JavaScript:شیء ریاضی (Math) در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳JavaScript:قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴JavaScript:خروجی جاوااسکریپت
۵JavaScript:عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شیوهٔ نوشتن (Syntax) عبارات یا دستورات در جاوااسکریپت
۷JavaScript:نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸JavaScript:متغیرها در جاوااسکریپت
۹JavaScript:عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:توابع در جاوااسکریپت
۱۴JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵JavaScript:رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶JavaScript:رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷JavaScript:متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸JavaScript:اعداد در جاوااسکریپت
۱۹JavaScript:متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰JavaScript:آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱JavaScript:متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲JavaScript:مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳JavaScript:متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴JavaScript:اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵JavaScript:فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶JavaScript:متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷JavaScript:متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸JavaScript:شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹JavaScript:ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰JavaScript:مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱JavaScript:عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲JavaScript:ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳JavaScript:تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴JavaScript:حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵JavaScript:حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶JavaScript:کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷JavaScript:تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸JavaScript:عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹JavaScript:عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰JavaScript:خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱JavaScript:Scope در جاوااسکریپت
۴۲JavaScript:Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳JavaScript:استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴JavaScript:کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵JavaScript:کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶JavaScript:ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷JavaScript:تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸JavaScript:کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹JavaScript:اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰JavaScript:راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱JavaScript:بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲JavaScript:اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳JavaScript:کارایی در جاوااسکریپت
۵۴JavaScript:کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵JavaScript:ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶JavaScript:ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷JavaScript:ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸JavaScript:جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱JavaScript:فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲JavaScript:API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱JavaScript:اشیاء در جاوااسکریپت
۲JavaScript:ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳JavaScript:متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴JavaScript:روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵JavaScript:سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷JavaScript:متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱JavaScript:تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲JavaScript:پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳JavaScript:فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴JavaScript:صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵JavaScript:تابع Apply در جاوااسکریپت
۶JavaScript:بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت
۲JavaScript:متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳JavaScript:HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴JavaScript:عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت - تغییر محتوای HTML
۶JavaScript:DOM در جاوااسکریپت - تغییر CSS
۷JavaScript:انیمیشن در HTML DOM جاوااسکریپت
۸JavaScript:رویدادها در HTML DOM جاوااسکریپت
۹JavaScript:شنونده رویداد در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:پیمایش در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عناصر (گره‌ها) HTML DOM در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:مجموعه‌های HTML DOM جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:لیست گره‌ها در HTML DOM جاوااسکریپت
Browser BOM
۱JavaScript:پنجره جاوااسکریپت - مدل شیء مرورگر
۲JavaScript:پنجره صفحه نمایش در جاوااسکریپت
۳JavaScript:موقعیت پنجره در جاوااسکریپت
۴JavaScript:تاریخچه پنجره در جاوااسکریپت
۵JavaScript:ناوبری پنجره در جاوااسکریپت
۶JavaScript:جعبه پیغام جاوااسکریپت
۷JavaScript:رویدادهای زمان‌بندی شده در جاوااسکریپت
۸JavaScript:کوکی‌های جاوااسکریپت
AJAX
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر AJAX
۲JavaScript:AJAX - شیء XMLHttpRequest
۳JavaScript:AJAX - ارسال یک درخواست به سرور
۴JavaScript:AJAX - پاسخ سرور
۵JavaScript:مثال‌های XML در AJAX
۶JavaScript:مثال‌های PHP در AJAX
۷JavaScript:مثال‌های ASP در AJAX
۸JavaScript:مثال پایگاه داده در AJAX
۹JavaScript:نرم‌افزارهای XML
۱۰JavaScript:مثال‌های AJAX
JSON
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر JSON
۲JavaScript:شیوهٔ نوشتار JSON
۳JavaScript:JSON در برابر XML
۴JavaScript:انواع داده‌های مجاز در JSON
۵متد JSON.parse()
۶متد JSON.stringify()
۷JavaScript:اشیاء JSON
۸JavaScript:آرایه‌ها در JSON
۹JavaScript:PHP در JSON
۱۰JavaScript:HTML در JSON
۱۱JavaScript:JSONP
jQuery
۱JavaScript:جاوااسکریپت / انتخابگرهای DOM جی‌کوئری
۲JavaScript:جاوااسکریپت / عناصر HTML جی‌کوئری
۳JavaScript:جاوااسکریپت / استایل‌های CSS در جی‌کوئری
۴JavaScript:جاوااسکریپت / HTML DOM در جی‌کوئری


شیء Math در جاوااسکریپت به شما این امکان را می‌دهد که عملیات‌های ریاضی را بر روی اعداد انجام دهید. [۱]

مثال

Math.PI; // returns 3.141592653589793

متد ()Math.round

متدMath.roundمقداری از x را که به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد شده‌است را برمی‌گرداند:

مثال

Math.round(4.7); // returns 5
Math.round(4.4); // returns 4

متد ()Math.pow

متدMath.powحاصل x به توان y را برمی‌گرداند:

مثال

Math.pow(8, 2); // returns 64

متد ()Math.sqrt

متدMath.sqrtجذر مقدار x را برمی‌گرداند:

مثال

Math.sqrt(64); // returns 8

متد ()Math.abs

متدMath.absقدر مطلق x را برمی‌گرداند:

مثال

Math.abs(-4.7); // returns 4.7

متد ()Math.ceil

متدMath.ceil(x)مقدار گرد شده X به نزدیک‌ترین عدد صحیح بزرگتر را برمی‌گرداند:

مثال

Math.ceil(4.4); // returns 5

متد ()Math.floor

متدMath.floor(x)مقدار گرد شده x به نزدیک‌ترین عدد صحیح کوچکتر را برمی‌گرداند:

مثال

Math.floor(4.7); // returns 4

متد ()Math.sin

متدMath.sin(x)مقدار سینوس یا sin (مقداری بین ۱- و ۱) از یک زاویه x (بر حسب رادیان) را برمی‌گرداند:

اگر شما می‌خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می‌بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید:

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180

مثال

Math.sin(90 * Math.PI / 180); // returns 1 (the sine of 90 degrees)

متد ()Math.cos

متدMath.cos(x)مقدار کسینوس یا cosine (مقداری بین ۱- و ۱) از یک زاویه x (برحسب رادیان) را برمی‌گرداند:

اگر شما می‌خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می‌بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید:

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180

مثال

Math.cos(0 * Math.PI / 180); // returns 1 (the cos of 0 degrees)

متد ()Math.min و متد ()Math.max

از متدهایMath.min()و متدMath.max()می‌توان برای پیدا کردن کمترینو یا بیشترین مقدار در لیستی از آرگومان‌ها استفاده کرد:

مثال

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns -200

مثال

Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns 150

متد ()Math.random

متدMath.random() Math.random() یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ برمی‌گرداند:

مثال

Math.random(); // returns a random number


ویژگی شیء Math یا ثابت‌ها

جاوااسکریپت شامل هشت ثابت ریاضی است که می‌توان از طریق شیء Math به آنها دسترسی پیدا کرد:

مثال

Math.E    // returns Euler's number
Math.PI    // returns PI
Math.SQRT2  // returns the square root of 2
Math.SQRT1_2 // returns the square root of 1/2
Math.LN2   // returns the natural logarithm of 2
Math.LN10   // returns the natural logarithm of 10
Math.LOG2E  // returns base 2 logarithm of E
Math.LOG10E  // returns base 10 logarithm of E

متد سازنده Math

برخلاف سایر اشیاء global یا کلی در جاوااسکریپت، شیء Math هیچ متد سازنده‌ای (به انگلیسی: Constructor) ندارد. متدها و ویژگی‌ها به صورت static (به فارسی: ایستا) هستند.

تمامی متدها و ویژگی‌ها (ثابت‌ها) را می‌توان بدون ساختن شیء Math استفاده کرد.

متدهای شیء Math

متد توضیحات
abs(x)
مقدار قدرمطلق x را برمی گرداند.
acos(x)
مقدار معکوس کسینوس x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
asin(x)
مقدار معکوس سینوس x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
atan(x)
مقدار معکوس تانژانت x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
atan2(y, x)
مقدار معکوس تانژانت حاصل تقسیم y بر x را برمی‌گرداند.
ceil(x)
مقدار x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می‌کند.
cos(x)
کسینوس x را (برحسب رادیان) برمی‌گرداند.
exp(x)
مقدار Ex را برمی گرداند.
floor(x)
مقدار x را به کوچکترین و نزدیکترین عدد صحیح گرد می‌کند.
log(x)
لگاریتم X را بر پایه E برمی‌گرداند.
max(x, y, z, … , n)
بزرگترین عدد بین آرگومان‌های ورودی خود را برمی‌گرداند.
min(x, y, z, … , n)
کوچکترین عدد بین آرگومان‌های ورودی خود را برمی‌گرداند.
pow(x, y)
حاصل X به توان y را برمی گرداند.
random()
عددی تصادفی بین صفر و یک تولید می‌کند.
round(x)
مقدار x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می‌کند.
sin(x)
مقدار سینوس X (برحسب رادیان) را برمی‌گرداند.
sqrt(x)
مقدار جذر x را برمی گرداند.
tan(x)
مقدار تانژانت X را برمی گرداند.

مرجع کامل شیء Math در جاوااسکریپت

برای مشاهده مرجع کاملی در مورد شیء Math در جاوااسکریپت شما می‌توانید مقاله ما را تحت عنوان مرجع کامل شیء Math را مشاهده کنید.

منابع آموزشی