CSS:مثال ها

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

{{Expansion depth limit exceeded}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • شیوه نوشتار

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • انتخابگر عنصر
 • انتخابگر id
 • انتخابگر کلاس (برای همه عناصر)
 • انتخابگر کلاس (فقط برای عنصر Expansion depth limit exceeded)
 • یک عنصر HTML که فقط به دو کلاس اشاره می‌کند
 • انتخابگر سراسری
 • گروه‌بندی انتخابگرها

توضیح انتخابگرها در CSS

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • CSS خارجی
 • CSS داخلی
 • CSS درون خطی
 • چندین style sheet
 • ترتیب آبشاری {{Expansion depth limit exceeded|Cascading}}

CSS how to explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • نظر یک خطی
 • نظر چند خطی

CSS comments explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تنظیم رنگ پس زمینه یک عنصر
 • تنظیم رنگ متن
 • تنظم رنگ کادر
 • تنظیم مقدارهای رنگ متفاوت
 • تنظیم مقادیر RGB
 • تنظیم مقادیر HEX
 • تنظیم مقادیر HSL

CSS colors explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تنظیم رنگ پس زمینه یک صفحه
 • تنظیم رنگ پس زمینه عناصر مختلف
 • تنظیم تصویر بعنوان پس زمینه صفحه
 • نحوه تکرار یک تصویر پس زمینه فقط بصورت افقی
 • نحوه قرار گرفتن یک تصویر پس زمینه
 • یک تصویر پس زمینه ثابت (این تصویر با بقیه صفحه پیمایش نمی‌شود)
 • همه ویژگی‌های پس زمینه در یک اعلان
 • مثال پس زمینه پیشرفته

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تنظیم عرض چهار کادر
 • تنظیم عرض کادر بالا
 • تنظیم عرض کادر پایین
 • تنظیم عرض کادر چپ
 • تنظیم عرض کادر راست
 • تنظیم استایل چهار کادر
 • تنظیم استایل کادر بالا
 • تنظیم استایل کادر پایین
 • تنظیم استایل کادر چپ
 • تنظیم استایل کادر راست
 • تنظیم رنگ چهار کادر
 • تنظیم رنگ کادر بالا
 • تنظیم رنگ کادر پایین
 • تنظیم رنگ کادر چپ
 • تنظیم رنگ کادر راست
 • همه ویژگی‌های کادر در یک اعلان
 • اضافه‌کردن کادر با گوشه‌های گرد به یک عنصر
 • تنظیک کادرها در هر طرف
 • همه ویژگی‌های کادر بالا در یک اعلان
 • همه ویژگی‌های کادر پایین در یک اعلان
 • همه ویژگی‌های کادر چپ در یک اعلان
 • همه ویژگی‌های کادر راست در یک اعلان

Border properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تعیین حاشیه‌های متفاوت برای هر طرف عنصر
 • استفاده از ویژگی مختصر حاشیه با چهار مقدار
 • استفاده از ویژگی مختصر حاشیه با سه مقدار
 • استفاده از ویژگی مختصر حاشیه با دو مقدار
 • استفاده از ویژگی مختصر حاشیه با یک مقدار
 • تنظیم حاشیه برابر با auto برای وسط چین کردن عنصر در داخل نگه دارنده اش
 • ارث بری حاشبه چپ از عنصر والد
 • Collapse حاشیه

Margin properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تعیین paddingهای متفاوت برای هر طرف یک عنصر
 • استفاده از ویژگی مختصر padding با چهار مقدار
 • استفاده از ویژگی مختصر padding با سه مقدار
 • استفاده از ویژگی مختصر padding با دو مقدار
 • استفاده از ویژگی مختصر padding با یک مقدار
 • عرض و padding عنصر (بدون box-sizing)
 • عرض و padding عنصر (با box-sizing)
 • تنظیم padding چپ یک عنصر
 • تنظیم padding راست یک عنصر
 • تنظیم padding بالا یک عنصر
 • تنظیم padding پایین یک عنصر

Padding properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تنظیم ارتفاع و عرض یک عنصر
 • تنظیم max-width یک عنصر
 • تنظیم عرض و ارتفاع عناصر متفاوت
 • تنظیم عرض و ارتفاع یک تصویر با استفاده از درصد
 • تنظیم min-width و max-width یک عنصر
 • تنظیم min-height و max-height یک عنصر

Dimension properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • نمایش مدل جعبه‌ای
 • تعیین یک عنصر با عرض کلی ۲۵۰ پیکسل

Box model explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • رسم خطی در اطراف عنصر (Outline)
 • تنظیم استایل outline
 • تنظیم رنگ outline
 • استفاده از outline-color: معکوس کردن یک outline
 • تنظیم عرض outline
 • استفاده از ویژگی مختصر outline
 • ایجاد فاصله بین یک outline و لبه/کادر یک عنصر

Outline properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تنظیم رنگ متن عناصر مختلف
 • تراز بنذی متن
 • حذف خط زیرین لینک‌ها
 • آراستگی متن
 • کنترل حروف در متن
 • تورفتگی متن
 • تعیین فاصله بین کاراکترها
 • تعیین فاصله بین خطوط
 • تنظیم جهت متن یک عنصر
 • افزایش فاصله‌های خالی بین کلمات
 • ایجاد سایه متن برای یک عنصر
 • غیرفعال کردن wrapping در داخل یک عنصر
 • ترازبندی عمودی تصویری در داخل متن

Text properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تنظیم قلم متن
 • تنظیم اندازه قلم
 • تنظیم اندازه قلم به پیکسل
 • تنظیم اندازه قلم به em
 • تنظیم اندازه قلم به درصد و em
 • تنظیم استایل قلم
 • تنظیم نوع دیگر قلم
 • تنظیم میزان برجستگی قلم
 • همه ویژگی‌های قلم در یک اعلان

Font properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • آیکون‌های Font Awesome
 • آیکون‌های بوت استرپ
 • آیکون‌های گوگل

Icons explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • اضافه‌کردن رنگ‌های متفاوت به لینک‌های بازدید شده/نشده
 • استفاده از text-decoration برای لینک‌ها
 • تعیین رنگ پس زمینه برای لینک‌ها
 • اضافه‌کردن استایل‌هایی به ابرلینک‌ها
 • انواع مختلف cursorها
 • پیشرفته - ایجاد جعبه‌های لینک
 • پیشرفته - ایجاد جعبه‌های لینک با کادرها

Link properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • همهٔ آیتم‌های لیست متفاوت در لیست‌ها
 • تنظیم تصویری بعنوان نشانگر آیتم لیست
 • موقعیت دهی نشانگر آیتم لیست
 • حذف تنظیمات پیش‌فرض لیست
 • همه ویژگی‌های لیست در یک اعلان
 • استایل دهی لیست‌ها با رنگ‌ها
 • لیست‌های کادردار با عرض کامل

List properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تنظیم کادر مشکی برای عناصر جدول، th و th
 • استفاده از border-collapse
 • کادر تکی در اطراف جدول
 • تعیین عرض و ارتفاع جدول
 • تنظیم ترازبندی افقی محتوا (text-align)
 • تنظیم ترازبندی عمودی محتوا (vertical-align)
 • تعیین padding برای عناصر جدول، th و th
 • تقسیم کننده‌های افقی
 • جدول Hoverable
 • جدول‌های راه راه
 • تعیین رنگ کادرهای جدول
 • تنظیم محل عنوان جدول
 • جدول واکنش گرا
 • ایجاد یک جدول تجملی

Table properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • نحوه پنهان کردن یک عنصر (visibility:hidden)
 • نحوه نمایش ندادن یک عنصر (display:none)
 • نحوه نمایش عنصر سطح بلوک بعنوان یک عنصر درون خطی
 • نحوه نمایش یک عنصر درون خطی بعنوان عنصر سطح بلوک
 • نحوه استفاده CSS بهمراه جاوا اسکریپت برای نمایش محتوای پنهان

Display properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • موقعیت دهی عنصر نسبت به پنجره مرورگر
 • موقعیت دهی عنصر نسبت به موقعیت عادی آن
 • موقعیت دهی عنصر با یک مقدار مطلق
 • موقعیت دهی چسبنده
 • عناصر هم پوشان
 • تنظیم شکل عنصر
 • تنظیم لبه بالای تصویر با استفاده از یک مقدار پیکسلی
 • تنظیم لبه پایینی تصویر با استفاده از یک مقدار پیکسلی
 • تنظیم لبه چپ تصویر با استفاده از یک مقدار پیکسلی
 • تنظیم لبه راست تصویر با استفاده از یک مقدار پیکسلی
 • موقعیت دهی به متن تصویر (گوشه بالا چپ)
 • موقعیت دهی به متن تصویر (گوشه بالا راست)
 • موقعیت دهی به متن تصویر (گوشه پایین چپ)
 • موقعیت دهی به متن تصویر (گوشه پایین راست)
 • موقعیت دهی به متن تصویر (وسط چین)

Positioning properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • استفاده از overflow: visible - سرریز بریده نمی‌شود. بیرون از جعبه رندر می‌شود
 • استفاده از overflow: hidden - سرریز بریده نمی‌شود و مابقی آن پنهان می‌شود
 • استفاده از overflow: scroll - سرریز بریده می‌شود اما برای دیدن مابقی محتوا نوار پیمایش اضافه می‌شود
 • استفاده از overflow: auto - سرریز بریده می‌شود، برای دیدن مابقی محتوا باید یک نوار پیمایش اضافه شود

استفاده از overflow-x و overflow-y.

Overflow properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • یک استفاده ساده از ویژگی float
 • تصویری با کادر و حاشیه‌ها که به سمت راست در پاراگراف float می‌شود
 • تصویری با عنوان که به سمت راست float می‌شود
 • Float شدن اولین حرف پاراگراف به سمت چپ
 • خاموش کردن float (استفاده از ویژگی clear)
 • خاموش کردن float (استفاده از هک {{Expansion depth limit exceeded|"clearfix"}})
 • ایجاد جعبه‌های شناور {{Expansion depth limit exceeded|Floating}}
 • ایجاد تصاویر کنار هم {{Expansion depth limit exceeded|side-by-side}}
 • ایجاد جعبه‌هایی با ارتفاع برابر (با flexbox)
 • ایجاد منوی افقی {{Expansion depth limit exceeded|horizontal}}
 • ایجاد مثال چیدمان وب

Float properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • نمایش تفاوت‌های بین درون خطی، بلوک درون خطی و بلوک
 • استفاده از بلوک درون خطی برای ایجاد لینک‌های راهبری

Inline-block explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • وسط چین کردن با حاشیه
 • وسط چین کردن متن
 • وسط چین کردن تصویر
 • راست/چپ چین کردن با موقعیت {{Expansion depth limit exceeded|Position}}
 • راست/چپ چین کردن با Position - راه حل Crossbrowser
 • راست/چپ چین کردن با flaot
 • راست/چپ چین کردن با flaot - راه حل Crossbrowser
 • وسط چین کردن عمودی با padding
 • وسط چین کردن افقی و عمودی
 • وسط چین کردن عمودی با ارتفاع خط {{Expansion depth limit exceeded|line-height}}
 • وسط چین کردن عمودی و افقی با موقعیت

Align properties explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • انتخابگر جد
 • انتخابگر فرزند
 • انتخابگر برادر مجاور
 • انتخابگر برادر عمومی

Combinator selectors explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • اضافه‌کردن رنگ‌های متفاوت به یک ابرلینک
 • اضافه‌کردن استایل‌های دیگر به ابرلینک
 • استفاده از {{Expansion depth limit exceeded|:focus}}
 • {{Expansion depth limit exceeded|:first-child}} - تطبیق با اولین عنصر p
 • {{Expansion depth limit exceeded|:first-child}} - تطبیق با اولین عنصر i در همه عناصر p
 • {{Expansion depth limit exceeded|:first-child}} - تطبیق با همه عناصر i در همه عناصر p که فرزند اول هستند
 • استفاده از {{Expansion depth limit exceeded|:lang}}

Pseudo-classes explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • مخصوص کردن اولین حرف در یک متن
 • مخصوص کردن اولین خط در یک متن
 • مخصوص کردن اولین خط و حرف در یک متن
 • استفاده از {{Expansion depth limit exceeded|:before}} برای درج محتوا پیش از یک عنصر
 • استفاده از {{Expansion depth limit exceeded|:after}} برای درج محتوا پس از یک عنصر

Pseudo-elements explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • درج URL در پرانتز بعد از هر لینک با ویژگی محتوا
 • شماره‌گذاری بخش‌ها و زیربخش‌ها با {{Expansion depth limit exceeded|"Section 1", "1.1", "1.2"}} و غیره
 • مشخص کردن علامت‌های نقل‌قول با ویژگی نقل‌قول

CSS Counters explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • ایجاد تصاویر شفاف
 • ایجاد تصاویر شفاف - جلوه mouseover
 • جلوه mouseover معکوس برای تصاویر شفاف
 • box/div شفاف
 • box/div شفاف با مقادیر RGBA
 • ایجاد جعبه شفاف دارای متن برروی یک تصویر پس زمینه
 • Image opacity explained نوارهای راهبری {{Expansion depth limit exceeded|Navigation}}
 • نوار راهبری عمودی {{Expansion depth limit exceeded|vertical}} با استایل کامل
 • نوار راهبری افقی {{Expansion depth limit exceeded|horizontal}} با استایل کامل
 • نوار راهبری عمودی ثابت با ارتفاع کامل
 • نوار راهبری افقی ثابت
 • نوار راهبری چسبنده (در IE یا Edge 15 و قدیمی تر کار نمی‌کند)
 • Navigation واکنش گرای بالا
 • Navigation واکنش گرای کناری

Navigation bars explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • متن Dropdown
 • منوی Dropdown
 • منوی Dropdown راست چین
 • تصویر Dropdown
 • نوار راهبری Dropdown

Dropdowns explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • گالری تصاویر
 • گالری تصاویر واکنش گرا

Image gallery explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • یک image sprite
 • image sprite - یک لیست راهبری
 • یک image sprite با جلوه hover

Image sprites explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • انتخاب همه عناصر <a> با ویژگی target
 • انتخاب همه عناصر <a> با ویژگی {{Expansion depth limit exceeded|1=target="_blank"}}
 • انتخاب همه عناصر با یک ویژگی title که دارای لیستی از کلمات است که با فاصله از هم جدا شده‌اند، یکی از آنها “flower” است
 • انتخاب همه عناصر با مقدار خصوصیت کلاسی که با “top” شروع می‌شود (باید کلمه کامل باشد)
 • انتخاب همه عناصر با مقدار خصوصیت کلاسی که با “top” شروع می‌شود (نباید کلمه کامل باشد)
 • انتخاب همه عناصر با مقدار خصوصیت کلاسی که با “test” تمام می‌شود
 • انتخاب همه عناصر با مقدار خصوصیت کلاسی که دارای “te” باشد

Attribute selectors explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • فیلد ورودی با عرض کامل
 • فیلد ورودی دارای padding
 • فیلد ورودی کادر دار
 • فیلد ورودی با کادر پایینی
 • فیلدهای ورودی رنگی
 • فیلدهای ورودی focus شده
 • فیلدهای ورودی focus شده ۲
 • ورودی با آیکون/تصویر
 • ورودی جستجوی متحرک
 • استایل دهی حوزه متن
 • استایل دهی منوهای انتخاب
 • استایل دهی کلیدهای ورودی
 • فرم واکنش گرا

Forms explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • ایجاد یک شمارنده
 • شمارنده تودرتو ۱
 • شمارنده تودرتو ۲

Counters explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • چیدمان ساده و واکنش گرای وب
 • یک مثال وب‌سایت

Website Layout explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • اضافه‌کردن گوشه‌های گرد به عناصر
 • گرد کردن هر گوشه بصورت مجزا
 • ایجاد گوشه‌های بیضوی

CSS rounded corners explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • ایجاد کادر تصویر در اطراف یک عنصر، با استفاده از کلید واژه round
 • ایجاد کادر تصویر در اطراف یک عنصر، با استفاده از کلید واژه stretch
 • کادر تصویر - مقادیر slice متفاوت

CSS border images explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • اضافه‌کردن چند تصویر پس زمینه برای یک عنصر
 • تعیین اندازه تصویر پس زمینه
 • Scale کردن تصویر پس زمینه با استفاده از "contain" و "cover"
 • مشخص کردن اندازه‌های چند تصویر پس زمینه
 • تصویر پس زمینه با اندازه کامل (ناحیه محتوا را کاملاً پر می‌کند)
 • استفاده از background-origin برای تعیین اینکه تصویر پس زمینه کجا قرار داده شود
 • استفاده از background-clip برای تعیین ناحیه رسم پس زمینه

CSS backgrounds explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • گرادیان خطی - بالا به پایین
 • گرادیان خطی - چپ به راست
 • گرادیان خطی - قطری
 • گرادیان خطی - با یک زاویه خاص
 • گرادیان خطی - با چند ایستگاه رنگ
 • گرادیان خطی - رنگ یک رنگین کمان + متن
 • گرادیان خطی - با شفافیت
 • گرادیان خطی - یک گرادیان خطی تکرار شونده
 • گرادیان شعاعی - ایستگاه‌های رنگ با فاصله برابر
 • گرادیان شعاعی - ایستگاه‌های رنگ با فاصله متفاوت
 • گرادیان شعاعی - تنظیم شکل
 • گرادیان شعاعی - کلیدواژه‌های اندازه‌های مختلف
 • گرادیان شعاعی - یک گرادیان شعاعی تکرار شونده

CSS gradients explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • جلوه سایه ساده
 • اضافه‌کردن یک رنگ به سایه
 • اضافه‌کردن حالت کدری به سایه
 • متن سفید با سایه سیاه
 • یک سایه درخشان نئونی قرمز رنگ
 • یک سایه درخشان نئونی قرمز و آبی
 • متن سفید با سایه سیاه، آبی، و آبی تیره
 • اضافه‌کردن یک box-shadow ساده به یک عنصر
 • اضافه‌کردن رنگ به box-shadow
 • اضافه‌کردن رنگ و حالت کدری به box-shadow
 • ایجاد کارت‌های کاغذ مانند (متن)
 • ایجاد کارت‌های کاغذ مانن (تصاویر polaroid)

CSS shadow effects explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • مشخص کردن اینکه چگونه محتوای پنهان، سرریز باید به کاربر علامت داده شود
 • نحوه نمایش محتوای سرریزشده هنگامی که روی عنصر hover می‌شود
 • اجازه داده به کلمات طولانی برای شکسته شدن و wrap شدن به خط بعدی
 • تعیین قوانین شکسته شدن خط

CSS text explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • استفاده از قلم‌های «خودتان» در قاعده {{Expansion depth limit exceeded|@font-face}}
 • استفاده از قلم‌های خودتان در قاعده {{Expansion depth limit exceeded|@font-face}} (برجسته {{Expansion depth limit exceeded|bold}})

CSS web fonts explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • {{Expansion depth limit exceeded|translate()}} - جابجا کردن یک عنصر از مکان فعلی آن
 • {{Expansion depth limit exceeded|rotate()}} - چرخاندن یک عنصر در جهت ساعتگرد
 • {{Expansion depth limit exceeded|rotate()}} - چرخاندن یک عنصر در جهت پاد ساعت گرد
 • {{Expansion depth limit exceeded|scale()}} - افزایش دادن یک عنصر
 • {{Expansion depth limit exceeded|scale()}} - کاهش دادن یک عنصر
 • {{Expansion depth limit exceeded|skewX()}} - کج کردن یک عنصر در امتداد محور X
 • {{Expansion depth limit exceeded|skewY()}} - کج کردن یک عنصر در امتداد محور Y
 • {{Expansion depth limit exceeded|skew()}} - کج کردن یک عنصر در امتداد محورهای X و Y
 • {{Expansion depth limit exceeded|matrix()}} - چرخاندن، scale، جابجا کردن و کج کردن یک عنصر

CSS 2D transforms explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • {{Expansion depth limit exceeded|rotateX()}} - چرخش یک عنصر حول محور X با یک درجه داده شده
 • {{Expansion depth limit exceeded|rotateY()}} - چرخش یک عنصر حول محور Y با یک درجه داده شده
 • {{Expansion depth limit exceeded|rotateZ()}} - چرخش یک عنصر حول محور Z با یک درجه داده شده
 • CSS 3D transforms explained انتقال‌ها {{Expansion depth limit exceeded|Transitions}}
 • انتقال - تغییر عرض یک عنصر
 • انتقال - تغییر عرض و ارتفاع یک عنصر
 • تعیین منحنی‌های سرعت متفاوت برای یک انتقال
 • تعیین تأخیر برای جلوه انتقال
 • اضافه‌کردن یک تبدیل به یک جلوه انتقال
 • مشخص کردن همه ویژگی‌های انتقال در یک ویژگی مختصر

CSS transitions explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • الحاق انیمیشن به یک عنصر
 • انیمیشن - تغییر رنگ پس زمینه یک عنصر
 • انیمیشن - تغییر رنگ پس زمینه {{Expansion depth limit exceeded|background-color}} و مکان یک عنصر
 • به تأخیر انداختن انیمیشن
 • اجرای انیمیشن، ۳ بار پیش از توقف
 • اجرای انیمیشن برای همیشه
 • اجرای انیمیشن در جهت معکوس
 • اجرای انیمیشن در دوره‌های متناوب
 • منحنی‌های سرعت انیمیشن
 • ویژگی مختصر انیمیشن

CSS animations explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • Tooltip راست
 • Tooltip چپ
 • Tooltip بالا
 • tooltip پایین
 • Tooltip با فلش
 • Tooltip متحرک

Tooltips explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تصویر با گوشه‌های گرد
 • تصویر دایره‌ای
 • تصویر Thumbnail
 • تصویر Thumbnail بعنوان لینک
 • تصویر واکنش گرا
 • متن تصویر (گوشه بالا چپ)
 • متن تصویر (گوشه بالا راست)
 • متن تصویر (گوشه پایین چپ)
 • متن تصویر (گوشه پایین راست)
 • متن تصویر (وسط چین)
 • تصاویر polaroid
 • فیلتر تصویر خاکستری
 • پیشرفته - Modal تصویر با CSS و جاوا اسکریپت

CSS Images explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • بریدن کناره‌های تصویر، محافظت از نسبت ابعاد، و پرکردن فضا
 • مثالی از همه مقادیر ویژگی object-fit

Object-fit explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • کلیدهای CSS ساده
 • رنگ‌های کلید
 • اندازه‌های کلید
 • کلیدهای با گوشه‌های گرد
 • کادرهای کلید رنگی
 • کلیدهای Hoverable
 • کلیدهای سایه دار
 • کلیدهای غیرفعال
 • عرض کلید
 • گروه‌های کلید
 • گروه کلید کادر دار
 • کلید متحرک (حالت Hover)
 • کلید متحرک (حالت Ripple)
 • کلید متحرک (حالت کلیک شده)

CSS buttons explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • صفحه بندی ساده
 • صفحه بندی hoverable و فعال
 • صفحه بندی hoverable و فعال با گوشه‌های گرد
 • جلوه انتقال hoverable
 • صفحه بندی کادر دار
 • صفحه بندی کادر دار با گوشه‌های گرد
 • صفحه بندی با فاصله میان لینک‌ها
 • اندازه صفحه بندی
 • صفحه بندی با فاصله میان لینک‌ها
 • صفحه بندی وسط چین
 • Breadcrumbs

CSS pagination explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • ایجاد چند ستون
 • ایجاد فاصله خالی بین ستون‌ها
 • تعیین استایل قاعده بین ستون‌ها
 • تعیین عرض قاعده بین ستون‌ها
 • تعیین رنگ قاعده بین ستون‌ها
 • تعیین عرض، استایل و رنگ قاعده بین ستون‌ها
 • تعیین تعداد ستون‌هایی که یک عنصر باید در میان آنها گسترده شود
 • تعیین عرض پیشنهادی و بهینه برای ستون‌ها

CSS multiple columns explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • اجازه داده به کاربر برای تغییر اندازه عرض یک عنصر
 • اجازه داده به کاربر برای تغییر اندازه ارتفاع یک عنصر
 • اجازه داده به کاربر برای تغییر اندازه هم عرض و هم ارتفاع یک عنصر
 • اضافه‌کردن فاصله بین یک outline و کادر عنصر

CSS user interface explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • استفاده از تابع {{Expansion depth limit exceeded|var()}}
 • استفاده از تابع {{Expansion depth limit exceeded|var()}} برای درج چند مقدار ویژگی شخصی‌سازی شده

CSS variables explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • عرض عنصر بدون box-sizing
 • عرص عنصر با box-sizing
 • عناصر فرم + box-sizing

CSS box sizing explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • Flexbox با سه آیتم flex
 • Flexbox با سه آیتم flex - جهت راست به چپ {{Expansion depth limit exceeded|rtl}}
 • جهت flex - ردیف معکوس {{Expansion depth limit exceeded|flex-direction - row-reverse}}
 • جهت flex - ستون {{Expansion depth limit exceeded|flex-direction - column}}
 • جهت flex - ستون - معکوس {{Expansion depth limit exceeded|flex-direction - column-reverse}}
 • ترازبندی محتوا - flex-end {{Expansion depth limit exceeded|justify-content - flex-end}}
 • ترازبندی محتوا - مرکز {{Expansion depth limit exceeded|justify-content - center}}
 • ترازبندی محتوا - فاصله در میان {{Expansion depth limit exceeded|justify-content - space-between}}
 • ترازبندی محتوا - فاصله در اطراف {{Expansion depth limit exceeded|justify-content - space-around}}
 • ترازبندی آیتم‌ها - کشیده شدن {{Expansion depth limit exceeded|align-items - stretch}}
 • ترازبندی آیتم‌ها - flex-start {{Expansion depth limit exceeded|align-items - flex-start}}
 • ترازبندی آیتم‌ها - flex-end {{Expansion depth limit exceeded|align-items - flex-end}}
 • ترازبندی آیتم‌ها - مرکز {{Expansion depth limit exceeded|align-items - center}}
 • ترازبندی آیتم‌ها - baseline {{Expansion depth limit exceeded|align-items - baseline}}
 • flex-wrap - nowrap
 • flex-wrap - wrap
 • flex-wrap - wrap-reverse
 • ترازبندی محتوا - مرکز {{Expansion depth limit exceeded|align-content - center}}
 • ترتیب دهی به آیتم‌های flex
 • {{Expansion depth limit exceeded|Margin-right:auto;}}
 • {{Expansion depth limit exceeded|Margin:auto;}} = کاملاً وسط چین
 • align-self در آیتم‌های flex
 • تعیین طول آیتم flex، نسبت به بقیه آیتم‌های flex
 • ایجاد گالری تصاویر واکنش گرا با flexbox
 • ایجاد وب‌سایت واکنش گرا با flexbox

CSS flexbox explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تغییر زنگ پس زمینه به سبز روشن اگر عرض viewport برابر با ۴۸۰ پیکسل یا بیشتر باشد
 • نمایش منویی که اگر عرض viewport برابر با ۴۸۰ پیکسل یا بیشتر باشد به سمت چپ صفحه float خواهد شد

CSS media queries explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • تنظیم رنگ‌های پس زمینه متفاوت براساس عرض صفحه
 • منوی راهبری {{Expansion depth limit exceeded|navigation}} واکنش گرا
 • ستون‌های واکنش گرا با استفاده از float
 • ستون‌های واکنش گرا با استفاده ازflexbox
 • پنهان کردن عناصر با media queryها
 • سایز قلم واکنش گرا
 • گالری تصویر واکنش گرا
 • وب‌سایت واکنش گرا
 • تغییر چیدمان یک صفحه براساس جهت مرورگر
 • کمترین عرض به بیش‌ترین عرض

CSS media queries examples explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • grid view واکنش گرا
 • اضافه‌کردن نقطه شکست برای رایانه‌های رومیزی، لپ تاپ‌ها و موبایل‌ها
 • نقاط شکست معمولی
 • تصویر واکنش گرا
 • ویدیو واکنش گرا
 • فریم ورک واکنش گرا {{Expansion depth limit exceeded|W3.CSS}}
 • فریم ورک واکنش گرا: بوت استرپ

CSS responsive webdesign explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded

 • چیدمان {{Expansion depth limit exceeded|layout}} شبکه
 • عناصر شبکه
 • فاصله بین ستون‌های شبکه
 • خطوط شبکه
 • نگه‌دارنده شبکه
 • آیتم‌های شبکه

CSS grid explained

{{Expansion depth limit exceeded|Main Page|Cover page}}

{{Expansion depth limit exceeded|قبل=CSS:الگوها|بعد=}} {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|title={{Expansion depth limit exceeded| {{{Expansion depth limit exceeded}}} | تمامی مثال‌های CSS - ویکی‌کد}}

|description= تمامی مثال‌های CSS را در این صفحه می‌توانید مشاهده نمائید.

}}

{{Expansion depth limit exceeded}}