شبکه‌بندی کوچک

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Bootstarp4-menu.png
موارد آموزشی
شبکه‌بندی
۱سیستم شبکه‌بندی
۲stacked/افقی
۳شبکه‌بندی خیلی‌کوچک
۴شبکه‌بندی کوچک
۵شبکه‌بندی متوسط
۶شبکه‌بندی بزرگ
۷شبکه‌بندی خیلی‌بزرگ
۸مثال‌های شبکه‌بندی
Theme
مرجع

مثال شبکه بندی کوچک

خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
پیشوند کلاس .col- .col-sm- .col-md- .col-lg- .col-xl-
عرض صفحه نمایش <576px >=576px >=768px >=992px >=1200px

فرض کنید چیدمان ساده‌ای با ستون داریم. می‌خواهیم ستون‌ها به صورت ۷۵٪-۲۵٪ برای دستگاه‌های کوچک تقیسم شوند.[۱]

دستگاه‌های کوچک، صفحه نمایش‌هایی با عرض ۵۷۶ تا ۷۶۷ پیکسل هستند.

برای دستگاه‌های کوچک از کلاس‌های ..col-sm-* استفاده می‌کنیم.

کلاس‌های زیر را به دو ستون خود اضافه خواهیم کرد:

1 <div class="col-sm-3">....</div>
2 <div class="col-sm-9">....</div>

اکنون بوت استرپ خواهد گفت «برای اندازه‌های کوچک، به دنبال کلاس‌هایی با -sm- بگردید و از آنها استفاده کنید».

مثال زیر منجر به تقسیم‌بندی ۷۵٪-۲۵٪ در دستگاه‌های کوچک (و متوسط و بزرگ و خیلی بزرگ) می‌شود. در دستگاه‌های بسیار کوچک، بطور خودکار به حالت بالای هم (به انگلیسی: Stack) تبدیل خواهد شد.

مثال

 1 <div class="container-fluid">
 2  <div class="row">
 3   <div class="col-sm-3 bg-success">
 4    <p>Lorem ipsum...</p>
 5   </div>
 6   <div class="col-sm-9 bg-warning">
 7    <p>Sed ut perspiciatis...</p>
 8   </div>
 9  </div>
10 </div>


مشاهدهٔ نتیجه

نکته: مطمئن شوید که مجموع کلی همیشه حداکثر ۱۲ یا کمتر باشد (لزومی ندارد که از همهٔ ۱۲ ستون موجود استفاده کنید):

برای تقیسم بندی ۳۳٫۳٪ / ۶۶٫۶٪ از .col-sm-6 و .col-sm-6 استفاده می‌شود (و برای تقسیم‌بندی ۵۰٪-۵۰٪ از .col-sm-8 و .col-sm-4 استفاده می‌شود):

مثال

 1 <!-- 33.3/66.6% split: -->
 2 <div class="container-fluid">
 3  <div class="row">
 4   <div class="col-sm-4 bg-success">
 5    <p>Lorem ipsum...</p>
 6   </div>
 7   <div class="col-sm-8 bg-warning">
 8    <p>Sed ut perspiciatis...</p>
 9   </div>
10  </div>
11 </div>
12 
13 <!-- 50%/50% split: -->
14 <div class="container-fluid">
15  <div class="row">
16   <div class="col-sm-6 bg-success">
17    <p>Lorem ipsum...</p>
18   </div>
19   <div class="col-sm-6 bg-warning">
20    <p>Sed ut perspiciatis...</p>
21   </div>
22  </div>
23 </div>


مشاهدهٔ نتیجه


ستون هایی با چیدمان خودکار (به انگلیسی: Auto Layout)

در بوت استرپ ۴، روش ساده ای برای ایجاد ستون‌هایی با عرض مساوی در همهٔ دستگاه‌ها وجود دارد: تنها باید عدد را از .col-sm-* حذف کنید و فقط از کلاس .col-sm با تعداد مشخصی از عناصر col استفاده کنید. بوت استرپ تشخیص خواهد داد چند ستون وجود دارد و هر ستون عرض برابر می‌گیرد.

اگر سایز صفحه نمایش کمتر از ۵۷۶ پیکسل باشد، ستون‌ها بطور افقی بالای هم (به انگلیسی: Stack) قرار می‌گیرند:

 1 <!-- Two columns: 50% width on all screens, except for extra small (100% width) -->
 2 <div class="row">
 3  <div class="col-sm">1 of 2</div>
 4  <div class="col-sm">2 of 2</div>
 5 </div>
 6 
 7 <!-- Four columns: 25% width on all screens, except for extra small (100% width)-->
 8 <div class="row">
 9  <div class="col-sm">1 of 4</div>
10  <div class="col-sm">2 of 4</div>
11  <div class="col-sm">3 of 4</div>
12  <div class="col-sm">4 of 4</div>
13 </div>


مشاهدهٔ نتیجه


بخش بعدی نحوهٔ اضافه کردن درصد تقسیم‌بندی‌های متفاوت در دستگاه‌های متوسط را نشان می‌دهد.


منابع آموزشی