ویژگی ورودی form*

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ویژگی form

ویژگی form یک یا چند فرم را مشخص می‌کند که یک عنصر <input> به آن تعلق دارد.[۱]

مقدار این ویژگی باید برابر با ویژگی id عنصر <form> ای باشد که بعنوان تعلق دارد.

مثال

یک فیلد ورودی خارج از فرم HTML قرار گرفته‌است (اما همچنان بخشی از فرم است):

<form action="/action_page.php" id="form1">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>

<label for="lname">Last name:</label>
<input type="text" id="lname" name="lname" form="form1">


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formaction

ویژگی formaction آدرس URL فایلی که کنترل ورودی را هنگام submit فرم پردازش خواهد کرد مشخص می‌کند.

نکته: این ویژگی ویژگی action عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formaction با انواع ورودی زیر کار می‌کند: submit و تصویر.

مثال

یک فرم HTML با دو کلید submit و عمل‌های متفاوت:

<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formaction="/action_page2.php" value="Submit as Admin">
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formenctype

ویژگی formenctype نحوه کدگذاری داده‌های فرم را هنگام submit مشخص می‌کند (فقط زمانی‌که method="post" باشد).

نکته: این ویژگی، ویژگی enctype عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formenctype با انواع ورودی زیر کار می‌کند: Submit و تصویر.

مثال

فرمی با دو کلید submit. اولین کلید داده‌های فرم را با کدگذاری پیش‌فرض ارسال می‌کند و فایل دوم داده‌های فرم را بعنوان "multipart/form-data" کدگذاری می‌کند:

<form action="/action_page_binary.asp" method="post">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formenctype="multipart/form-data"
 value="Submit as Multipart/form-data">
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formmethod

ویژگی formmethod متد HTTP برای ارسال داده‌های فرم به action URL را مشخص می‌کند.

نکته: این ویژگی، ویژگی متد عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formmethod با انواع ورودی زیر کار می‌کند:

submit و تصویر.

داده‌های فرم را می‌توان بعنوان متغیرهای URL (method="get") یا بعنوان تراکنش HTTP POST (method="post") ارسال کرد.

نکاتی در مورد متد “get”:

 • این متد داده‌های فرم را در دوتایی‌های نام/مقدار به URL اضافه می‌کند
 • این متد هنگامی که کاربر می خواد نتایج را نشانه‌گذاری کند (Bookmark) برای ارسال فرم مفید است
 • میزان اطلاعاتی که می‌توان در یک URL قرار داد محدود است (در مرورگرهای مختلف متفاوت است)، بنابراین، نمی‌توانید مطمئن باشید که همه داده‌های فرم بطور صحیح انتقال داده می‌شوند
 • هرگز از متد “get” برای ارسال اطلاعات حساس استفاده نکنید! (کلمه عبور یا اطلاعات حساس دیگر در بخش آدرس مرورگر قابل رویت خواهند بود)

نکاتی در مورد متد “post”:

 • این متد داده‌های فرم را بعنوان یک تراکنش HTTP post انتقال می‌دهد
 • ارسال فرم‌ها با متد “post” را نمی‌توان نشانه‌گذاری (Bookmark) کرد
 • متد “post” قوی‌تر و امن‌تر از “get” است و همچنین “post” محدودیت اندازه ندارد

مثال

فرمی با دو کلید submit. کلید اول داده‌های فرم را با method="get" ارسال می‌کند. کلید دوم داده‌های فرم را با method="post" ارسال می‌کند:

<form action="/action_page.php" method="get">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
 <input type="submit" value="Submit using GET">
 <input type="submit" formmethod="post" value="Submit using POST">
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formtarget

ویژگی formtarget یک نام یا کلمه کلیدی تعیین می‌کند که نشان می‌دهد پاسخ دریافت شده بعد از submit شدن فرم کجا نمایش داده شود.

نکته: این ویژگی، ویژگی target عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formtarget با انواع ورودی زیر کار می‌کند:

submit و تصویر

مثال

فرمی با دو کلید submit، با پنجره‌های هدف متفاوت:

<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formtarget="_blank" value="Submit to a new window/tab">
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی formnovalidate

ویژگی formnovalidate مشخص می‌کند که یک عنصر <input> نباید در هنگام ارسال تأیید اعتبار شود.

توجه: این ویژگی، ویژگی novalidate عنصر <form> را باطل می‌کند.

ویژگی formnovalidate با انواع ورودی زیر کار می‌کند:

submit و تصویر

مثال

فرمی با دو کلید submit (با و بدن تأیید اعتبار):

<form action="/action_page.php">
 <label for="email">Enter your email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formnovalidate="formnovalidate"
 value="Submit without validation">
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی novalidate

ویژگی novalidate یک ویژگی <form> است.

هنگامیکه وجود داشته باشد، novalidate مشخص می‌کند که داده‌های فرم هنگام submit نباید تأیید اعتبار شوند.

مثال

تعیین می‌کند که داده‌های فرم نباید هنگام submit تأیید اعتبار شوند:

<form action="/action_page.php" novalidate>
 <label for="email">Enter your email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


عنصرهای ورودی و فرم در HTML

تگ تعریف
<form> یک فرم HTML برای ورودی کاربر تعریف می‌کند
<input> یک کنترل ورودی تعریف می‌کند

برای دسترسی به مرجع کامل همهٔ تگ‌های موجود HTML به مرجع تگ HTML ما مراجعه کنید.

منابع آموزشی