عنصرهای کد کامپیوتری

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کد کامپیوتری

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>


مشاهدهٔ نتیجه


<kbd> در HTML برای ورودی صفحه کلید

عنصر <kbd> در HTML ورودی‌های کاربر مانند ورودی صفحه کلید یا دستورات صوتی را نشان می‌دهد.[۱]

متن‌های احاطه شده با تگ‌های <kbd>، معمولاً با قلم monospace نمایش داده می‌شوند:

مثال

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

نتیجه:

Save the document by pressing Ctrl + S

مشاهدهٔ نتیجه


<samp> در HTML برای خروجی برنامه

عنصر <samp> در HTML خروجی یک برنامه یا سیستم محاسباتی را نشان می‌دهد.

متن‌های درون تگ‌های <samp> معمولاً با قلم monospace نمایش داده می‌شوند:

مثال

<p>If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp></p>

نتیجه:

If you input wrong value, the program will return Error!

مشاهدهٔ نتیجه


<code> در HTML برای کد کامپیوتری

عنصر <code> در HTML بخشی از کد کامپیوتر را نشان می‌دهد.

متن‌های درون تگ‌های <code> معمولاً با قلم monospace نمایش داده می‌شوند:

مثال

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

نتیجه:

x = 5; y = 6; z = x + y;


مشاهدهٔ نتیجه


دقت داشته باشید که عنصر <code> از خطوط جدید و فاصله‌های خالی اضافی جلوگیری نمی‌کند.

برای حل این مشکل، می‌توانید عنصر <code> را در یک عنصر <pre> قرار دهید:

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

نتیجه:

x = 5;
y = 6;
z = x + y;


مشاهدهٔ نتیجه


<var> در HTML برای متغیرها

عنصر <var> در HTML یک متغیر را تعریف می‌کند.

Variable می‌تواند یک متغیر عددی در عبارت ریاضی یا یک متغیر در محتوای برنامه‌نویسی باشد:

مثال

Einstein wrote: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.

نتیجه:

Einstein wrote: E = mc2.

مشاهدهٔ نتیجه


تمرین های HTML

عنصرهای کد کامپیوتر در HTML

تگ تعریف
<code> یک کد برنامه‌نویسی را مشخص می‌کند
<kbd> ورودی صفحه کلید را مشخص می‌کند
<samp> خروجی کامپیوتر را مشخص می‌کند
<var> یک متغیر را تعریف می‌کند
<pre> متن قالب بندی شده را مشخص می‌کند
برای دستیابی به لینک کامل همهٔ تگ‌های HTML، از مرجع تگ HTML ما بازدید کنید.

منابع آموزشی