سایزدهی ورودی

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سایزدهی ورودی در فرم ها

ارتفاع عناصر ورودی را با استفاده از کلاس‌هایی مانند .input-lg و .input-sm تنظیم کنید.[۱]

عرض عنصرهای ورودی را با استفاده از کلاس‌های ستون grid مانند .col-lg-* و .col-sm-* تنظیم کنید.

سایزدهی ارتفاع

مثال زیر عناصر ورودی را با ارتفاع‌های متفاوت نشان می‌دهد:

مثال

<form>
 <div class="form-group">
  <label for="inputsm">Small input</label>
  <input class="form-control input-sm" id="inputsm" type="text">
 </div>
  <div class="form-group">
  <label for="inputdefault">Default input</label>
  <input class="form-control" id="inputdefault" type="text">
 </div>
 <div class="form-group">
  <label for="inputlg">Large input</label>
  <input class="form-control input-lg" id="inputlg" type="text">
 </div>
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


می‌توانید خیلی سریع برچسب‌ها و کنترل‌های فرم درون یک فرم افقی را با استفاده از .form-group-* در عنصر <div class="form-group"> سایزدهی کنید:

مثال

<div class="form-group form-group-lg">


مشاهدهٔ نتیجه


می‌توانید همهٔ ورودی‌ها و عناصر دیگر درون یک .input-group را با کلاس‌های .input-group-sm یا .input-group-lg به سرعت سایزدهی کنید:

مثال

<div class="input-group input-group-lg">


مشاهدهٔ نتیجه


سایزدهی ستون

مثال زیر عنصرهای ورودی با عرض‌های متفاوت را با استفاده از کلاس‌های .col-xs-* نشان می‌دهد:

مثال

<div class="form-group row">
 <div class="col-xs-2">
  <label for="ex1">col-xs-2</label>
  <input class="form-control" id="ex1" type="text">
 </div>
 <div class="col-xs-3">
  <label for="ex2">col-xs-3</label>
  <input class="form-control" id="ex2" type="text">
 </div>
 <div class="col-xs-4">
  <label for="ex3">col-xs-4</label>
  <input class="form-control" id="ex3" type="text">
 </div>
</div>


مشاهدهٔ نتیجه


متن راهنما

از کلاس .help-block برای اضافه کردن متن راهنمای هم عرض بلاک در فرم‌ها استفاده کنید:

مثال

<div class="form-group">
 <label for="pwd">Password:</label>
 <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password">
 <span class="help-block">This is some help text...</span>
</div>


مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی