prefix", see below (optional)
260   'prefix' => 'localhost'
261 );
262 
263 # https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:VisualEditor#Parsoid_Authentication_Without_Forwarding_Cookies
264 # Parsoid Authentication Without Forwarding Cookies
265 if ( !isset( $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ) OR $_SERVER['REMOTE_ADDR'] == '127.0.0.1') {
266 	$wgGroupPermissions['*']['read'] = true;
267 	$wgGroupPermissions['*']['edit'] = true;
268 };
269 # =====================================================
270 # https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:VisualEditor#Parsoid_over_HTTPS
271 # =====================================================
272 
273 #Wikitext mode + Beta Features opt-in state 
274 $wgVisualEditorEnableWikitextBetaFeature = true;
275 
276 #Single edit tab
277 $wgVisualEditorUseSingleEditTab = true;
278 $wgDefaultUserOptions['visualeditor-tabs'] = 'multi-tab';
279 
280 #Visual diffs on history pages + Beta Features opt-in state 
281 $wgVisualEditorEnableDiffPageBetaFeature = true;
282 
283 #end options
284 
285 #other options
286 #Table Of Contents widget (Beta)
287 $wgVisualEditorVisualEditorEnableTocWidget = false;
288 
289 #URL to use to access the experimental rebaser technology (Beta)
290 $wgVisualEditorVisualEditorRebaserURL = false;
291 
292 # From what timestamp to warn existing editors that the installation has switched from two edit tabs to one. 
293 $wgVisualEditorVisualEditorSingleEditTabSwitchTime = "20160101000000";
294 
295 # Whether to put a change tag on every edit made with VisualEditor.
296 $wgVisualEditorVisualEditorUseChangeTagging = true;
297 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
298 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
299 wfLoadExtension( 'MobileFrontend' );
300 
301 $wgMFAutodetectMobileView = true;
302 $wgShowExceptionDetails = true;
303 
304 # if you want only MobileFrontend to use the Minerva skin.
305 $wgMFDefaultSkinClass = 'SkinMinerva'; 
306 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
307 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
308 wfLoadExtension( 'BetaFeatures' );
309 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
310 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
311 wfLoadExtension( 'cldr' );			#Complate configrations--->>>
312 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
313 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
314 # The language names are best access with MediaWiki core functions:
315 $name = Language::fetchLanguageName( 'fa', 'en', 'ar' );
316 
317 # The following example sets a variable to the list of all countries in CLDR in persian
318 if ( is_callable( array( 'CountryNames', 'getNames' ) ) ) {
319   $countries = CountryNames::getNames( 'fa' );
320 }
321 
322 # The following example sets a variable to the list of all currencies in CLDR in Iran.
323 if ( is_callable( array( 'CurrencyNames', 'getNames' ) ) ) {
324 	$currencies = CurrencyNames::getNames( 'fa' );
325 }
326 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
327 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
328 wfLoadExtension( 'CheckUser' );			#Complate configrations--->>>
329 
330 $wgCUDMaxAge = "7776000";
331 $wgCheckUserMaxBlocks = "200";
332 $wgCheckUserForceSummary = true;
333 $wgCheckUserCIDRLimit = [ 'IPv4' => 16, 'IPv6' => 32 ];
334 
335 # Public key to encrypt private data that may need to be read later.
336 # `openssl genrsa -out cu.key 2048; openssl rsa -in cu.key -pubout > cu.pub` and paste the contents of cu.pub here
337 # $wgCUPublicKey =
338 
339 $wgCheckUserCAMultiLock	= false;
340 $wgCheckUserCAtoollink	= false;
341 $wgCheckUserGBtoollink	= false;
342 
343 # Granting right to use CheckUser
344 $wgGroupPermissions['sysop']['checkuser'] = true;
345 $wgGroupPermissions['sysop']['checkuser-log'] = true;
346 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
347 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
348 wfLoadExtension( 'CodeEditor' );		#Complate configrations--->>>
349 
350 // user option provided by WikiEditor extension
351 $wgDefaultUserOptions['usebetatoolbar'] = 1; 
352 
353 # Use for Scribunto
354 $wgScribuntoUseCodeEditor = true;
355 
356 # Use for SyntaxHighlight
357 $wgScribuntoUseGeSHi = true;
358 
359 #To enable the editor on JavaScript and CSS pages in the MediaWiki
360 $wgCodeEditorEnableCore = true;
361 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
362 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
363 // https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WikiEditor
364 wfLoadExtension( 'WikiEditor' );
365 
366 # Enables link and table wizards by default but still allows users to disable them in preferences
367 $wgDefaultUserOptions['usebetatoolbar-cgd'] = 1;
368 
369 # Enable side-by-side preview
370 $wgDefaultUserOptions['wikieditor-preview'] = 1;
371 
372 # Enable navigable table of contents
373 $wgDefaultUserOptions['usenavigabletoc'] = 1;
374 
375 # Enable step-by-step publishing
376 $wgDefaultUserOptions['wikieditor-publish'] = 1;
377 
378 # Enable enhanced editing toolbar
379 $wgDefaultUserOptions['usebetatoolbar'] = 1;
380 
381 //# Displays the Publish and Cancel buttons on the top right side
382 //$wgDefaultUserOptions['wikieditor-publish'] = 1;
383 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
384 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
385 wfLoadExtension( 'CharInsert' );		#Complate configrations--->>>
386 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
387 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
388 wfLoadExtension( 'CategoryTree' );		#Complate configrations--->>>
389 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
390 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
391 wfLoadExtension( 'Cite' );		#Complate configrations--->>>
392 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
393 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
394 wfLoadExtension( 'CiteThisPage' );		#Complate configrations--->>>
395 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
396 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
397 wfLoadExtension( 'ConfirmEdit' );		#NOT Complate configrations--->>>
398 
399 $wgGroupPermissions['*']['skipcaptcha'] = false;
400 $wgGroupPermissions['user']['skipcaptcha'] = false;
401 $wgGroupPermissions['autoconfirmed']['skipcaptcha'] = false;
402 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['skipcaptcha'] = false;
403 $wgGroupPermissions['bot']['skipcaptcha'] = true; // registered bots
404 $wgGroupPermissions['sysop']['skipcaptcha'] = true;
405 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['skipcaptcha'] = true;
406 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
407 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
408 wfLoadExtension( 'Disambiguator' );		#NOT Complate configrations--->>>
409 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
410 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
411 wfLoadExtension( 'Echo' );		#NOT Complate configrations--->>>
412 
413 # The organization address (or whatever text you want to appear in the footer of the email notifications)
414 $wgEchoEmailFooterAddress = 'ویکی حوزه: دانشنامه جامع علوم حوزوی';
415 
416 # Enable mention success/failure notifications
417 $wgEchoMentionStatusNotifications = true;
418 
419 #Whether or not to show the footer feedback notice in the notifications popup
420 $wgEchoShowFooterNotice = true;
421 
422 # A URL for the survey that appears in the footer feedback notice in the notification popup
423 $wgEchoFooterNoticeURL = 'admin@wiki-howzeh.ir';
424 $wgAllowHTMLEmail = true;
425 $wgEchoNewMsgAlert = true;
426 $wgEchoMentionOnChanges	= true;
427 $wgEchoEnableEmailBatch	= true;
428 $wgEchoMentionsOnMultipleSectionEdits = true;
429 $wgDefaultUserOptions['echo-show-alert'] = true;
430 $wgEchoCluster = false;
431 $wgEchoUseJobQueue = false;
432 $wgEchoSharedTrackingDB	= false;
433 $wgEchoSharedTrackingCluster = false;
434 $wgEchoCrossWikiNotifications = false;
435 $wgEchoUseCrossWikiBetaFeature = false;
436 $wgEchoPerUserBlacklist = "null";
437 $wgEchoMaxUpdateCount = "2000";
438 $wgEchoMaxMentionsCount	= "50";
439 $wgEchoBundleEmailInterval = "0";
440 $wgDefaultUserOptions['echo-email-frequency'] = "0";
441 $wgDefaultUserOptions['echo-dismiss-feedback-alert'] = "0";
442 $wgEchoOnWikiBlacklist = 'Echo-blacklist';
443 $wgEchoPerUserWhitelistFormat = '%s/Echo-whitelist';
444 $wgDefaultUserOptions['echo-email-format'] = "HTML";	# $wgAllowHTMLEmail = true;
445 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
446 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
447 wfLoadExtension( 'ParserFunctions' );		#Complate configrations--->>>
448 
449 # Allows to activate the integrated string function functionality
450 $wgPFEnableStringFunctions = true;
451 
452 # The default value is false.
453 $wgPFEnableStringFunctions = false;
454 
455 # Defines the maximum length of a string that string functions are allowed to operate on.
456 # The default value is 1000.
457 $wgPFStringLengthLimit = "3000";
458 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
459 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
460 wfLoadExtension( 'ParserFunctions' );		#Complate configrations--->>>
461 
462 # Allows to activate the integrated string function functionality
463 $wgPFEnableStringFunctions = true;
464 
465 # The default value is false.
466 $wgPFEnableStringFunctions = false;
467 
468 # Defines the maximum length of a string that string functions are allowed to operate on.
469 # The default value is 1000.
470 $wgPFStringLengthLimit = "3000";
471 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
472 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
473 wfLoadExtension( 'Thanks' );
474 
475 # Enable the Thank interface for bot edits (disabled by default)
476 $wgThanksSendToBots =true;
477 
478 # Log Thank actions to "Special:Log" (enabled by default)
479 $wgThanksLogging = true;
480 
481 # Whether or not confirmation is required for sending thanks (enabled by default)
482 $wgThanksConfirmationRequired = true;
483 
484 # Log entry types that can be thanked from Special:Log:
485 $wgThanksLogTypeWhitelist = [
486 	"contentmodel",
487 	"delete",
488 	"import",
489 	"merge",
490 	"move",
491 	"patrol",
492 	"protect",
493 	"tag",
494 	"managetags",
495 	"rights"
496 ];
497 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
498 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
499 require_once "$IP/extensions/EventLogging/EventLogging.php";				#Complate configrations--->>>
500 $wgEventLoggingBaseUri = 'http://localhost:8080/event.gif';
501 $wgEventLoggingFile = '/var/log/mediawiki/events.log';
502 
503 # By default, the extension will look for schemas on Meta-Wiki. The relevant default settings are:
504 $wgEventLoggingSchemaApiUri = 'https://meta.wikimedia.org/w/api.php';
505 $wgEventLoggingDBname = 'metawiki';
506 
507 $wgEventLoggingSchemaApiUri = $wgServer . '/w/api.php';
508 $wgEventLoggingDBname = $wgDBname;
509 
510 # Number of seconds an account is required to age before it's given the implicit 'autoconfirmed' group membership.
511 $wgAutoConfirmAge = 86400*3; // three days
512 $wgAutoConfirmCount = 86400*3; // three days
513 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
514 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
515 wfLoadExtension( 'Flow' );
516 
517 # set $wgNamespaceContentModels[namespace] for particular namespaces.
518 # For example:
519 $wgNamespaceContentModels[NS_TALK] = 'flow-board';
520 $wgNamespaceContentModels[NS_USER_TALK] = 'flow-board';
521  
522 # https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgContentHandlerUseDB
523 # Whether to use the database fields introduced by the ContentHandler facility
524 $wgContentHandlerUseDB = true;
525 
526 # for VisualEditor support
527 $wgFlowEditorList = array( 'visualeditor', 'none' );
528 
529 $wgGroupPermissions['write']['flow-create-board'] = true;
530 
531 $wgFlowHelpPage	= '//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Extension:Flow';
532 $wgFlowCluster = false;
533 $wgFlowUseMemcache = true;
534 $wgFlowEventLogging = true;
535 $wgFlowDefaultWikiDb = false;
536 $wgFlowExternalStore = false;
537 $wgFlowParsoidForwardCookies = false;
538 $wgFlowServerCompileTemplates = true;
539 
540 $wgFlowSearchEnabled = true;
541 
542 $wgFlowParsoidURL = "null";
543 $wgFlowContentFormat = 'html';
544 $wgFlowParsoidPrefix = "null";
545 $wgFlowParsoidTimeout = "null";
546 $wgFlowDefaultWorkflow = "discussion";
547 $wgFlowSearchServers = array( 'localhost' );
548 $wgFlowEditorList = array( 'visualeditor', 'wikitext' );
549 $wgFlowAbuseFilterGroup = 'flow';
550 $wgFlowCoreActionWhitelist = array( 'info', 'protect', 'unprotect', 'unwatch', 'watch', 'history', 'wikilove', 'move', 'delete' );
551 
552 $wgFlowMaxLimit = "100";
553 $wgFlowAjaxTimeout = "30";
554 $wgFlowDefaultLimit = "10";
555 $wgFlowCacheVersion = "4.7";
556 $wgFlowMaxMentionCount = "100";
557 $wgFlowMaxThreadingDepth = "8";
558 $wgFlowCacheTime = "60 * 60 * 24 * 3";
559 $wgFlowAbuseFilterEmergencyDisableCount = "50";
560 $wgFlowAbuseFilterEmergencyDisableThreshold ="0.10";
561 $wgFlowAbuseFilterEmergencyDisableAge = "86400"; // One day.
562 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
563 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
564 wfLoadExtension( 'AbuseFilter' );
565 
566 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-view'] = true;
567 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-log'] = true;
568 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-log-detail'] = true;
569 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-revert'] = true;
570 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-private'] = true;
571 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-private-log'] = true;
572 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-view-private'] = true;
573 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-log-private'] = true;
574 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-hidden-log'] = true;
575 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-hide-log'] = true;
576 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-modify'] = true;
577 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-modify-restricted'] = true;
578 $wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-modify-global'] = true;
579 
580 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-view'] = false;
581 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-log'] = false;
582 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-log-detail'] = false;
583 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-revert'] = false;
584 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-private'] = false;
585 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-private-log'] = false;
586 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-view-private'] = false;
587 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-log-private'] = false;
588 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-hidden-log'] = false;
589 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-hide-log'] = false;
590 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-modify'] = false;
591 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-modify-restricted'] = false;
592 $wgGroupPermissions['*']['abusefilter-modify-global'] = false;
593 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
594 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
595 wfLoadExtension( 'AntiSpoof' );
596 
597 # In case user accounts are stored in a shared database, add:
598 $wgSharedTables[] = 'spoofuser';
599 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
600 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
601 wfLoadExtension( 'SpamBlacklist' );
602 
603 $wgSpamBlacklistFiles = array(
604   "[[m:Spam blacklist]]",
605   "http://wiki-howzeh.ir/wiki/MediaWiki:Spam-blacklist"
606 );
607 
608 // Bump the Perl Compatible Regular Expressions backtrack memory limit                                         
609 // (PHP 5.3.x default, 1000K, is too low for SpamBlacklist)                                               
610 ini_set( 'pcre.backtrack_limit', '8M' );
611 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
612 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
613 wfLoadExtension( 'ConfirmEdit' );		#NOT Complate configrations--->>>
614 
615 $wgGroupPermissions['*']['skipcaptcha'] = false;
616 $wgGroupPermissions['user']['skipcaptcha'] = false;
617 $wgGroupPermissions['autoconfirmed']['skipcaptcha'] = false;
618 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['skipcaptcha'] = false;
619 $wgGroupPermissions['bot']['skipcaptcha'] = true; // registered bots
620 $wgGroupPermissions['sysop']['skipcaptcha'] = true;
621 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['skipcaptcha'] = true;
622 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
623 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
624 wfLoadExtension( 'InputBox' );
625 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
626 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
627 wfLoadExtension( 'Gadgets' );
628 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
629 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
630 wfLoadExtension( 'Interwiki' );
631 // To grant sysops permissions to edit interwiki data
632 $wgGroupPermissions['sysop']['interwiki'] = true;
633 
634 // To create a new user group that may edit interwiki data
635 // (bureaucrats can add users to this group)
636 # $wgGroupPermissions['developer']['interwiki'] = true; // delete the comment indicator # as appropriate
637 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
638 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
639 wfLoadExtension( 'MassMessage' );
640 
641 $wgNamespacesToPostIn = array( NS_PROJECT );
642 $wgNamespacesToConvert = array( NS_USER => NS_USER_TALK );
643 $wgMassMessageAccountUsername = 'MessengerBot';
644 $wgAllowGlobalMessaging = false;
645 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
646 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
647 wfLoadExtension( 'Nuke' );
648 
649 $wgGroupPermissions['sysop']['nuke'] = false;
650 $wgGroupPermissions['nuke']['nuke'] = true;
651 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
652 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
653 wfLoadExtension( 'Renameuser' );
654 
655 $wgGroupPermissions['sysop']['renameuser'] = true;
656 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
657 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
658 wfLoadExtension( 'SyntaxHighlight_GeSHi' );
659 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
660 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
661 wfLoadExtension( 'RelatedArticles' );
662 
663 # Use morelike feature of CirrusSearch by setting $wgRelatedArticlesUseCirrusSearch to true.
664 # f CirrusSearch is not available fallback to using the related articles marked in wikitext.
665 $wgRelatedArticlesUseCirrusSearch = false;
666 
667 # Use only CirrusSearch's morelike feature by setting $wgRelatedArticlesOnlyUseCirrusSearch to true
668 # ignoring the related articles marked in wikitext.
669 $wgRelatedArticlesOnlyUseCirrusSearch = false;
670 
671 # List of skin names ('minerva', 'vector') where related articles will be shown in the footer.
672 $wgRelatedArticlesFooterWhitelistedSkins = ['minerva', 'vector'];
673 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
674 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
675 wfLoadExtension( 'CodeMirror' );
676 
677 # Enables use of CodeMirror by default but still allow users to disable it
678 $wgDefaultUserOptions['usecodemirror'] = 1;
679 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
680 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
681 wfLoadExtension( 'Poem' );
682 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
683 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
684 wfLoadExtension( 'TemplateData' );
685 
686 # Experimental dialog interface to edit templatedata JSON
687 $wgTemplateDataUseGUI = true;
688 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
689 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
690 wfLoadExtension( 'TemplateStyles' );
691 
692 # PCRE regular expressions to match allowed URLs for various types of external references. 
693 $wgTemplateStylesAllowedUrls = [
694   "audio" => [
695     "<^https://upload\\.wikimedia\\.org/wikipedia/commons/>"
696   ],
697   "image" => [
698     "<^https://upload\\.wikimedia\\.org/wikipedia/commons/>"
699   ],
700   "svg" => [
701     "<^https://upload\\.wikimedia\\.org/wikipedia/commons/[^?#]*\\.svg(?:[?#]|$)>"
702   ],
703   "font" => [],
704   "namespace" => [
705     "<.>"
706   ],
707   "css" => []
708 ];
709 
710 $wgTemplateStylesNamespaces = [ 10 => true ];
711 
712 # Whether to enable Extension:CodeEditor for the "Sanitized CSS" content type.
713 $wgTemplateStylesUseCodeEditor = true;
714 
715 # If true, the "Sanitized CSS" content model will be added to $wgTextModelsToParse
716 # if the CSS content model is already present in that array. 
717 $wgTemplateStylesAutoParseContent = true;
718 
719 # Configuration of the HTML postprocessing tool to use for fixing invalid HTML code.
720 # Configure MediaWiki to use the tidy PECL package:
721 $wgTidyConfig = [
722   'driver' => 'RaggettInternalPHP',
723   'tidyConfigFile' => "$IP/includes/tidy/tidy.conf",
724 ];
725 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
726 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
727 wfLoadExtension( 'LoginNotify' );
728 
729 # The number of failed login attempts to permit from a known IP before a notification is triggered.
730 $wgLoginNotifyAttemptsKnownIP = "10";
731 
732 # The number of failed login attempts to permit from a new IP before a notification is triggered.
733 $wgLoginNotifyAttemptsNewIP	= "3";
734 
735 # The time-to-live of the count of failed login attempts from a known IP (from the time of the first failed attempt).
736 $wgLoginNotifyExpiryKnownIP = "604800 (7 days)";
737 
738 # The time-to-live of the count of failed login attempts from a new IP (from the time of the first failed attempt).	
739 $wgLoginNotifyExpiryNewIP = "1209600 (14 days)";
740 
741 # Whether to trigger a notification after failed logins from known IPs.
742 $wgLoginNotifyCheckKnownIPs = true;
743 
744 # Whether to trigger a notification after successful logins from unknown IPs.
745 $wgLoginNotifyEnableOnSuccess = true;
746 
747 # Set different default notification preferences for different user groups.
748 $wgLoginNotifyEnableForPriv = [ "editinterface", "userrights" ];
749 
750 # Use this key instead of $wgSecretKey to generate the HMACs for the cookie.
751 $wgLoginNotifySecretKey = "null";
752 
753 # Expiration of the cookie.
754 $wgLoginNotifyCookieExpire = "15552000 (180 days)";
755 
756 # To allow sharing login cookies between sites on different subdomains, set this to the parent domain name.
757 $wgLoginNotifyCookieDomain = "null";
758 
759 # Maximum number of users (records) to track as having successfully logged in on a particular device.
760 $wgLoginNotifyMaxCookieRecords = "6";
761 
762 # How long to cache IPs in memcache. Set to false to disable; set to 0 to cache forever.
763 $wgLoginNotifyCacheLoginIPExpiry = false;
764 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
765 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
766 wfLoadExtension( 'TextExtracts' );
767 
768 # removes indented text, often used for non-templated hatnotes that are not desired in summaries.
769 $wgExtractsRemoveClasses[] = 'dl';
770 
771 # defines whether TextExtracts should provide its extracts to the opensearch API module.
772 # The default is "false".
773 $wgExtractsExtendOpenSearchXml = false;
774 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
775 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
776 
777 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
778 # ======================|||||||||||||||||||======================
779 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
780 # Debag finder
781 error_reporting( E_ALL );
782 ini_set( 'display_errors', 1 );
783 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
784 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
785 # Define constants for my additional namespaces.
786 define("NS_درگاه", 3000); // This MUST be even.
787 define("NS_بحث_درگاه", 3001); // This MUST be the following odd integer.
788 
789 # Add namespaces.
790 $wgExtraNamespaces[NS_درگاه] = "درگاه";
791 $wgExtraNamespaces[NS_بحث_درگاه] = "بحث_درگاه"; // Note underscores in the namespace name.
792 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
793 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
794 $wgMaxArticleSize = "8192";
795 $wgMaxMsgCacheEntrySize = "40000";
796 # ======================/////////|\\\\\\\\\======================
797 # ======================|||||||||||||||||||======================
798 # ======================\\\\\\\\\|/////////======================
799 //#Permission
800 # List of permissions '*'
801 $wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = true; //t
802 $wgGroupPermissions['*']['read'] = true; //t
803 $wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
804 $wgGroupPermissions['*']['createpage'] = false;
805 $wgGroupPermissions['*']['createtalk'] = false;
806 $wgGroupPermissions['*']['writeapi'] = false;
807 $wgGroupPermissions['*']['editmyusercss'] = false;
808 $wgGroupPermissions['*']['editmyuserjs'] = false;
809 
810 //# List of permissions 'user'
811 $wgGroupPermissions['user']['move'] = false;
812 $wgGroupPermissions['user']['move-subpages'] = false;
813 $wgGroupPermissions['user']['move-rootuserpages'] = false;
814 $wgGroupPermissions['user']['move-categorypages'] = false;
815 $wgGroupPermissions['user']['movefile'] = false;
816 $wgGroupPermissions['user']['read'] = true; //t
817 $wgGroupPermissions['user']['edit'] = false;
818 $wgGroupPermissions['user']['createpage'] = false;
819 $wgGroupPermissions['user']['createtalk'] = false;
820 $wgGroupPermissions['user']['writeapi'] = false;
821 $wgGroupPermissions['user']['upload'] = false;
822 $wgGroupPermissions['user']['reupload'] = false;
823 $wgGroupPermissions['user']['reupload-shared'] = false;
824 $wgGroupPermissions['user']['minoredit'] = false;
825 $wgGroupPermissions['user']['purge'] = false;
826 $wgGroupPermissions['user']['sendemail'] = true; //t
827 $wgGroupPermissions['user']['applychangetags'] = false;
828 $wgGroupPermissions['user']['changetags'] = false;
829 $wgGroupPermissions['user']['editcontentmodel'] = false;
830 //# List of permissions 'autoconfirmed'
831 $wgGroupPermissions['autoconfirmed']['edit'] = false;
832 $wgGroupPermissions['autoconfirmed']['createpage'] = false;
833 $wgGroupPermissions['autoconfirmed']['createtalk'] = false;
834 $wgGroupPermissions['autoconfirmed']['editsemiprotected'] = false;
835 $wgGroupPermissions['autoconfirmed']['autoconfirmed'] = false;
836 
837 //# List of permissions 'emailconfirmed'
838 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['move'] = false;
839 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['move-subpages'] = false;
840 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['move-rootuserpages'] = false;
841 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['move-categorypages'] = false;
842 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['movefile'] = false;
843 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['read'] = true; //t
844 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['edit'] = false;
845 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['createpage'] = false; //t
846 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['createtalk'] = false; //t
847 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['writeapi'] = false;
848 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['upload'] = false;
849 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['reupload'] = false;
850 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['reupload-shared'] = false;
851 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['minoredit'] = false;
852 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['purge'] = false;
853 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['sendemail'] = true; //t
854 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['applychangetags'] = false;
855 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['changetags'] = false;
856 $wgGroupPermissions['emailconfirmed']['editcontentmodel'] = false;
857 
858 //# List of permissions 'write'
859 $wgGroupPermissions['write']['move'] = true;
860 $wgGroupPermissions['write']['read'] = true;
861 $wgGroupPermissions['write']['edit'] = true;
862 $wgGroupPermissions['write']['createpage'] = true;
863 $wgGroupPermissions['write']['createtalk'] = true;
864 $wgGroupPermissions['write']['writeapi'] = true;
865 $wgGroupPermissions['write']['upload'] = true;
866 $wgGroupPermissions['write']['reupload'] = true;
867 $wgGroupPermissions['write']['reupload-shared'] = true;
868 $wgGroupPermissions['write']['minoredit'] = true;
869 $wgGroupPermissions['write']['purge'] = true;
870 $wgGroupPermissions['write']['sendemail'] = true;
871 $wgGroupPermissions['write']['applychangetags'] = true;
872 $wgGroupPermissions['write']['changetags'] = true;
873 $wgGroupPermissions['write']['skipcaptcha'] = true;
874 
875 //# List of permissions 'sysop'
876 $wgGroupPermissions['sysop']['move'] = true;
877 $wgGroupPermissions['sysop']['move-subpages'] = true;
878 $wgGroupPermissions['sysop']['move-rootuserpages'] = true;
879 $wgGroupPermissions['sysop']['move-categorypages'] = true;
880 $wgGroupPermissions['sysop']['movefile'] = true;
881 $wgGroupPermissions['sysop']['read'] = true;
882 $wgGroupPermissions['sysop']['edit'] = true;
883 $wgGroupPermissions['sysop']['createpage'] = true;
884 $wgGroupPermissions['sysop']['createtalk'] = true;
885 $wgGroupPermissions['sysop']['writeapi'] = true;
886 $wgGroupPermissions['sysop']['upload'] = true;
887 $wgGroupPermissions['sysop']['reupload'] = true;
888 $wgGroupPermissions['sysop']['reupload-shared'] = true;
889 $wgGroupPermissions['sysop']['minoredit'] = true;
890 $wgGroupPermissions['sysop']['purge'] = true;
891 $wgGroupPermissions['sysop']['sendemail'] = true;
892 $wgGroupPermissions['sysop']['applychangetags'] = true;
893 $wgGroupPermissions['sysop']['changetags'] = true;
894 $wgGroupPermissions['sysop']['editcontentmodel'] = true;
895 $wgGroupPermissions['sysop']['editmyusercss'] = true;
896 $wgGroupPermissions['sysop']['editmyuserjs'] = true;
897 $wgGroupPermissions['sysop']['editprotected'] = true;
898 $wgGroupPermissions['sysop']['editsemiprotected'] = true;
899 $wgGroupPermissions['sysop']['delete'] = true;
900 $wgGroupPermissions['sysop']['bigdelete'] = true;
901 $wgGroupPermissions['sysop']['deletedhistory'] = true;
902 $wgGroupPermissions['sysop']['deletedtext'] = true;
903 $wgGroupPermissions['sysop']['undelete'] = true;
904 $wgGroupPermissions['sysop']['browsearchive'] = true;
905 $wgGroupPermissions['sysop']['mergehistory'] = true;
906 $wgGroupPermissions['sysop']['protect'] = true;
907 $wgGroupPermissions['sysop']['block'] = true;
908 $wgGroupPermissions['sysop']['blockemail'] = true;
909 $wgGroupPermissions['sysop']['unblockself'] = true;
910 $wgGroupPermissions['sysop']['pagelang'] = true;
911 $wgGroupPermissions['sysop']['userrights-interwiki'] = true;
912 $wgGroupPermissions['sysop']['rollback'] = true;
913 $wgGroupPermissions['sysop']['markbotedits'] = true;
914 $wgGroupPermissions['sysop']['patrol'] = true;
915 $wgGroupPermissions['sysop']['editinterface'] = true;
916 $wgGroupPermissions['sysop']['editusercss'] = true;
917 $wgGroupPermissions['sysop']['edituserjs'] = true;
918 $wgGroupPermissions['sysop']['suppressrevision'] = true;
919 $wgGroupPermissions['sysop']['viewsuppressed'] = true;
920 $wgGroupPermissions['sysop']['deletelogentry'] = true;
921 $wgGroupPermissions['sysop']['import'] = true;
922 $wgGroupPermissions['sysop']['importupload'] = true;
923 $wgGroupPermissions['sysop']['unwatchedpages'] = true;
924 $wgGroupPermissions['sysop']['managechangetags'] = true;
925 $wgGroupPermissions['sysop']['noratelimit'] = true;
926 $wgGroupPermissions['sysop']['ipblock-exempt'] = true;
927 $wgGroupPermissions['sysop']['proxyunbannable'] = true;
928 $wgGroupPermissions['sysop']['autopatrol'] = true;
929 $wgGroupPermissions['sysop']['apihighlimits'] = true;
930 $wgGroupPermissions['sysop']['suppressredirect'] = true;
931 $wgGroupPermissions['sysop']['autoconfirmed'] = true;
932 # https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:RevisionDelete
933 $wgGroupPermissions['sysop']['deletelogentry'] = true;
934 $wgGroupPermissions['sysop']['deleterevision'] = true;
935 
936 $wgGroupPermissions['oversight']['hideuser'] = true;
937 
938 $wgGroupPermissions['oversight']['suppressrevision'] = true;
939 $wgGroupPermissions['oversight']['suppressionlog'] = true;
940 
941 $wgGroupPermissions['observer']['viewsuppressed'] = true;
942 
943 # The following permissions were set based on your choice in the installer
944 //# List of permissions 'bureaucrat'
945 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['bot']  = true;
946 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['block'] = true;
947 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['delete'] = true;
948 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['userrights'] = true;
949 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['patrolmarks'] = true;
950 $wgGroupPermissions['bureaucrat']['noratelimit'] = true;
951 
952 //#permission
953 
954 # End of automatically generated settings.