عملگرهای مقداردهی

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
JavaScript-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در جاوا اسکریپت
اشیاء در جاوا اسکریپت
تابع در جاوا اسکریپت
HTML DOM در جاوا اسکریپت
Browser BOM در جاوا اسکریپت
AJAX در جاوا اسکریپت
JSON در جاوا اسکریپت
جی‌کوئری در برابر جاوا اسکریپت
مرجع جاوا اسکریپت

عملگرهای مقداردهی برای انتساب مقدار و مقداردهی متغیرهای جاوا اسکریپت کاربرد دارند. [۱]

عملگر مثال دستور همسان
=
x = y
x = y
+=
x += y
x = x + y
-=
x -= y
x = x – y
*=
x *= y
x = x * y
/=
x /= y
x = x / y
%=
x %= y
x = x % y
<<=
x <<= y
x = x << y
>>=
x >>= y
x = x >> y
>>>=
x >>>= y
x = x >>> y
&=
x &= y
x = x & y
^=
x ^= y
x = x ^ y
|=
x |= y
x = x | y
**=
x **= y
x = x ** y
عملگر =** بخشی از استاندارد جدید ECMAScript 2016 است. این عملگر هنوز با مرورگرها سازگاری ندارد و بهتر است که شما آن را استفاده نکنید.

مثال‌های مقداردهی

عملگر مساوی یا = یک مقدار را به یک متغیر منتسب می‌کند.

مقداردهی

var x = 10;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر += یک مقدار را به یک مقدار موجود در یک متغیر اضافه می‌کند.

مقداردهی

1 var x = 10;
2 x += 5;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر -= یک مقدار را از یک مقدار موجود در یک متغیر تفریق می‌کند.

مقداردهی

1 var x = 10;
2 x -= 5;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر *= مقدار موجود در یک متغیر را در یک مقداری ضرب می‌کند.

مقداردهی

1 var x = 10;
2 x *= 5;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر /= یک محتوای موجود در یک متغیر را در یک مقداری تقسیم می‌کند.

مقداردهی

1 var x = 10;
2 x /= 5;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر =% باقی مانده تقسیم مقدار موجود در متغیر بر یک مقدار را در متغیر ذخیره می‌کند.

مقداردهی

1 var x = 10;
2 x %= 5;


مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات جاوا اسکریپت

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی