JavaScript:اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
Tutorial
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳JavaScript:قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴JavaScript:خروجی جاوااسکریپت
۵JavaScript:عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شیوهٔ نوشتن (Syntax) عبارات یا دستورات در جاوااسکریپت
۷JavaScript:نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸JavaScript:متغیرها در جاوااسکریپت
۹JavaScript:عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:توابع در جاوااسکریپت
۱۴JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵JavaScript:رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶JavaScript:رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷JavaScript:متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸JavaScript:اعداد در جاوااسکریپت
۱۹JavaScript:متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰JavaScript:آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱JavaScript:متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲JavaScript:مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳JavaScript:متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴JavaScript:اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵JavaScript:فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶JavaScript:متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷JavaScript:متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸JavaScript:شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹JavaScript:ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰JavaScript:مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱JavaScript:عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲JavaScript:ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳JavaScript:تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴JavaScript:حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵JavaScript:حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶JavaScript:کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷JavaScript:تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸JavaScript:عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹JavaScript:عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰JavaScript:خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱JavaScript:Scope در جاوااسکریپت
۴۲JavaScript:Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳JavaScript:استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴JavaScript:کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵JavaScript:کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶JavaScript:ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷JavaScript:تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸JavaScript:کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹JavaScript:اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰JavaScript:راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱JavaScript:بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲JavaScript:اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳JavaScript:کارایی در جاوااسکریپت
۵۴JavaScript:کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵JavaScript:ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶JavaScript:ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷JavaScript:ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸JavaScript:جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
---
شیء Date در جاوااسکریپت به ما اجازه می‌دهد که با تاریخ و زمان کار کنیم: [۱]مثال

var d = new Date();

خروجی تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

به صورت پیشفرض، جاوااسکریپت از موقعیت زمانی مرورگر استفاده می‌کند و زمان و تاریخ را به صورت یک رشته متنی کلی نمایش می‌دهد:ساختن شیء تاریخ یا Date

اشیاء از نوع تاریخ و زمان یا date با متد سازندهٔnew Date()ساخته می‌شوند.

چهار راه برای ساختن یک شیء از نوع تاریخ و زمان وجود دارد:

new Date()
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
new Date(milliseconds)
new Date(date string)

متد سازنده ()new Date

متدnew Date()یک شیءاز نوع تاریخ و زمان با زمان و تاریخ جاری می‌سازد:

مثال

var d = new Date();

اشیاء از نوع تاریخ و زمان ثابت (به انگلیسی: Static) هستند. زمان کامپیوتر ثابت نیست اما اشیاء از نوع تاریخ و زمان ثابت هستند.

new Date(year, month, ...)

تکه کدnew Date()یک شیء از نوع تاریخ و زمان با یک تاریخ و زمان به خصوص می‌سازد.

۷ عدد به ترتیب نشان دهنده، سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه است:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30, 0);


شش عدد نشان دهندهٔ به ترتیب، سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه هستند:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30);

۵ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب، سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه هستند:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33);

۴ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب، سال، ماه، روز و ساعت است:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24, 10);

۳ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب سال، ماه و روز است:

مثال

var d = new Date(2018, 11, 24);

۲ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب سال و ماه هستند:

مثال

var d = new Date(2018, 11);


مثال

var d = new Date(2018);

قرن گذشته

سال‌های یک و دو رقمی به صورت xx19 تفسیر می‌شوند:

مثال

var d = new Date(99, 11, 24);

مثال

var d = new Date(9, 11, 24);

(new Date(dateString

متدnew Date(dateString)یک شیء از نوع تاریخ و زمان از یک تاریخ و زمان متنی (به انگلیسی: string) ایجاد می‌کند:

مثال

var d = new Date("October 13, 2014 11:13:00");


جاوااسکریپت تاریخ و زمان‌ها را به صورت میلی ثانیه ذخیره می‌کند

جاوااسکریپت تاریخ‌ها را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه سال ۱۹۷۰ و راس ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ مطابق ساعت جهانی ذخیره می‌کند.


(new Date(milliseconds

تکه کد'"`UNIQ--syntaxhighlight-00000027-QINU`"'یک شیءاز نوع تاریخ و زمان به عنوان + زمان صفر ایجاد می‌کند:

مثال

var d = new Date(0);

یک ژانویه ۱۹۷۰ به علاوه‌ی ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ می ثانیه برابر با سه مارس ۱۹۷۳ است:

مثال

var d = new Date(100000000000);

یک ژانویه ۱۹۷۰ منهای ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ میلی ثانیه برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۶۶ است:

مثال

var d = new Date(-100000000000);

مثال

var d = new Date(86400000);


متدهای تاریخ و زمان

زمانی که یک شیءتاریخ و زمان ساخته می‌شود، تعداد بالایی از متدها به شما اجازه می‌دهد که بر روی آن شیءعملیات‌های مختلفی را انجام دهید.

متدهای تاریخ و زمان به شما اجازه می‌دهد که سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه یک شیءاز نوع تاریخ و زمان را مطابق با موقعیت زمانی محلی یا ساعت جهانی دریافت کنید یا آن را تنظیم کنید


نمایش تاریخ و زمان

جاوااسکریپت به صورت پیشفرض، تاریخ و زمان را به صورت یک رشته کامل متنی نمایش می‌دهد:


زمانی که شما یک شیءاز نوع تاریخ و زمان را در HTML نمایش می‌دهید، این تاریخ و زمان به صورت خودکار به یک رشته متنی با متدtoString()تبدیل می‌شود.

مثال

d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d;

دستور یکسان مثال فوق:

d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toString();

متدtoUTCString()تاریخ و زمان را به یک رشته utc یا یک رشته مطابق استاندارد نمایش یک تاریخ تبدیل می‌کند.

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toUTCString();

متدtoDateString()تاریخ و زمان را به یک شیوه خواناتر تبدیل می‌کند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toDateString();

منابع آموزشی