JavaScript:متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
Tutorial
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳JavaScript:قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴JavaScript:خروجی جاوااسکریپت
۵JavaScript:عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شیوهٔ نوشتن (Syntax) عبارات یا دستورات در جاوااسکریپت
۷JavaScript:نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸JavaScript:متغیرها در جاوااسکریپت
۹JavaScript:عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:توابع در جاوااسکریپت
۱۴JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵JavaScript:رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶JavaScript:رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷JavaScript:متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸JavaScript:اعداد در جاوااسکریپت
۱۹JavaScript:متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰JavaScript:آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱JavaScript:متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲JavaScript:مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳JavaScript:متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴JavaScript:اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵JavaScript:فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶JavaScript:متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷JavaScript:متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸JavaScript:شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹JavaScript:ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰JavaScript:مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱JavaScript:عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲JavaScript:ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳JavaScript:تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴JavaScript:حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵JavaScript:حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶JavaScript:کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷JavaScript:تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸JavaScript:عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹JavaScript:عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰JavaScript:خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱JavaScript:Scope در جاوااسکریپت
۴۲JavaScript:Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳JavaScript:استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴JavaScript:کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵JavaScript:کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶JavaScript:ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷JavaScript:تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸JavaScript:کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹JavaScript:اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰JavaScript:راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱JavaScript:بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲JavaScript:اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳JavaScript:کارایی در جاوااسکریپت
۵۴JavaScript:کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵JavaScript:ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶JavaScript:ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷JavaScript:ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸JavaScript:جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
---

متدهای تنظیم زمان و تاریخ به شما اجازه می‌دهد که مقادیر زمان و تاریخ (سال، ماه، روز، دقیقه، ثانیه، میلی ثانیه) را برای یک شیء تاریخ و زمان تنظیم کنید. [۱]

متدهای تنظیم کردن تاریخ و زمان

متدهای تنظیم تاریخ و زمان برای تنظیم کردن بخشی از یک تاریخ و زمان استفاده می‌شوند:

متد توضیحات
setDate()
شمارهٔ روز را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۳۱–۱)
setFullYear()
شمارهٔ سال (به همراه ماه و روز) را تنظیم می‌کند.
setHours()
ساعت را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۲۳–۰)
setMilliseconds()
میلی ثانیه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۹۹۹–۰)
setMinutes()
دقیقه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۵۹–۰)
setMonth()
شمارهٔ ماه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۱۱–۰)
setSeconds()
ثانیه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۵۹–۰)
setTime()
زمان را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه ۱۹۷۰ تنظیم می‌کند.

متد ()setFullYear

متدsetFullYear() شمارهٔ سال یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند. در مثال زیر مقدار ۲۰۲۰ برای شمارهٔ سال یک شیء از نوع تاریخ و زمان تنظیم شده‌است:

مثال

<script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

متدsetFullYear()را نیز دارد که شمارهٔ ماه و روز را نیز تنظیم کند:

مثال

<script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020, 11, 3);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

متد ()setMonth

متدsetMonth()شمارهٔ ماه یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۱۱–۰):

مثال

<script>
var d = new Date();
d.setMonth(11);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


متد ()setDate

متدsetDate()شمارهٔ روز یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۳۱–۱):

مثال

<script>
var d = new Date();
d.setDate(15);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

به وسیله متدsetDate()می‌توان به یک تاریخ چند روز اضافه کرد:

مثال

<script>
var d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 50);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


متد ()setHours

متدsetHours()ساعت یک شیء تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۲۳–۰):

مثال

<script>
var d = new Date();
d.setHours(22);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

متد ()setMinutes

متدsetMinutes()دقیقه یک شیء تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۵۹–۰):

مثال

<script>
var d = new Date();
d.setMinutes(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

متد ()setSeconds

متدsetSeconds()ثانیه یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۵۹–۰):

مثال

<script>
var d = new Date();
d.setSeconds(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

مقایسه تاریخ و زمان‌ها

تاریخ‌ها و زمان‌ها را به راحتی می‌توان مقایسه کرد.

مثال زیر، تاریخ امروز را با ۱۴ ژانویه سال ۲۱۰۰ مقایسه می‌کند:

مثال

var today, someday, text;
today = new Date();
someday = new Date();
someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
  text = "Today is before January 14, 2100.";
} else {
  text = "Today is after January 14, 2100.";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;

جاوااسکریپت شمارش ماه‌ها را از ۰ تا ۱۱ انجام می‌دهد. ماه ژانویه عدد ۰ است. ماه دسامبر عدد ۱۱ است.

مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوااسکریپت

برای مشاهده یک مرجع کامل، شما می‌توانید به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوااسکریپت مراجعه کنید.

مرجع شامل توضیحات و مثالهایی از تمام ویژگی‌ها و متدهای تاریخ و زمان می‌شود.

منابع آموزشی