ایجاد عدد تصادفی

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
JavaScript-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در جاوا اسکریپت
اشیاء در جاوا اسکریپت
تابع در جاوا اسکریپت
HTML DOM در جاوا اسکریپت
Browser BOM در جاوا اسکریپت
AJAX در جاوا اسکریپت
JSON در جاوا اسکریپت
جی‌کوئری در برابر جاوا اسکریپت
مرجع جاوا اسکریپت

متد Math.random()

متد Math.random() یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ را برمی‌گرداند: [۱]

مثال

Math.random(); // returns a random number


مشاهدهٔ نتیجه

متد Math.random() همیشه یک عدد کوچکتر از ۱ را برمی‌گرداند.

ایجاد عدد صحیح تصادفی بزرگتر از یک در جاوا اسکریپت

متد ath.random() را می‌توان با متد Math.floor() برای ایجاد اعداد تصادفی صحیح بزرگتر از یک استفاده کرد.

مثال

Math.floor(Math.random() * 10); // returns a random integer from 0 to 9


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

Math.floor(Math.random() * 11); // returns a random integer from 0 to 10


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

Math.floor(Math.random() * 100); // returns a random integer from 0 to 99


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

Math.floor(Math.random() * 101); // returns a random integer from 0 to 100


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

Math.floor(Math.random() * 10) + 1; // returns a random integer from 1 to 10


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // returns a random integer from 1 to 100


مشاهدهٔ نتیجه


ایجاد یک تابع برای تولید عدد تصادفی در محدودهٔ دلخواه

همان‌طور که شما از مثال‌های بالا می‌بینید، ایجاد یک تابع برای تولید اعداد تصادفی در محدودهٔ دلخواه، برای اهداف تولید عدد صحیح تصادفی مفید خواهد بود.

این تابع جاوا اسکریپت همیشه یک عدد تصادفی در بازه کوچکترین تا بزرگترین منهای یک را برمی‌گرداند:

مثال

1 function getRndInteger(min, max) {
2 return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
3 }


مشاهدهٔ نتیجه


تابع جاوا اسکریپت زیر همیشه یک عدد تصادفی بین آرگومان min و max که در این محدودهٔ خود هر دو آرگومان را نیز شامل می‌شود، را برمی‌گرداند:

مثال

1 function getRndInteger(min, max) {
2 return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
3 }


مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی