کاربر:Zaman/صفحه تمرین/js/1

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


https://www.w3schools.com/jsref/default.asp

JavaScript and HTML DOM Reference

❮ HomeNext ❯


This section contains a complete JavaScript reference documentation.


JavaScript Reference

The references describe the properties and methods of all JavaScript objects, along with examples.

Array Boolean Classes Date Error Global JSON Math Number Operators RegExp Statements String

HTML DOM Reference

The references describe the properties and methods of each object, along with examples.

Attributes Console Document Element Events Event Objects Geolocation History HTMLCollection Location Navigator Screen Style Window Storage

HTML Element Objects Reference

The references describe the properties and methods of each HTML object, along with examples.

a abbr address area article aside audio b base bdo blockquote body br button canvas caption cite code col colgroup datalist dd del details dfn dialog div dl dt em embed fieldset figcaption figure footer form head header h1 - h6 hr html i iframe img ins input button input checkbox input color input date input datetime input datetime-local input email input file input hidden input image input month input number input password input radio input range input reset input search input submit input text input time input url input week kbd label legend li link map mark menu menuitem meta meter nav object ol optgroup option output p param pre progress q s samp script section select small source span strong style sub summary sup table tbody td tfoot th thead tr textarea time title track u ul var video

Other

CSSStyleDeclaration JS Conversion

❮ HomeNext ❯