نوار پیمایش

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


نوار Navigation یک سرفصل راه‌بردی است که در بالای صفحه قرار می‌گیرد. (منویی که در بالای صفحات یک وب‌سایت قرار می‌گیرد معمولاً با نام Navigation Bar شناخته می‌شود)[۱]

بوسیلهٔ بوت استرپ، یک نوار Navigation را بسته به اندازه صفحه نمایش، می‌توان باز یا بسته کرد.

یک نوار Navigation معمولی با <nav class="navbar navbar-default"> ایجاد می‌شود.

مثال زیر نحوهٔ اضافه کردن نوار Navigation را در بالای صفحه نشان می‌دهد:

مثال

<nav class="navbar navbar-default">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">Page 1</a></li>
   <li><a href="#">Page 2</a></li>
   <li><a href="#">Page 3</a></li>
  </ul>
 </div>
</nav>
...


مشاهدهٔ نتیجه


توجه: همه یمثال‌های این صفحه نوار Navigation را نشان می‌دهند که در صفحه نمایش‌های کوچک فضای بسیار زیادی را اشغال می‌کند (با این حال نوار Navigation در صفحه نمایش‌های بزرگ در یک خط قرار خواهد گرفت - زیرا بوت استرپ واکنش گراست). مشکل (با صفحه نمایش‌های کوچک) در آخرین مثال این صفحه حل خواهد شد.

نوار Navigation معکوس

اگر استایل نوار Navigation پیش فرض را نمی‌پسندید، بوت استرپ جایگزین‌هایی برای شما در نظر گرفته‌است، نوار Navigation سیاه رنگ: فقط کلاس .navbar-default را به کلاس .navbar-inverse تغییر دهید:

مثال

<nav class="navbar navbar-inverse">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">Page 1</a></li>
   <li><a href="#">Page 2</a></li>
   <li><a href="#">Page 3</a></li>
  </ul>
 </div>
</nav>


مشاهدهٔ نتیجه


نوار Navigation با Dropdown

نوار Navigation می‌تواند دارای منوی کرکره‌ای نیز باشد.

مثال زیر یک منوی کرکره‌ای را به کلید "Page 1" اضافه می‌کند:

مثال

<nav class="navbar navbar-inverse">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
   <li class="dropdown">
    <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Page 1
    <span class="caret"></span></a>
    <ul class="dropdown-menu">
     <li><a href="#">Page 1-1</a></li>
     <li><a href="#">Page 1-2</a></li>
     <li><a href="#">Page 1-3</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li><a href="#">Page 2</a></li>
   <li><a href="#">Page 3</a></li>
  </ul>
 </div>
</nav>


مشاهدهٔ نتیجه


نوار Navigation راست-چین

کلاس .navbar-right برای راست-چین کردن کلیدهای نوار Navigation به کار می‌رود.

در مثال زیر، یک کلید “Sign Up” و کلید “Login” در سمت راست نوار Navigation اضافه می‌کنیم. همچنین به هریک از دو کلید جدید یک گلیف آیکون اضافه می‌کنیم:

مثال

<nav class="navbar navbar-inverse">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">Page 1</a></li>
   <li><a href="#">Page 2</a></li>
  </ul>
  <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
   <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Sign Up</a></li>
   <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Login</a></li>
  </ul>
 </div>
</nav>


مشاهدهٔ نتیجه


کلید‌های Navbar

برای اضافه کردن کلیدها در داخل Navbar، کلاس .navbar-btn را به کلید بوت استرپ اضافه می‌کنیم:

مثال

<nav class="navbar navbar-inverse">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">Link</a></li>
   <li><a href="#">Link</a></li>
  </ul>
  <button class="btn btn-danger navbar-btn">Button</button>
 </div>
</nav>


مشاهدهٔ نتیجه


فرم های Navbar

برای ایجاد عناصر داخل Navbar، کلاس .navbar-form را به یک عنصر فرم اضافه کرده و یک یا چند ورودی نیز اضافه می‌کنیم. توجه داشته باشید که یک کلاس .form-group را به div دربردارندهٔ ورودی اضافه کرده‌ایم. با این کار اگر بیش از یک ورودی داشته باشیم، لایه (padding) مناسب را ایجاد می‌کند (در بخش فرم‌ها در این زمینه بیشتر خواهید آموخت).

مثال

<nav class="navbar navbar-inverse">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">Page 1</a></li>
   <li><a href="#">Page 2</a></li>
  </ul>
  <form class="navbar-form navbar-left" action="/action_page.php">
   <div class="form-group">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
   </div>
   <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
  </form>
 </div>
</nav>


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین می‌توانید برای قرار دادن یک آیکون با متن راهنما در کنار فیلد ورودی، از کلاس‌های .input-group یا .input-group-addon استفاده کنید.

در مورد این کلاس‌ها در بخش ورودی‌های بوت استرپ بیشتر خواهید آموخت.

مثال

<form class="navbar-form navbar-left" action="/action_page.php">
 <div class="input-group">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
  <div class="input-group-btn">
   <button class="btn btn-default" type="submit">
    <i class="glyphicon glyphicon-search"></i>
   </button>
  </div>
 </div>
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


Navbar متنی

· از کلاس .navbar-text برای قرار دادن عمودی هر عنصری که لینک نیست در داخل Navbar استفاده کنید (حاشیه و رنگ متن مناسب را تضمین می‌کند):

مثال

<nav class="navbar navbar-inverse">
 <ul class="nav navbar-nav">
  <li><a href="#">Link</a></li>
  <li><a href="#">Link</a></li>
 </ul>
 <p class="navbar-text">Some text</p>
</nav>


مشاهدهٔ نتیجه


نوار Navigation ثابت

نوار Navigation می‌تواند در بالای صفحه یا در پایین آن ثابت باشد.

نوار Navigation ثابت در یک مکان ثابت (بالا یا پایین) مستقل از پیمایش صفحه (Scroll) قابل مشاهده می‌ماند.

کلاس .navbar-fixed-top نوار Navigation را در بالای صفحه ثابت می‌کند:

مثال

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">Page 1</a></li>
   <li><a href="#">Page 2</a></li>
   <li><a href="#">Page 3</a></li>
  </ul>
 </div>
</nav>


مشاهدهٔ نتیجه


کلاس .navbar-fixed-bottom نوار را در پایین صفحه نگه می‌دارد:

مثال

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-bottom">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">Page 1</a></li>
   <li><a href="#">Page 2</a></li>
   <li><a href="#">Page 3</a></li>
  </ul>
 </div>
</nav>


مشاهدهٔ نتیجه


جمع کردن (Collapsing) نوار Navigation

نوار Navigation اغلب فضای زیادی را در صفحه نمایش کوچک اشغال می‌کند.

باید نوار Navigation را پنهان کنیم؛ و فقط در زمانی که نیاز است ظاهر شود.

در مثال زیر نوار Navigation یا یک کلید در گوشهٔ راست بالا جایگزین می‌شود. تنها هنگامی که روی کلید کلیک شود، نوار Navigation ظاهر خواهد شد:

مثال

<nav class="navbar navbar-inverse">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
   <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Page 1</a></li>
    <li><a href="#">Page 2</a></li>
    <li><a href="#">Page 3</a></li>
   </ul>
   <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Sign Up</a></li>
    <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Login</a></li>
   </ul>
  </div>
 </div>
</nav>


مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی