100% کامل شده تا

جدول اچ‌تی‌ام‌ال ویژگی Colspan و Rowspan

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جداول HTML می‌توانند دارای سلول‌هایی باشند که در چندین سطر و/یا ستون قرار بگیرند.[۱]


NAME  
     
     
     
     
APRIL    
   
   
     
     
2022
     
FIESTA  
 
     جدول اچ‌تی‌ام‌ال - Colspan

برای ایجاد یک سلول برای چندین ستون، از ویژگی colspan استفاده کنید:

مثال

<table>
 <tr>
  <th colspan="2">Name</th>
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>43</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>57</td>
 </tr>
</table>

مثال

table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Cell that spans two columns</h2>
<p>To make a cell span more than one column, use the colspan attribute.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th colspan="2">Name</th>
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>43</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>57</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

Responsive demo.svg


توجه: مقدار ویژگی colspan نشان دهنده تعداد ستون‌های مورد نیاز است.


جدول اچ‌تی‌ام‌ال - Rowspan

برای ایجاد یک سلول برای چندین ردیف، از ویژگی rowspan استفاده کنید:

مثال

<table>
 <tr>
  <th>Name</th>
  <td>Jill</td>
 </tr>
 <tr>
  <th rowspan="2">Phone</th>
  <td>555-1234</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>555-8745</td>
</tr>
</table>

مثال

table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Cell that spans two rows</h2>
<p>To make a cell span more than one row, use the rowspan attribute.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Name</th>
  <td>Jill</td>
 </tr>
 <tr>
  <th rowspan="2">Phone</th>
  <td>555-1234</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>555-8745</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

Responsive demo.svg


توجه: مقدار ویژگی rowspan نشان دهندهٔ تعداد سطرهایی است که باید ادغام شوند.

منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۸ روز پیش