JavaScript:عملگرهای جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
جاوااسکریپت
موارد آموزشی
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳JavaScript:قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴JavaScript:خروجی جاوااسکریپت
۵JavaScript:عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شیوهٔ نوشتن (Syntax) عبارات یا دستورات در جاوااسکریپت
۷JavaScript:نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸JavaScript:متغیرها در جاوااسکریپت
۹JavaScript:عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:توابع در جاوااسکریپت
۱۴JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵JavaScript:رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶JavaScript:رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷JavaScript:متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸JavaScript:اعداد در جاوااسکریپت
۱۹JavaScript:متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰JavaScript:آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱JavaScript:متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲JavaScript:مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳JavaScript:متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴JavaScript:اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵JavaScript:فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶JavaScript:متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷JavaScript:متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸JavaScript:شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹JavaScript:ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰JavaScript:مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱JavaScript:عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲JavaScript:ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳JavaScript:تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴JavaScript:حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵JavaScript:حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶JavaScript:کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷JavaScript:تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸JavaScript:عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹JavaScript:عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰JavaScript:خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱JavaScript:Scope در جاوااسکریپت
۴۲JavaScript:Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳JavaScript:استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴JavaScript:کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵JavaScript:کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶JavaScript:ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷JavaScript:تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸JavaScript:کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹JavaScript:اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰JavaScript:راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱JavaScript:بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲JavaScript:اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳JavaScript:کارایی در جاوااسکریپت
۵۴JavaScript:کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵JavaScript:ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶JavaScript:ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷JavaScript:ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸JavaScript:جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
فرم‌ها
۱JavaScript:فرم‌ها در جاوااسکریپت
۲JavaScript:API ارزشیابی در جاوااسکریپت
اشیاء (Object)
۱JavaScript:اشیاء در جاوااسکریپت
۲JavaScript:ویژگی‌های اشیاء در جاوااسکریپت
۳JavaScript:متدهای اشیاء در جاوااسکریپت
۴JavaScript:روش‌های دسترسی به شیء در جاوااسکریپت
۵JavaScript:سازنده‌های شیء در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شکل اصلی شیء در جاوااسکریپت
۷JavaScript:متدهای شیء در ورژن ES5 جاوااسکریپت
تابع
۱JavaScript:تعریف تابع در جاوااسکریپت
۲JavaScript:پارامتر توابع در جاوااسکریپت
۳JavaScript:فراخوانی تابع در جاوااسکریپت
۴JavaScript:صدا کردن تابع در جاوااسکریپت
۵JavaScript:تابع Apply در جاوااسکریپت
۶JavaScript:بسته‌ها (به انگلیسی: Closures) در جاوااسکریپت
HTML DOM
۱JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت
۲JavaScript:متدهای HTML DOM در جاوااسکریپت
۳JavaScript:HTML DOM Document در جاوااسکریپت
۴JavaScript:عناصر HTML DOM در جاوااسکریپت
۵JavaScript:HTML DOM در جاوااسکریپت - تغییر محتوای HTML
۶JavaScript:DOM در جاوااسکریپت - تغییر CSS
۷JavaScript:انیمیشن در HTML DOM جاوااسکریپت
۸JavaScript:رویدادها در HTML DOM جاوااسکریپت
۹JavaScript:شنونده رویداد در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:پیمایش در HTML DOM جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عناصر (گره‌ها) HTML DOM در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:مجموعه‌های HTML DOM جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:لیست گره‌ها در HTML DOM جاوااسکریپت
Browser BOM
۱JavaScript:پنجره جاوااسکریپت - مدل شیء مرورگر
۲JavaScript:پنجره صفحه نمایش در جاوااسکریپت
۳JavaScript:موقعیت پنجره در جاوااسکریپت
۴JavaScript:تاریخچه پنجره در جاوااسکریپت
۵JavaScript:ناوبری پنجره در جاوااسکریپت
۶JavaScript:جعبه پیغام جاوااسکریپت
۷JavaScript:رویدادهای زمان‌بندی شده در جاوااسکریپت
۸JavaScript:کوکی‌های جاوااسکریپت
AJAX
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر AJAX
۲JavaScript:AJAX - شیء XMLHttpRequest
۳JavaScript:AJAX - ارسال یک درخواست به سرور
۴JavaScript:AJAX - پاسخ سرور
۵JavaScript:مثال‌های XML در AJAX
۶JavaScript:مثال‌های PHP در AJAX
۷JavaScript:مثال‌های ASP در AJAX
۸JavaScript:مثال پایگاه داده در AJAX
۹JavaScript:نرم‌افزارهای XML
۱۰JavaScript:مثال‌های AJAX
JSON
۱JavaScript:مقدمه‌ای بر JSON
۲JavaScript:شیوهٔ نوشتار JSON
۳JavaScript:JSON در برابر XML
۴JavaScript:انواع داده‌های مجاز در JSON
۵متد JSON.parse()
۶متد JSON.stringify()
۷JavaScript:اشیاء JSON
۸JavaScript:آرایه‌ها در JSON
۹JavaScript:PHP در JSON
۱۰JavaScript:HTML در JSON
۱۱JavaScript:JSONP
jQuery
۱JavaScript:جاوااسکریپت / انتخابگرهای DOM جی‌کوئری
۲JavaScript:جاوااسکریپت / عناصر HTML جی‌کوئری
۳JavaScript:جاوااسکریپت / استایل‌های CSS در جی‌کوئری
۴JavaScript:جاوااسکریپت / HTML DOM در جی‌کوئری


نمونه

ابتدا مقادیر زیر را در متغیرهای مربوطه ذخیره می‌کند و سپس آنها را با یکدیگر جمع می‌کند: [۱]

1 var x = 5;     // assign the value 5 to x
2 var y = 2;     // assign the value 2 to y
3 var z = x + y;   // assign the value 7 to z (x + y)

عملگر مقداردهی (=)، یک مقدار را به یک متغیر منتسب می‌کند.

 • مقداردهی
var x = 10;

علامت جمع (=)، اعداد را با یکدیگر جمع می‌کند:

 • جمع کردن
var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

عملگر ضرب (*)، چندین عدد را با یکدیگر ضرب می‌کند.

 • ضرب کردن اعداد
var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

عملگرهای ریاضی جاوااسکریپت

عملگرهای ریاضی برای انجام علمیات‌های ریاضی بر روی اعداد استفاده می‌شوند:

توضیحات عملگر
عملگر جمع +
عملگر تفریق -
عملگر ضرب *
عملگر توان (ES2016) **
عملگر تقسیم /
عملگر به دست آوردن (باقی ماندهٔ یک تقسیم) %
عملگر یک واحد افزایش ++
عملگر یک واحد کاهش --
راست چین وسط چین چپ چین عکس
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type
متن فارسی وسط چین english type

بزرگ

راست چین راست چین راست چین وسط چین وسط چین وسط چین چپ چین چپ چین چپ چین عکس
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type Wikipedia-logo-v2.svg
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type
متن فارسی متن فارسی متن فارسی وسط چین وسط چین وسط چین english type english type english type Wikipedia-logo-v2.svg


عملگرهای ریاضی به طور کامل در فصل عملگرهای ریاضی جاوااسکریپت توضیح داده شد.

عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت

عملگرهای مقداردهی برای انتساب مقدار و مقداردهی متغیرهای جاوااسکریپت کاربرد دارند.

عملگر مثال عبارت همسان
= x = y x = y
=+ x += y x = x + y
=- x -= y x = x - y
=* x *= y x = x * y
=/ x /= y x = x / y
=% x %= y x = x % y
=** x **= y x = x ** y
003 002 001
003 002 001

عملگر جمع مساوی(=+)یک مقدار را به یک متغیر اضافه می‌کند.

مقداردهی

var x = 10;
x += 5;

عملگرهای مقدار دهی به طور کامل در فصل عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای رشته‌ای جاوااسکریپت

 • عملگر +می‌تواند برای جمع کردن رشته‌ها (چسباندن دو یا چند رشته به یکدیگر) نیز استفاده شود.

نمونه

var txt1 = "John";
var txt2 = "Doe";
var txt3 = txt1 + " " + txt2;

مقدار متغیر txt3 پس از اجرای دستورات فوق برابر خواهد بود با:

John Doe

 • عملگر =+همچنین می‌تواند برای جمع کردن رشته‌ها (چسباندن دو یا چند رشته) استفاده شود.


نمونه

var txt1 = "What a very ";
txt1 += "nice day";

مقدار متغیر txt1 بعد از اجرای دستورات فوق برابر خواهد بود با:

What a very nice day


زمانی که از عملگرهای + یا =+ برای رشته‌ها استفاده می‌کنیم این عملگرها، عملگر چسباندن رشته‌ها، نامیده می‌شوند.

جمع کردن رشته‌ها و متن‌ها

زمانیکه شما دو عدد را با یکدیگر جمع می‌کنید، حاصل جمع این دو عدد به عنوان خروجی برای شما بازگردانده می‌شود اما زمانی یک عدد و یک رشته متنی را با یکدیگر جمع کنید، نتیجه بازگشتی یک رشته خواهد بود.

var x = 5 + 5;
var y = "5" + 5;
var z = "Hello" + 5;

نتیجه متغیرهای x , y و z پس از اجرای دستورات فوق برابر است با:

10
55
Hello5
اگر شما یک عدد و یک رشته را با یکدیگر جمع کنید، نتیجه یک رشته خواهد بود.

عملگرهای مقایسه‌ای در جاوااسکریپت

توضیحات عملگر
عملگر بررسی برابر بودن مقدار دو متغیر
==
عملگر بررسی برابر بودن مقدار دو متغیر و همچنین برابر بودن نوع آن‌ها
===
عملگر نامساوی
=!
عملگر نامساوی بودن مقدار دو متغیر و همچنین برابر نبودن نوع آن‌ها
==!
عملگر بزرگتر
>
عملگر کوچکتر
<
عملگر بزرگتر و مساوی
>=
عملگر کوچکتر و مساوی
<=
عملگر چندتایی
?
003 002 001
003 002 001
عملگرهای مقایسه‌ای به طور کامل در فصل عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای منطقی در جاوااسکریپت

توضیحات عملگر
AND منطقی
&&
|| منطقی
||
! یا نقیض منطقی
!
003 002 001
003 002 001
عملگرهای منطقی به طور کامل در فصل عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای مقایسه نوع داده‌ها در جاوااسکریپت

توضیحات عملگر
نوع یک متغیر را برمی‌گرداند
typeof
در صورتی که یک object از نوع یک object دیگر باشد، مقدار True را برمی‌گرداند.
instanceof
003 002 001
003 002 001

عملگرهای مقایسه نوع داده‌ها به طور کامل در فصل تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگر توضیحات مثال دستور همسان نتیجه اعشار
&
عملگر AND
5 & 1
0101 & 0001
0001
1
|
عملگر OR 1 0001
0101
5
~
عملگر NOT
~ 5
~0101
1010
10
^
عملگر XOR
5 ^ 1
0101 ^ 0001
0100
4
<<
شیفت چپ صفر
5 << 1
0101 << 1
1010
10
>>
شیفت راست علامتدار
5 >> 1
0101 >> 1
0010
2
>>>
شیفت راست صفر
5 >>> 1
0101 >>> 1
0010
2
003 002 001
003 002 001
مثال بالا از ۴ بیت بدون علامت استفاده می‌کند. اما جاوااسکریپت از اعداد ۳۲ بیتی علامت‌دار استفاده می‌کند.

به خاطر این امر، در جاوااسکریپت، عبارت~ 5، عدد-6را بر می‌گرداند.
~00000000000000000000000000000101عدد11111111111111111111111111111010عدد 10 را برنمی‌گرداند.

عملگرهای بیتی به طور کامل در فصل عملگرهای بیتی در جاوااسکریپت توضیح داده شده‌اند..

منابع آموزشی