متدهای تنظیم تاریخ در جاوا اسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
JavaScript-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در جاوا اسکریپت
اشیاء در جاوا اسکریپت
تابع در جاوا اسکریپت
HTML DOM در جاوا اسکریپت
Browser BOM در جاوا اسکریپت
AJAX در جاوا اسکریپت
JSON در جاوا اسکریپت
جی‌کوئری در برابر جاوا اسکریپت
مثال‌های جاوا اسکریپت
مرجع جاوا اسکریپت

متدهای تنظیم زمان و تاریخ به شما اجازه می‌دهد که مقادیر زمان و تاریخ (سال، ماه، روز، دقیقه، ثانیه، میلی ثانیه) را برای یک شیء تاریخ و زمان تنظیم کنید. [۱]

متدهای تنظیم کردن تاریخ و زمان

متدهای تنظیم تاریخ و زمان برای تنظیم کردن بخشی از یک تاریخ و زمان استفاده می‌شوند:

متد توضیحات
setDate() شمارهٔ روز را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۳۱–۱)
setFullYear() شمارهٔ سال (به همراه ماه و روز) را تنظیم می‌کند.
setHours() ساعت را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۲۳–۰)
setMilliseconds() میلی ثانیه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۹۹۹–۰)
setMinutes() دقیقه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۵۹–۰)
setMonth() شمارهٔ ماه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۱۱–۰)
setSeconds() ثانیه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۵۹–۰)
setTime() زمان را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه ۱۹۷۰ تنظیم می‌کند.

متد setFullYear()

متدsetFullYear() شمارهٔ سال یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند. در مثال زیر مقدار ۲۰۲۰ برای شمارهٔ سال یک شیء از نوع تاریخ و زمان تنظیم شده‌است:

مثال

1 <script>
2 var d = new Date();
3 d.setFullYear(2020);
4 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
5 </script>

متدsetFullYear()را نیز دارد که شمارهٔ ماه و روز را نیز تنظیم کند:

مثال

1 <script>
2 var d = new Date();
3 d.setFullYear(2020, 11, 3);
4 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
5 </script>


متد setMonth()

متدsetMonth()شمارهٔ ماه یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۱۱–۰):

مثال

1 <script>
2 var d = new Date();
3 d.setMonth(11);
4 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
5 </script>


متد setDate()

متدsetDate()شمارهٔ روز یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۳۱–۱):

مثال

1 <script>
2 var d = new Date();
3 d.setDate(15);
4 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
5 </script>

به وسیله متدsetDate()می‌توان به یک تاریخ چند روز اضافه کرد:

مثال

1 <script>
2 var d = new Date();
3 d.setDate(d.getDate() + 50);
4 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
5 </script>


اگر اضافه کردن روز به تاریخ موجب تغییر شماره ماه یا سال شود، تغییرات تاریخ به صورت خودکار توسط شیء از نوع تاریخ و زمان مدیریت می‌شود.

متد setHours()

متدsetHours()ساعت یک شیء تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۲۳–۰):

مثال

1 <script>
2 var d = new Date();
3 d.setHours(22);
4 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
5 </script>


متد setMinutes()

متدsetMinutes()دقیقه یک شیء تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۵۹–۰):

مثال

1 <script>
2 var d = new Date();
3 d.setMinutes(30);
4 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
5 </script>


متد setSeconds()

متدsetSeconds()ثانیه یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۵۹–۰):

مثال

1 <script>
2 var d = new Date();
3 d.setSeconds(30);
4 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
5 </script>


مقایسه تاریخ و زمان

تاریخ‌ها و زمان‌ها را به راحتی می‌توان مقایسه کرد.

مثال زیر، تاریخ امروز را با ۱۴ ژانویه سال ۲۱۰۰ مقایسه می‌کند:

مثال

 1 var today, someday, text;
 2 today = new Date();
 3 someday = new Date();
 4 someday.setFullYear(2100, 0, 14);
 5 
 6 if (someday > today) {
 7   text = "Today is before January 14, 2100.";
 8 } else {
 9   text = "Today is after January 14, 2100.";
10 }
11 document.getElementById("demo").innerHTML = text;

جاوا اسکریپت شمارش ماه‌ها را از ۰ تا ۱۱ انجام می‌دهد. ماه ژانویه عدد ۰ است. ماه دسامبر عدد ۱۱ است.

مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت

برای مشاهده یک مرجع کامل، شما می‌توانید به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت مراجعه کنید.

مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمام ویژگی‌ها و متدهای تاریخ و زمان می‌شود.

تمرینات جاوا اسکریپت

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


منابع آموزشی